ПОЛОЖЕННЯ про житлово-будівельні колективи та індивідуальних забудовників у містах і селищах міського типу

Затверджено
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 30 квітня 1958 року N 514
 
( Положення втратило чинність в частині індивідуального житлового будівництва на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР N 327 ( 327-89-п ) від 29.12.89 )
 
ПОЛОЖЕННЯ
про житлово-будівельні колективи та індивідуальних
забудовників у містах і селищах міського
типу Української РСР
 
I. Загальні положення
 
     1. На підставі постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1957 року N 931 \”Про розвиток житлового будівництва в СРСР\” та постанови Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1957 року N 988 \”Про розвиток житлового будівництва в Українській РСР\” в містах і селищах міського типу Української РСР дозволяється будівництво багатоквартирних і одноквартирних жилих будинків житлово-будівельними колективами індивідуальних забудовників на началах трудової взаємодопомоги, із збереженням права особистої власності забудовника на одну квартиру в багатоквартирному будинку і на один одноквартирний будинок.
 
     Будівництво багатоквартирних жилих будинків провадиться за типовими проектами, а одноквартирних будинків – як за типовими, так і за індивідуальними проектами.
 
     Як типові, так і індивідуальні проекти будинків повинні бути обов\’язково погоджені з місцевими органами в справах будівництва і архітектури, а де таких немає, з відділами комунального господарства виконкомів, міських (районних) Рад депутатів трудящих.
 
     Житлове будівництво може здійснюватись як силами забудовників, що об\’єднуються в житлово-будівельні колективи, так і індивідуально.
 
     2. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва доцільно відводити підприємствам і організаціям у вигляді селищ, з розрахунком забудови цих ділянок протягом 3-5 років.
 
     3. Площі земельних ділянок, які відводяться для будівництва багатоквартирних жилих будинків, встановлюються в таких розмірах:
 
     а) для одно- і двоповерхових 2-квартирних жилих будинків у містах – 600-800 кв. метрів, в селищах міського типу – 800-900 кв. метрів на будинок;
 
     б) для одно- і двоповерхових 4-квартирних жилих будинків – у містах 1000-1200 кв. метрів, в селищах міського типу 1200-1400 кв. метрів на будинок;
 
     в) для 8-квартирних жилих будинків – у містах і селищах міського типу – 1200-1600 кв. метрів на будинок.
 
     Дозволити блокування двоповерхових 8-квартирних будинків зі збільшенням площі земельної ділянки, що відводиться для блокованого будинку, зверх розміру, встановленого для 8-квартирного будинку, з розрахунку 150 кв. метрів на кожну додаткову квартиру понад 8 квартир.
 
     Розмір земельних ділянок для будівництва жилих індивідуальних будинків на два і більше поверхів, в зоні безсадибної забудови, визначається на загальних підставах, встановлених для забудови жилих кварталів державними і громадськими установами.
 
     Користування земельною ділянкою, що обслуговує багатоквартирний будинок, провадиться забудовниками спільно, за рішенням загальних зборів членів колективу.
 
     4. ( Абзац перший пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР N 327 ( 327-89-п ) від 29.12.89 )
 
     Для спарених одноквартирних будинків, з кількістю кімнат у кожній половині спареного будинку не більше п\’яти, які будуються індивідуальними забудовниками, земельні ділянки відводяться в розмірах, передбачених в п. 3-а цього Положення.
 
     5. Умови забудови земельних ділянок, відведених підприємствам і організаціям для індивідуального житлового будівництва, визначаються рішеннями виконкомів міських (районних) Рад депутатів трудящих з зазначенням їх благоустрою (озеленення, будівництво шляхів, водопостачання, електросітка тощо).
 
II. Організація та діяльність житлово-будівельних
колективів
 
     6. Колективи індивідуальних забудовників можуть здійснювати будівництво таких жилих будинків:
 
     а) одного багатоквартирного будинку для всіх забудовників, що об\’єднуються в житлово-будівельний колектив;
 
     б) окремих одноквартирних будинків для кожного члена житлово-будівельного колективу.
 
     7. Житлово-будівельні колективи для будівництва жилих будинків утворюються підприємствами та організаціями із складу їх робітників і службовців, які бажають брати участь у колективному будівництві.
 
( Абзац другий пункту 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     8. Утворення житлово-будівельних колективів із складу робітників і службовців підприємств і організацій оформляється наказом керівника відповідного підприємства або організації, а житлово-будівельних колективів, організованих виконкомами міських (районних) Рад депутатів трудящих, оформляється рішеннями виконкомів з зазначенням прізвища, імені та по батькові і посади кожного члена житлово-будівельного колективу, а також розмірів та місця розташування земельних ділянок, відведених для будівництва.
 
     9. Після утворення житлово-будівельного колективу відповідно до п. 8 цього Положення між виконкомом міської (районної) Ради депутатів трудящих і житлово-будівельним колективом (в разі будівництва багатоквартирного будинку) або з кожним членом житлово-будівельного колективу (в разі будівництва одноквартирних будинків) укладається договір про будівництво, відповідно, багатоквартирного або одноквартирного будинку. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     Договір, що укладається на будівництво багатоквартирного будинку, підписується всіма членами колективу, а одноквартирного будинку – кожним забудовником. Договір підлягає нотаріальному посвідченню.
 
     10. Для ведення всіх справ по здійсненню будівництва житлово-будівельний колектив обирає на своїх загальних зборах уповноваженого і скарбника.
 
     Уповноважений діє на підставі довіреності, виданої житлово-будівельним колективом і посвідченої в нотаріальному порядку. Дії уповноваженого контролюються загальними зборами житлово-будівельного колективу. Скарбник провадить касові операції під контролем уповноваженого.
 
     Уповноважений щомісяця звітує перед загальними зборами житлово-будівельного колективу про роботу і про витрати коштів колективу на будівництво. Члени житлово-будівельного колективу можуть вимагати від уповноваженого звіту в усякий час.
 
     Контроль за будівництвом жилих будинків покладається на відповідні підприємства, організації та виконкоми міських (районних) Рад депутатів трудящих, за наказами або рішеннями яких утворені житлово-будівельні колективи.
 
     11. Будівництво житлово-будівельним колективом будинку може бути розпочато лише після укладення договору (п. 9) та після внесення кожним членом житлово-будівельного колективу коштів у фонд будівництва в розмірі не менше 10% вартості будівництва однієї квартири в багатоквартирному будинку або 10% вартості одноквартирного будинку.
 
     12. Строк будівництва житлово-будівельними колективами будинків встановлюється при укладенні договору на будівництво жилого будинку (п. 9).
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     13. Будівництво будинків житлово-будівельними колективами провадиться на основі трудової взаємодопомоги за власні кошти членів колективу і з допомогою одержаного в установленому порядку державного кредиту.
 
     Вартість матеріалів, будівельних деталей, столярних і скоб\’яних виробів та санітарно-технічного устаткування, а також допомога транспортними засобами та механізмами, що надається підприємствами і організаціями індивідуальним забудовникам, оплачуються в установленому порядку.
 
     Будівництво шляхів, інженерних комунікацій і ліній електропостачання на території селищ індивідуальних забудовників здійснюється за рахунок підприємств і організацій, де працюють індивідуальні забудовники, з залученням до виконання цих робіт самих забудовників.
 
     14. Кожний член житлово-будівельного колективу повинен вносити в фонд будівництва в строки, визначені загальними зборами колективу, належну частину коштів в рахунок вартості будівництва квартири в багатоквартирному будинку або вартості одноквартирного будинку.
 
     Про внесення грошей кожний член житлово-будівельного колективу одержує документ за підписом уповноваженого і скарбника житлово-будівельного колективу.
 
     15. Розмір грошового фонду будівництва жилого будинку визначається вартістю будівництва будинку за його проектом та кошторисом, за винятком передбачених трудових затрат самих членів житлово-будівельного колективу та їх сімей, і затверджується загальними зборами житлово-будівельного колективу.
 
     16. Грошові кошти, внесені членами житлово-будівельного колективу в фонд будівництва будинку, зберігаються в найближчій установі Держбанку або комунального банку, а там, де ці установи відсутні, в ощадній касі, в якій відкривається поточний рахунок на ім\’я уповноваженого житлово-будівельного колективу.
 
     Скарбник житлово-будівельного колективу веде облік всіх прибутків і видатків грошових коштів на підставі документів, переданих йому уповповноваженим.
 
     17. Безпосередня трудова участь кожного члена житлово-будівельного колективу в будівництві жилого будинку та організація виконання робіт визначаються загальними зборами житлово-будівельного колективу.
 
     18. Якщо член житлово-будівельного колективу не внесе протягом трьох місяців належних з нього грошових внесків або порушить інші зобов\’язання, прийняті членами колективу, він може бути, за рішенням загальних зборів житлово-будівельного колективу, виключений з числа членів колективу з поверненням йому проведених затрат в порядку, передбаченому п. 20 цього Положення.
 
     19. Якщо хто-небудь з членів житлово-будівельного колективу не зможе продовжувати розпочате будівництво (за відсутністю коштів, через хворобу та ін.) або відмовиться від дальшої участі в будівництві, то він повинен передати належну йому частку в будівництві іншій особі, за вказівкою підприємства, організації або виконкому міської (районної) Ради депутатів трудящих, за наказом або рішенням яких утворено відповідний житлово-будівельний колектив. Коли підприємство, організація або виконком місцевої Ради депутатів трудящих не призначить протягом місяця іншої особи, то член житлово-будівельного колективу, що вибуває, може передати свою частку в будівництві за своїм розсудом.
 
     20. Особа, що вступає в житлово-будівельний колектив замість вибулого члена колективу у відповідності з пп. 18 і 19 цього Положення, повинна прийняти на себе всі права і обов\’язки вибулого члена і провести з ним розрзхунки, сплативши внесені ним на будівництво кошти з урахуванням трудової участі його і сім\’ї в будівництві.
_______________ 
Примітка. Трудова  участь в будівництві члена житлово-будівельного 
           колективу      оцінюється      загальними       зборами 
           житлово-будівельного колективу. 
     21. Вибуття будь-якого члена житлово-будівельного колективу і прийняття замість нього іншої особи оформляється наказом керівника підприємства, організації або рішенням виконкому міської (районної) Ради депутатів трудящих, в залежності від того, ким організований житлово-будівельний колектив (п. 8).
 
     В договорі (п. 9) замість вибулого члена-житлово-будівельного колективу зазначається новий член колективу.
 
     Внесені в договір зміни повинні бути нотаріально посвідчені.
 
     22. У випадку смерті одного з членів житлово-будівельного колективу його права і обов\’язки щодо участі в будівництві, а також право особистої власності на збудовану квартиру в багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок переходить до його спадкоємців, згідно з діючим законодавством.
 
     23. За кожним членом житлово-будівельного колективу зберігається право особистої власності на одну квартиру в багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок.
 
     Ті частини багатоквартирного будинку, які обслуговують всі квартири (фундамент, дах, сходові клітки та ін.), становлять загальну власність житлово-будівельного колективу і утримуються та ремонтуються на спільні кошти членів колективу.
 
     Питання про експлуатацію і ремонт багатоповерхового будинку та необхідні витрати для цього вирішуються загальними зборами членів житлово-будівельного колективу, рішення яких є обов\’язковим для всіх членів колективу.
 
     24. Документом, що підтверджує право особистої власності кожного члена житлово-будівельного колективу на квартиру в багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок, є:
 
     а) для багатоквартирних будинків – витяг з нотаріально-посвідченого і зареєстрованого в органі технічної інвентаризації договору, укладеного між виконкомом міської (районної) Ради депутатів трудящих і житлово-будівельним колективом (п. 9).
 
     Витяг з договору повинен бути нотаріально засвідчений:
 
     б) для одноквартирних будинків – нотаріально посвідчений договір, укладений між виконкомом міської (районної) Ради депутатів трудящих і членом житлово-будівельного колективу, зареєстрований в органі технічної інвентаризації (п. 9).
_______________ 
Примітка. В   місцевостях,  де  органів  технічної  інвентаризації 
          немає,  реєстрація провадиться у виконкомі місцевої Ради 
          депутатів трудящих. 
     25. Управління багатоквартирним будинком, зданим в експлуатацію, здійснюється уповноваженим, обраним на загальних зборах житлово-будівельного колективу. Догляд за одноквартирними будинками здійснюється власниками цих будинків.
 
     26. Всі майнові спори між членами цього колективу вирішуються в судовому порядку.
 
III. Будівництво жилих будинків індивідуальними
забудовниками
 
     27. Громадянам за рішенням сільської, селищної, міської Ради народних депутатів передаються у власність або надаються у користування земельні ділянки для будівництва індивідуальних жилих будинків.
( Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
( Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     31. Строк будівництва індивідуальними забудовниками одноквартирних і жилих будинків встановлюється договором на будівництво жилого будинку (п. 30).
( Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     32. Документом, що підтверджує право особистої власності на одноквартирний будинок, є нотаріально посвідчений договір, укладений між виконкомом міської (районної) Ради депутатів трудящих з індивідуальним забудовником (п. 30), зареєстрований в органі технічної інвентаризації, а там де такого органу немає, – у виконкомі місцевої Ради депутатів трудящих.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code