Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві в 2013 році

Розпорядження № 572 від 18 квітня 2013 року
Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві в 2013 році
Відповідно до статті 30 Закону України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв\’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 \”Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 \”Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять\”, ДСТУ 4281:2004 \”Заклади ресторанного господарства. Класифікація\”, рішень Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 \”Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради\”, від 28 лютого 2013 року № 97/9154 \”Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві\”, з метою організації роботи об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, надання додаткових послуг з організації відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями здійснити комплекс загальноміських організаційно-правових заходів щодо:
1.1. Розміщення об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів, баштанних культур у період з 01 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року.
1.2. Надання додаткових послуг з організації відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в період з 18 квітня 2013 року до 30 листопада 2013 року.
2. Затвердити сформоване згідно з заявами суб\’єктів господарювання та пропозицій районних в місті Києві державних адміністрацій:
2.1. Адресне розміщення об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу безалкогольних напоїв та морозива, що додається;
2.2. Адресне розміщення об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів та баштанних культур, що додається;
2.3. Адресне розміщення відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, що додається;
2.4. Адресне розміщення об`єктів дрібнороздрібної торговельної мережі комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.
3. Організацію роботи об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та надання додаткових послуг з організації відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства здійснювати за умови виконання вимог рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 \”Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради\”.
4. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
4.1. Здійснювати розміщення об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та надання додаткових послуг з організації відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпорядження.
4.2. Створити комісії із залученням представників місцевих органів влади відповідних районів (далі — комісії), на засіданнях яких визначити суб\’єктів господарювання, які будуть здійснювати підприємницьку діяльність шляхом використання об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів та баштанних культур згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпорядження.
У разі наявності більше одного звернення від суб\’єктів господарювання щодо розміщення за однією адресою об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпорядження, визначення суб\’єктів господарювання для здійснення підприємницької діяльності відповідно до вимог цього розпорядження здійснюється комісіями з урахуванням наступного:
досвід роботи суб\’єкта господарювання протягом попередніх років;
відсутність скарг щодо діяльності суб\’єкта господарювання за попередні роки;
дотримання суб\’єктом господарювання протягом попередніх років вимог законодавства України, що регламентує торговельну діяльність, санітарні норми та правила благоустрою;
участь суб\’єкта господарювання у соціальному розвитку району;
стан обладнання, що використовується в роботі суб\’єктом господарювання.
4.3. Забезпечити подання Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) копій протоколів комісій із зазначенням суб\’єктів господарювання, які будуть здійснювати підприємницьку діяльність шляхом використання об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів та баштанних культур згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпорядження.
4.4. Інформувати суб\’єктів господарювання, які будуть визначені відповідно до вимог підпункту 4.2 пункту 4 цього розпорядження, щодо додання через міський дозвільний центр необхідних документів для укладення з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) договорів про сплату пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва.
 4.5. Здійснювати заходи щодо функціонування об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпорядження, з дотриманням вимог законодавства України, що регламентує торговельну діяльність, санітарні норми та правила благоустрою.
5. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
5.1. Координувати роботу районних в місті Києві державних адміністрацій щодо визначення суб\’єктів господарювання, які будуть здійснювати підприємницьку діяльність шляхом використання об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів та баштанних культур згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпорядження.
5.2. Здійснювати укладення із суб\’єктами господарювання договорів про сплату пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва щодо об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпорядження.
5.3. У разі виявлення порушень суб\’єктами господарювання вимог законодавства України, що регламентує торговельну діяльність, санітарні норми та правила благоустрою під час функціонування об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, надавати відповідну інформацію до Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для вжиття відповідних заходів реагування.
6. Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 18 квітня 2013 року до 31 грудня 2013 року здійснювати контроль за дотриманням суб\’єктами господарювання правил благоустрою та недопущення функціонування об\’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства без виконання ними вимог пункту 3 цього розпорядження.
7. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити недопущення функціонування об\’єктів несанкціонованої торгівлі та дотримання вимог цього розпорядження.
8. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
8.1. від 28 квітня 2012 року № 696 \”Про заходи щодо організації сезонної торгівлі в м. Києві на 2012 рік\”;
8.2. від 31 травня 2012 року № 904 \”Про внесення змін та доповнень до додатків 3, 5 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.04.2012 № 696\”.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов\’язків та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code