Національний знак відповідності

Національний знак відповідності

Кабінет Міністрів України визначає зразок (опис) та
затверджує правила застосування Національного знака відповідності
( 1599-2001-п ), що використовується для засвідчення відповідності
технічним регламентам.

Національний знак відповідності, визначений у технічному
регламенті, застосовується до всієї продукції, яка є об\’єктом та
відповідає вимогам цього технічного регламенту.

У разі оцінки відповідності продукції, що є об\’єктом
технічних регламентів, призначеним органом оцінки відповідності до
Національного знака відповідності додається ідентифікаційний код
цього органу.

Національний знак відповідності наноситься на упаковку або
етикетку продукції та на рекламні матеріали для процесів або
послуг, що відповідають вимогам технічних регламентів.

На продукцію, процеси і послуги, які не відповідають
технічним регламентам, на продукцію, процеси і послуги, які не
придатні для застосування Національного знака відповідності або
знаків відповідності стандартам, пакувальні або рекламні матеріали
не наносяться знаки або інші позначення, подібні до визначеного
Національного знака відповідності, чи інші позначення.

Забороняється застосування Національного знака відповідності
до продукції, процесів або послуг, що є об\’єктами технічного
регулювання, якщо це не визначено в технічних регламентах.

Розділ V
ЗОБОВ\’ЯЗАННЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
ПРОДУКЦІЇ, ЩО Є ОБ\’ЄКТОМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ,
ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ
ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Стаття 34. Зобов\’язання виробників і постачальників

Виробники і постачальники повинні пропонувати та надавати
лише послуги або застосовувати процеси чи вводити в обіг продукцію
вітчизняного або іноземного походження, які є безпечними для життя
та здоров\’я людини, для тварин, рослин, забезпечують захист
національної безпеки, охорону довкілля та природних ресурсів,
запобігання недобросовісній конкуренції.

Виробники і постачальники повинні забезпечити виконання всіх
вимог відповідних технічних регламентів перед введенням в обіг
об\’єктів технічних регламентів.

Введення в обіг об\’єктів технічних регламентів
супроводжується декларацією про відповідність та/або сертифікатом
відповідності, а також маркуванням продукції Національним знаком
відповідності, якщо це передбачено відповідним технічним
регламентом.

Виробник або його уповноважений представник в Україні
повинні:

забезпечити споживачів продукції відповідною інформацією для
оцінки ризиків, пов\’язаних з цією продукцією, якщо такі ризики не
є очевидними, без попереджень, та вжити заходів для запобігання
таким ризикам;

вилучати з обігу продукцію, якщо вона не відповідає вимогам
відповідних технічних регламентів;

зберігати декларацію про відповідність та/або сертифікати
відповідності, іншу технічну документацію, що підтверджує
відповідність технічним регламентам, протягом передбачуваного
періоду використання продукції, введеної в обіг, та надавати таку
інформацію за запитом органів ринкового нагляду;

відшкодовувати збитки споживачам продукції, процесів і послуг
у разі, якщо доведена їх невідповідність вимогам технічних
регламентів, указаних у декларації про відповідність та/або
сертифікаті відповідності.

Якщо виробник не є резидентом України та відсутній
уповноважений представник такого виробника в Україні, постачальник
продукції, введеної в обіг, зобов\’язаний:

забезпечити органи ринкового нагляду за їх запитом необхідною
інформацією стосовно продукції, в тому числі копією декларації про
відповідність та, якщо це передбачено вимогами технічного
регламенту, сертифікатом відповідності та/або технічною
документацією щодо підтвердження відповідності технічним
регламентам;

припиняти або тимчасово припиняти продаж продукції у разі
доведення, що продукція не відповідає технічним регламентам або
положенням цього Закону.

{ Статтю 35 виключено на підставі Закону N 2735-VI
( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 36. Державний ринковий нагляд і контроль продукції

З метою контролю за додержанням виробниками та
постачальниками вимог технічних регламентів здійснюються державний
ринковий нагляд і контроль продукції.

Організація та порядок здійснення державного ринкового
нагляду і контролю продукції визначаються Законом України \”Про
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції\”
( 2735-17 ). { Стаття 36 в редакції Закону N 2735-VI ( 2735-17 )
від 02.12.2010 }

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code