Заповнення розділу III \”Обладнання житлового фонду\”

Заповнення розділу III \”Обладнання житлового фонду\”
     У цьому розділі  наводяться  дані  про  обладнання  житлового 
фонду водопроводом,  каналізацією,  опаленням, ваннами (душовими), 
газом (уключаючи балонний),  гарячим водопостачанням,  підлоговими 
електроплитами.
     До числа квартир,  обладнаних  цими  видами  благоустрою,  не 
входять    квартири    та   житлові   кімнати   в   будинках,   що 
використовуються  під  гуртожитки,  інтернати,   дитячі   будинки, 
будинки-інтернати   для   громадян   похилого  віку  та  інвалідів 
(дорослих і дітей).
     У цій   Інструкції  квартирою,  яка  має  той  чи  інший  вид 
благоустрою,  вважається житлове приміщення – внутрішня ізольована 
частина будівлі, відокремлена від інших суміжних приміщень стінами 
без прорізів або глухими перегородками,  за  наявності  необхідних 
підсобних   приміщень   (кухня,   туалет,   ванна),  а  також  має 
самостійний вихід на вулицю, двір, коридор загального користування 
або сходову клітку.
     У цій Інструкції квартирою в  житлових  будинках  коридорного 
типу  з  окремими  кімнатами,  що мають вихід у загальний коридор, 
уважається комплекс кімнат із загальною кухнею для них  на  кожний 
бік  сходової  клітки  на  кожному поверсі,  якщо в них проживають 
сім\’ї та одинаки, які є квартиронаймачами.
     Житлові будинки,  що  належать  громадянам на праві приватної 
власності,  які мають двох та більше власників, що мають на площі, 
яка  їм належить,  різні види благоустрою,  враховуються як окремі 
квартири.
     Загальна площа  (без  урахування  площі  літніх  приміщень) у 
житлових будинках,  нежитлових будівлях та гуртожитках  уважається 
обладнаною водопроводом, газом, підлоговими електроплитами, у тому 
числі в будинках з окремо розташованою кухнею (зокрема в приватних 
будинках),  у тому разі,  якщо в будинках установлені перераховані 
види  благоустрою  навіть  у  випадках,  коли  той  чи  інший  вид 
благоустрою тимчасово не діє (наприклад, унаслідок ремонту). Площа 
окремо розташованих кухонь до розміру обладнаної  загальної  площі 
не враховується.
     У цьому  розділі  враховується  тільки   фактично   обладнана 
загальна  площа  (без  урахування площі літніх приміщень).  Якщо в 
житловому будинку,  житлових приміщеннях  у  нежитлових  будівлях, 
гуртожитках обладнана не вся,  а лише частина площі,  ураховується 
тільки ця частина площі.
     У рядку  15 указується кількість квартир у житлових будинках, 
житлових   приміщеннях   у   нежитлових    будівлях,    обладнаних 
вищезазначеними видами благоустрою.
     У графі 1 рядка 15 указується число  квартир  (одноквартирних 
будинків),  обладнаних  водопроводом,  що мають розподільчу мережу 
водопроводу,  до якої надходить вода централізовано з водопроводу, 
артезіанської    свердловини    або   індивідуального   водозабору 
(свердловини, криниці).
     У житлових  будинках  коридорного  типу  з окремими житловими 
кімнатами квартирою, що має водопровід, уважається комплекс кімнат 
із загальною ванною кімнатою на кожний бік сходової клітки.
     Житловий будинок, що перебуває на праві приватної власності у 
громадян,   уважається  обладнаним  водопроводом,  якщо  в  окремо 
розташованій кухні встановлено водопровідний кран від розподільної 
мережі водопроводу.
     У разі,  якщо житловий будинок перебуває на  праві  приватної 
власності  у  двох  чи  більше власників та має окремо розташовану 
кухню,   обладнану   водопроводом,    підлоговою    газовою    або 
електроплитою,   якою  користуються  всі  власники,  то  кількість 
квартир,  обладнаних   перерахованим   вище   видом   благоустрою, 
визначається за кількістю власників.
     У графі   2   рядка   15   указується    кількість    квартир 
(одноквартирних    будинків),    що   мають   каналізацію,   тобто 
каналізаційне обладнання для стікання  господарсько-фекальних  вод 
до вуличної каналізації або поглинальних колодязів.
     Квартири (одноквартирні будинки),  не обладнані водопроводом, 
не можуть вважатися обладнаними каналізацією. { Абзац п\’ятнадцятий 
пункту  2.4  розділу  II  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Державного комітету статистики N 325 ( z0856-09 ) від 25.08.2009 }
     У житлових будинках коридорного  типу  з  окремими  житловими 
кімнатами  квартирою,  яка  має  каналізацію,  уважається комплекс 
кімнат із загальним  туалетом  для  них  на  кожний  бік  сходової 
клітки.
     У разі,  якщо житловий будинок перебуває на  праві  приватної 
власності   у   двох  чи  більше  власників  і  має  каналізаційне 
обладнання та загальний туалет,  то кількість квартир,  які  мають 
каналізацію, визначається за кількістю власників.
     У графі   3   рядка   15   указується    кількість    квартир 
(одноквартирних  будинків),  обладнаних  опаленням  незалежно  від 
джерела теплопостачання:  теплогенерувальних станцій чи установок, 
теплових   електростанцій,   теплоелектроцентралей,   районних  та 
квартальних котелень, когенераційних установок, систем автономного 
теплопостачання,     систем     індивідуального    (поквартирного) 
теплопостачання.
     У графі    4    рядка   15   указується   кількість   квартир 
(одноквартирних будинків), обладнаних ваннами (душовими) незалежно 
від  способу  надходження  гарячої  води:  централізовано  чи  від 
місцевих водонагрівачів, газової колонки.
     Квартири (одноквартирні  будинки),  не обладнані водопроводом 
та   каналізацією,   не   можуть   вважатися  обладнаними  ваннами 
(душовими).  {  Абзац  двадцятий пункту 2.4 розділу II із змінами, 
внесеними  згідно з Наказом Державного комітету  статистики  N 325 
( z0856-09 ) від 25.08.2009 }
     У житлових  будинках  коридорного  типу  з окремими житловими 
кімнатами квартирою,  яка  має  ванну  (душову),  уважається  весь 
комплекс кімнат із загальною ванною (душовою).
     У разі,  якщо житловий будинок перебуває на  праві  приватної 
власності  у  двох  чи більше власників,  що мають ванну (душову), 
кількість квартир,  обладнаних ваннами (душами),  визначається  за 
кількістю власників.
     У графі   5   рядка   15   указується    кількість    квартир 
(одноквартирних будинків), обладнаних газом.
     Квартира (одноквартирний   будинок),   у   якій   встановлена 
підлогова газова плита, що постачається газом, уключаючи балонний, 
уважається газифікованою.
     У житлових будинках коридорного типу з окремими кімнатами, що 
виходять у загальний коридор,  газифікованою квартирою  уважається 
комплекс  кімнат із загальною кухнею для них на кожному поверсі на 
кожний бік сходової клітки,  у якій встановлені  підлогові  газові 
плити незалежно від їх кількості.
     У разі,  якщо житловий будинок перебуває на  праві  приватної 
власності  у  двох  чи  більше власників,  що мають на належній їм 
площі   газову   плиту,   яка   постачається   газом,    кількість 
газифікованих   квартир  визначається  за  кількістю  установлених 
підлогових газових плит.
     Газифікованою квартирою   (одноквартирним   будинком)   також 
уважається  будинок  з  окремо   розташованою   кухнею,   у   якій 
встановлена підлогова газова плита, що постачається газом.
     У графі   6   рядка   15   указується    кількість    квартир 
(одноквартирних будинків),  обладнаних гарячим водопостачанням від 
спеціальних водопроводів,  що подають у житлові приміщення  гарячу 
воду для побутових потреб мешканців, незалежно від того, подається 
вона централізовано чи від  квартирних  водонагрівачів,  уключаючи 
індивідуальні (поквартирні) теплогенератори.
     У графі   7   рядка   15   указується    кількість    квартир 
(одноквартирних  будинків),  обладнаних  підлоговими  електричними 
плитами.
     У житлових будинках коридорного типу з окремими кімнатами, що 
виходять у загальний коридор, квартирою, обладнаною електроплитами 
уважається  комплекс  кімнат із загальною кухнею для них на кожний 
бік сходової клітки незалежно від кількості встановлених  плит.
     У  графі  1  рядка  20  указується  загальна  площа  житлових 
приміщень,  обладнаних  водопроводом,  що мають розподільчу мережу 
водопроводу,  до якої надходить вода централізовано з водопроводу, 
артезіанської    свердловини    або   індивідуального   водозабору 
(свердловини, криниці).
     Якщо у дворі є водорозбірний кран (колонка),  але немає вводу 
в  будинок,  то  загальна  площа  таких  будинків  не   вважається 
обладнаною водопроводом.
     У графі  2  рядка  20  указується  загальна  площа   житлових 
приміщень, обладнаних каналізацією, якщо будинок має каналізаційне 
обладнання  для  стікання  господарсько-фекальних  вод  у  вуличну 
каналізаційну мережу або в поглинальні колодязі.
     Площа, обладнана каналізацією, не повинна перевищувати площу, 
обладнану водопроводом.
     У графі  3  рядка  20  указується  загальна  площа   житлових 
приміщень,    обладнаних    опаленням    незалежно   від   джерела 
теплопостачання: теплогенерувальних станцій чи установок, теплових 
електростанцій,  теплоелектроцентралей,  районних  та  квартальних 
котелень,    когенераційних    установок,    систем    автономного 
теплопостачання,     систем     індивідуального    (поквартирного) 
теплопостачання.
     У графі   4  рядка  20  указується  загальна  площа  житлових 
приміщень,  обладнаних ваннами (душовими),  незалежно від  способу 
надходження   гарячої   води:   централізовано  або  від  місцевих 
водонагрівачів, газової колонки.
     Площа, обладнана ванною (душовою), але яка не має каналізації 
та водопроводу,  не вважається обладнаною цим видом благоустрою.
     У  графі  5  рядка  20  указується  загальна  площа  житлових 
приміщень,  обладнаних  як  природним,  так  і зрідженим газом, за 
наявності установленої підлогової газової плити.
     Якщо в  житловому  будинку  (зокрема  в  приватних  будинках) 
проживає  дві  чи більше сімей і встановлено одну підлогову газову 
плиту,  якою користуються всі власники, тоді загальна площа всього 
будинку вважається обладнаною газом.
     У графі  6  рядка  20  указується  загальна  площа   житлових 
приміщень,  обладнаних  гарячим  водопостачанням  від  спеціальних 
водопроводів,  що подають у житлові  приміщення  гарячу  воду  для 
побутових  потреб  мешканців,  незалежно від того,  подається вона 
централізовано  або  від  квартирних   водонагрівачів,   уключаючи 
індивідуальні (поквартирні) теплогенератори.
     У графі  7  рядка  20  указується  загальна  площа   житлових 
приміщень, обладнаних підлоговими електричними плитами.
     Якщо в житловому будинку (зокрема в приватних  будинках),  де 
проживають   дві  чи  більше  сімей,  установлена  одна  підлогова 
електрична плита,  якою користуються всі мешканці,  загальна площа 
всього   будинку   вважається  обладнаною  підлоговою  електричною 
плитою.
     У рядку  21  граф  1-7 указується загальна площа гуртожитків, 
обладнаних різними видами благоустрою.
     Методологія заповнення  даних  про обладнання загальної площі 
гуртожитків аналогічна вимогам щодо обладнання квартир коридорного 
типу (рядок 15).
     У рядку  22  граф  1-7  указується  загальна  площа  житлових 
приміщень   у   нежитлових  будівлях  обладнаних  окремими  видами 
благоустрою. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code