Про оголошення комплексу пам\’яток історичного центру м. Києва державним історико-архітектурним заповідником \”Стародавній Київ\”

      РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
                        П О С Т А Н О В А 
                   від 18 травня 1987 р. N 183 
                               Київ 
Про оголошення комплексу пам\’яток історичного центру м. Києва державним історико-архітектурним заповідником \”Стародавній Київ\” 
 
     Враховуючи виняткову  цінність  пам\’яток   містобудування   й 
архітектури, археології та історії старовинної частини м. Києва, з 
метою  забезпечення  їх  охорони,  дальшого   вивчення   і   більш 
ефективного використання в ідейно-патріотичному вихованні трудящих 
Рада Міністрів Української РСР  п о с т а н о в л я є: 
     1. Прийняти     пропозицію     Київського     міськвиконкому, 
Міністерства   культури   УРСР,  Українського  товариства  охорони 
пам\’яток  історії  та  культури,  погоджену  з  Держпланом   УРСР, 
Держбудом УРСР,  Міністерством фінансів УРСР, Академією наук УРСР, 
про оголошення комплексу пам\’яток  історії  та  культури  в  межах 
історичного   центру  м.  Києва  державним  історико-архітектурним 
заповідником \”Стародавній Київ\”. 
     2. Київському міськвиконкому: 
     за погодженням з Міністерством культури УРСР, Держбудом УРСР, 
Академією  наук  УРСР,  Українським  товариством  охорони пам\’яток 
історії та культури у тримісячний строк затвердити  положення  про 
державний  історико-архітектурний  заповідник  \”Стародавній Київ\”, 
перелік пам\’яток  історії  та  культури,  ансамблів,  кварталів  і 
заповідних  територій,  що  включаються  до  заповідника,  а також 
установити його межі,  охоронні зони,  зони регулювання забудови і 
зони охоронюваного природного ландшафту; 
     забезпечити виготовлення  до  1990  року  генерального  плану 
розвитку заповідника з визначенням вартості,  черговості й строків 
проведення   робіт   по   реставрації,   консервації,   ремонту  і 
використанню пам\’яток історії та культури. 
     3. Установити, що витрати заповідника фінансуються за рахунок 
і  в  межах  коштів,  які  передбачаються  по бюджету м.  Києва на 
утримання культурно-освітніх  закладів,  а  також  коштів,  що  їх 
одержуватиме   заповідник   від   використання   пам\’яток   і  які 
надходитимуть   цільовим   призначенням    на    науково-дослідні, 
реставраційні роботи, популяризацію і використання пам\’яток. 
     4. Міністерству  культури  УРСР  затвердити  штат зазначеного 
заповідника в межах  плану  з  праці,  фонду  заробітної  плати  і 
бюджетних асигнувань по культурно-освітніх закладах м. Києва. 
     5. Методичне    керівництво    справою    охорони,   наукових 
досліджень,  реставрації  і  використання  пам\’яток   історії   та 
культури,  що  знаходяться  на території заповідника,  покласти на 
Міністерство культури УРСР, Держбуд УРСР та Академію наук УРСР. 
     6. Державному   комітетові   УРСР   у   справах   видавництв, 
поліграфії  і  книжкової  торгівлі передбачати видання путівників, 
буклетів, плакатів та іншої довідкової літератури по заповіднику. 
     7. Міністерству  місцевої  промисловості   УРСР   забезпечити 
виготовлення  сувенірних  виробів  за  тематикою  і  на замовлення 
історико-архітектурного заповідника \”Стародавній Київ\”. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code