Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад для здійснення внутрішніх пасажирських та вантажних перевезень

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад для здійснення внутрішніх пасажирських та вантажних перевезень, що використовується у містах та інших населених пунктах

3.15громадський центр
Територія концентрованого розміщення закладів та підприємств обслуговування населення, адміністративних будівель у планувальній структурі населеного пункту. Громадські центри поділя-ються на: загальноміські багатофункціональні, центри міських адміністративних та планувальних районів, спеціалізовані центри, центри виробничих зон
3.16демографічний прогноз
Прогноз динаміки чисельності населення населеного пункту, територіальної громади і їх основних демографічних параметрів (чисельність постійного та наявного населення, статево-віковий склад, родинний стан, джерела росту, професійний склад, освіта, міграція, соціальний стан)
3.17житлова група
Частина мікрорайону, яка складається з двох та більше багатоквартирних житлових будинків, об\’єднаних, як правило, загальним прибудинковим простором
3.18житловий район
Елемент соціально-планувальної структури населеного пункту, обмежений магістралями (міського або районного значення), природними рубежами з радіусом обслуговування 1,0 км – 1,5 км
3.19жовті лінії
Лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд, розміщених вздовж магістральних вулиць сталого функціонування, по яких проводиться евакуація населення категорованого міста в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
Визначається при розробленні документації з просторового планування для категорованих населених пунктів.
3.20зблокований житловий будинок
Будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпо-середній вихід на приквартирну ділянку або вулицю
3.21зелені лінії
Обмеження щодо розміщення об\’єктів у межах усіх озеленених територій загального користу-вання, рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що резервуються), об\’єктів природно- заповідного фонду, зон охоронюваного ландшафту
3.22зовнішній транспорт
Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад, що забезпечують і обслуговують зовнішні зв\’язки населеного пункту
3.23зона житлової забудови
Зона населеного пункту, призначена для розміщення житлової забудови і пов\’язаних з нею громадських центрів, підприємств повсякденного та періодичного обслуговування населення, зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі
3.24зона обслуговування
Територія, яка охоплена певними видами обслуговування населення, що мешкає на цій території
3.25зона охорони археологічного культурного шару
Територія за межами пам\’ятки археології та її охоронної зони, де виявлені окремі археологічні знахідки або можливе існування археологічного культурного шару, призначена для забезпечення збереження і дослідження пам\’яток археології
3.26зона охоронюваного ландшафту
Природна незабудована чи переважно природна з розосередженою історичною малоповерховою забудовою територія за межами охоронної зони пам\’яток культурної спадщини, з якою пам\’ятки складають єдине композиційно-пейзажне ціле, яка встановлюється для збереження характерного історичного природного оточення пам\’яток та відіграє разом з ними важливу роль у формуванні образу населеного пункту або окремого пейзажу

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code