СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1Ці державні будівельні норми поширюються на планування і забудову територій населених пунктів та міжселенних територій на державному, регіональному та місцевому рівнях й застосо-вуються у відповідності з [7].
1.2Ці норми обов\’язкові для органів державного управління, місцевого самоврядування, підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об\’єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і сільських населених пунктів та інших територіях
1.3Ці норми не поширюються на планування та забудову територій стратегічних об\’єктів, об\’єктів військово-промислового комплексу, пенітенціарних об\’єктів, специфічних та вузькоспеціа- лізованих виробництв (у тому числі вугільних розрізів і шахт, газосховищ і газоперекачувальних станцій, кар\’єрів відкритого видобутку корисних копалин).
2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цих Нормах є посилання на нормативні документи:
ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації (СМБД). Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації
ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території
ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту
ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території (зонінг)
ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту ДБН Б 2.2-5:2011 Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій
ДБН Б.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об\’єктів будівництва. Основні вимоги
ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
Видання офіційне
Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018
1

ДБН Б.2.2-12:2018
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення
ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частинаї. Проектування. Частина 2. Будівництво
ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
ДБН В.2.3-20-2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт
ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об\’єктів цивільного призначення
ДБН В.2.5-39-2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
ДБН В.2.5-77:2014 Котельні
ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об\’єктів. Основні положення
ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам\’яток архітектури та містобудування
ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час
ДСТУ-Н Б Б.1.1 -20:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період
ДСТУ-Н Б. Б 2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об\’єктів будівництва
ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Ком-плектування пожежними автомобілями та проектування
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)
СНиП 2.05.08-85 Аэродромы (Аеродроми)
ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСП 1370/23902 Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей
НПАОП 10.0-1.01-09 Правила безпеки у вугільних шахтах
Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок) (ПУЕ)

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code