Частина території населеного пункту з особливим, визначеним законодавством

Частина території населеного пункту з особливим, визначеним законодавством, документацією з просторового планування, землевпорядною документацією, режимом використання, в тому числі з переважним функціональним використанням, містобудівними умовами та обмеженнями

9

3.64технополіс
Найбільш масштабна форма развитку інноваційних технологій, будується з метою розвитку наукоємних виробництв, тісно інтегрованих з науковими закладами, закладами вищої освіти, техно-парками, індустріальними парками в якості єдиного регіонального науково-виробничого кластера
3.65традиційна автозаправна станція
Автозаправна станція з підземним розташуванням резервуарів зберігання палива, технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розосередженим розташуванням резервуарів зберігання палива і паливно-роздавальних колонок
3.66транспортна інфраструктура
Система транспортних споруд і мереж
3.67функціональна зона
Частина території населеного пункту з явно вираженою переважною функцією її містобудівного використання житлової, громадської, виробничої та рекреаційної, що відображається у документації з просторового планування
3.68функціональне зонування
Визначення документацією з просторового планування належності території до відповідної функціональної зони
3.69функціонально-планувальна структура
Просторова модель пов\’язаних між собою територій, призначених для розташування різних видів соціальної, виробничої, комунікаційної діяльності, рекреаційного та ландшафтного комплексу
3.70хостел
Тимчасове житло економ-класу для туристів, головна відмінність якого від готелю – плата за місце, а не за номер
3.71центр населеного пункту
Центральна частина міста, селища, села, де концентруються головні функції управління, культури, соціального обслуговування населення та головні архітектурні ансамблі
3.72щільність населення
Відношення кількості населення до певної площі території
3.73щільність житлового фонду
Відношення сумарної загальної площі квартир у житлових будинках до площі території від-повідної територіальної одиниці
3.74щільність забудови
Відношення площі під будівлями, включаючи виступаючі та нависаючі конструкції до загальної площі земельної ділянки.
У цьому ДБН вживаються скорочення, а саме:
АЗК- автозаправний комплекс;
АЗС- автозаправна станція;
АТС- автоматична телефонна станція;
ВЗ- водоохоронна зона;
ГДК- гранично допустимі концентрації;
ГНП- газонаповнювальні пункти;
КСОДР- комплексна схема організації дорожнього руху;
КСТ- комплексна схема транспорту;
ПУЕ- правила улаштування електроустановок;
РЛС – радіолокаційна станція;
РПС – радіопередавальна станція;
10

РТС – радіотелевізійна станція;
СЗЗ- санітарно-захисна зона;
СТО- станція технічного обслуговування;
ТЕЦ – теплоелектроцентраль;
ТПВ – транспортно-пересадочний вузол.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code