Формування і планування виробничих територій

Формування і планування виробничих територій
7.2.1Розміщення виробничих територій не допускається:
а)у першому та другому поясі зони санітарної охорони джерел водопостачання;
б)у межах прибережних захисних смуг річок та водойм;
в)у першій зоні округу санітарної охорони курортів, а для кліматичних курортів – в усіх зонах округу санітарної охорони, якщо об\’єкти, які проектуються, не пов\’язані безпосередньо з експлуа-тацією природних лікувальних засобів курорту.
г)на землях рекреаційного і оздоровчого призначення;
д)на землях природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
е)на землях історико-культурного призначення;
ж)у небезпечних зонах відвалів породи вугільних і сланцевих шахт або збагачувальних фабрик;
и)в зонах активного карсту, зсувів, осідання або обвалення поверхні під впливом гірських розробок, селевих потоків і снігових лавин, які можуть загрожувати забудові та експлуатації підприємств;
к)на ділянках, забруднених органічними та радіоактивними відходами;
л)у зонах можливого катастрофічного затоплення в результаті руйнування гребель або дамб.
7.2.2Відповідно до [2] допускається розміщення на прибережних ділянках річок та інших водойм гідротехнічних, гідрометричних та лінійних об\’єктів, а також об\’єктів навігаційного призначення. Планувальні відмітки майданчиків, на яких вони розміщуються, слід встановлювати щонайменше на 0,5 м вище від розрахункового найвищого горизонту води з урахуванням підпору і похилу водотоку, а також нагону від розрахункової висоти хвилі. За розрахунковий горизонт слід приймати найвищий рівень води з ймовірністю його перевищення для підприємств та об\’єктів оборонного значення один раз на 100 років, для інших підприємств – один раз в 50 років, а для підприємств зі строком експлуатації до 10 років – один раз на 10 років.
Об\’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
7.2.3Улаштування вантажних причалів, пристаней чи інших портових споруд слід розміщувати за течією ріки нижче сельбищної території.
7.2.4Розміщення підприємств поблизу об\’єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин, матеріалів і виробів на їх основі необхідно здійснювати з урахуванням меж небезпечних зон і районів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code