ПРИМІРНИЙ СТАТУТ житлово-будівельного кооперативу

Затверджений
постановою Ради Міністрів УРСР
від 30 квітня 1985 р. N 186
ПРИМІРНИЙ СТАТУТ житлово-будівельного кооперативу
I. Порядок організації житлово-будівельного
кооперативу
     1. Житлово-будівельний кооператив організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, – одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками).
     2. Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях. Рішення про організацію кооперативів при підприємствах, установах, організаціях приймаються з урахуванням пропозицій трудових колективів.
( Абзац другий пункту 2 втратив чинність в частині порядку організації молодіжних житлово-будівельних кооперативів на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР N 180 ( 180-89-п ) від 07.07.89 ) При виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів за пропозиціями районних (міських) комітетів комсомолу, а при підприємствах, установах і організаціях – за пропозиціями трудових колективів, комсомольських і профспілкових організацій цих підприємств, установ, організацій організуються молодіжні житлово-будівельні кооперативи. ( Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з Постановою РМ УРСР N 395 ( 395-85-п ) від 31.10.85 )
     До кооперативів, що організуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, приймаються громадян, які перебувають у відповідному виконавчому комітеті на обліку бажаючих вступити до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою).
     До кооперативів, що організуються при підприємствах, установах, організаціях, приймаються працівники цих підприємств, установ, організацій, які перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою), а також інші громадяни у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР. У порядку доукомплектування до зазначених кооперативів за направленням виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів можуть бути прийняті громадяни, зазначені в абзаці третьому цього пункту.
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
     При підприємстві, установі, організації з дозволу виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів може організовуватися кооператив для працівників кількох підприємств, установ, організацій, розташованих у даному населеному пункті.
     3. Число громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, повинно відповідати кількості квартир у жилому будинку (будинках) кооперативу, запланованому до будівництва.
     При будівництві одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу число громадян, необхідне для організації кооперативу, визначається виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, але не може бути менше 5 чоловік.
     4. Виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів або адміністрація підприємства, установи, організації чи орган кооперативної або іншої громадської організації і профспілковий комітет на підставі заяв громадян, які перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою), з додержанням установленої черговості складають списки громадян, які вступають до даного кооперативу, і членів їх сімей та проводять загальні збори громадян, на яких приймається рішення про організацію кооперативу.
     Рішення зборів про організацію кооперативу, список громадян, які вступають до кооперативу, і членів їх сімей, що виявили бажання оселитися в будинку кооперативу, затверджуються виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. При цьому, з урахуванням заяв громадян і виходячи з вимог пункту 28 цього Примірного статуту, визначаються типи квартир (однокімнатні, двокімнатні і т. ін.), які надаватимуться вказаним громадянам.
     Розподіл квартир між членами кооперативу провадиться перед здачею жилого будинку в експлуатацію.

Hotline.Finance [CPS] UA
     5. Після затвердження рішення про організацію житлово-будівельного кооперативу скликаються загальні збори громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, для прийняття статуту кооперативу.
     Житлово-будівельний кооператив діє на підставі статуту, прийнятого відповідно до цього Примірного статуту і зареєстрованого у виконавчому комітеті Ради народних депутатів, який затвердив рішення про організацію кооперативу. Зміни і доповнення, що вносяться до статуту кооперативу, також підлягають реєстрації.
     З дня реєстрації статуту кооператив набуває прав юридичної особи.
     Кооператив користується штампом і печаткою з зазначенням свого найменування.
     6. Загальні збори членів кооперативу обирають правління та ревізійну комісію. Збори також затверджують погоджені з виконавчим комітетом і будівельною організацією проект і зведений кошторис на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель і встановлюють розмір вступного внеску. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
II. Прийом громадян до членів житлово-будівельного
кооперативу
     7. Громадяни приймаються до членів житлово-будівельного кооперативу після досягнення ними вісімнадцятирічного віку, а ті, що одружилися або влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення зазначеного віку, – відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Неповнолітній спадкоємець члена кооперативу, який проживає разом з ним, може бути прийнятий до членів кооперативу з тим, щоб до досягнення ним повноліття його права і обов\’язки здійснював опікун (піклувальник).
     До членів житлово-будівельного кооперативів приймаються особи віком до 30 років. ( Пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з Постановою РМ УРСР N 395 ( 395-85-п ) від 31.10.85 )
     8. До членів кооперативу приймаються громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті і перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також громадяни, зазначені у пункті 37, абзаці першому пункту 43 і абзаці першому пункту 55 цього Примірного статуту.
     Незалежно від проживання у даному населеному пункті до членів кооперативу приймаються громадяни, які в установленому порядку перебувають у цьому населеному пункті на обліку бажаючий вступити до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою).
     До членів житлово-будівельного кооперативу, організовуваного в селі або в селищі, можуть прийматися також громадяни, які постійно проживають і перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою) в іншому населеному пункті в межах даного району.
     У випадках і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР і Української РСР, до членів кооперативу можуть прийматися й інші громадяни, які проживають поза межами даного населеного пункту.
     9. Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу, приймаються до членів організовуваного кооперативу в порядку черговості.
     Черговість прийому до членів кооперативу визначається за часом взяття на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового вступу до кооперативу).
     У першу чергу до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни:
     1) які перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду;
     2) які користуються відповідно до частини другої статті 21 і статті 45 Житлового кодексу УРСР правом першочергового одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду; ( Підпункт 2 абзацу третього пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 241 ( 241-86-п ) від 03.07.86 )
     3) з числа молодих сімей при народженні дитини у перші три роки після шлюбу;
     4) з числа осіб, які належать до інвалідів війни; ( Абзац третій пункту 9 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 467 ( 467-94-п ) від 08.07.94 )
     5) з числа осіб, на яких поширюється чинність Закону України \”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту\” (стаття 10) ( 3551-12 ). ( Абзац третій пункту 9 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 467 ( 467-94-п ) від 08.07.94 )
     Поза чергою до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни:
     1) які користуються відповідно до статті 46 Житлового кодексу УРСР правом позачергового одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду;
     2) зазначені у статті 171 Житлового кодексу УРСР.
     Законодавством Союзу РСР і Української РСР право першочергового і позачергового прийому до членів житлово-будівельного кооперативу може бути надане й іншим громадянам.
     До членів молодіжних житлово-будівельних кооперативів громадяни, які мають право на вступ до нових кооперативів, приймаються з додержанням черговості між ними, що визначається відповідно до вимог цього пункту. ( Пункт 9 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою РМ УРСР N 395 ( 395-85-п ) від 31.10.85 )
     До членів діючого житлово-будівельного кооперативу приймаються перш за все громадяни, які користуються переважним правом на вступ до даного кооперативу, а в разі їх відсутності – інші громадяни відповідно до черговості, встановленої у цьому пункті, якщо інше не передбачене законодавством СРСР.
     10. Громадяни, яких включено до затвердженого виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів списку осіб, що вступають до організовуваного житлово-будівельного кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято до діючого житлово-будівельного кооперативу, – з дня затвердження виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів рішення загальних зборів членів кооперативу про прийом до кооперативу.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code