Місце розміщення вивіски

1.7.2.    Місце розміщення вивіски — зовнішня поверхня фасаду першого поверху будинку, будівлі, споруди, біля входу, де юридична або фізична особа займає приміщення, між віконними отворами першого поверху, а також між віконними отворами першого та другого поверхів дво чи багатоповерхового будинку, будівлі, споруди при умові, що центральна горизонтальна вісь вивіски знаходиться не вище центральної міжвіконної горизонтальної вісі.Центральна міжвіконна горизонтальна вісь — уявна лінія, яка проходить горизонтально по центру між крайньою верхньою частиною віконної рами першого поверху та крайньою нижньою частиною віконної рами другого поверху.
Центральна горизонтальна вісь вивіски — уявна лінія, яка проходить горизонтально по центру висоти вивіски.
1.7.3.    Фасад будинку, будівлі, споруди — зовнішня частина будинку, будівлі, споруди зі всіма елементами від покрівлі до вимощення.1.7.4.    Вітрина — засклений елемент фасаду, який використовується для експонування продукції.1.7.5.    Проект вивіски — документація, передбачена цим Порядком, яка визначає основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання тощо) та обґрунтовує її пропорційність до будівлі, на якій вона розміщується.1.7.6.    Самовільно розміщена вивіска — вивіска, про розміщення якої не повідомлено уповноваженим органам у визначений пунктами 3.1 — 3.7 цього Порядку строк та спосіб, або щодо якої заявником не було усунено невідповідності вивіски вимогам цього Порядку у визначений строк.1.7.7.    Демонтаж — комплекс заходів, які передбачають відокремлення вивіски разом з її основою від місця розміщення та транспортування у місце її подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання вивіски не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади м. Києва.1.7.8.    Зона обмеженого використання вивісок у місті Києві — територія міста, що зберегла повністю або частково історичний ареал, має архітектурну, історичну або культурну цінність і визначена згідно з додатком, що додається.1.7.9.    Паспорт фасаду будівлі або споруди — реєстраційний документ, яким фіксується архітектурне та колористичне вирішення (в тому числі, при необхідності художнє освітлення усіх фасадів споруди) та розробляється ліцензованою організацією або сертифіко ваним спеціалістом з додержанням вимог Державних будівельних норм та правил.1.8.    Терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.1.9.    Робочий орган — структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до завдань якого належать питання регулювання діяльності у сфері розміщення вивісок (інформаційних вивісок).Робочий орган згідно з цим Порядком:
забезпечує участь громадськості в процесі контролю за розміщенням вивісок і забезпечує функціонування громадського контролю у цій сфері, в тому числі, шляхом забезпечення доступу громадськості до електронного реєс
тру вивісок;
реєструє та розглядає заяви фізичних і юридичних осіб щодо відповідності вивіски вимогам Порядку;
перевіряє відповідність вивіски вимогам цього Порядку;
здійснює контроль за дотриманням вимог цього Порядку, а також вимагає усунення виявлених порушень;
здійснює введення електронного реєстру розміщених вивісок у місті Києві;
організовує інвентаризацію вивісок і приймає рішення щодо їх демонтажу у передбачених цим Порядком випадках.
II. Вимоги до вивісок
2.1.    Вимоги до місця розміщення вивіски.2.1.1.    Вивіски повинні встановлюватися паралельно фасаду будинку, будівлі, споруди без втручання у несучі конструкції у місцях, які б не створювали перешкод для експлуатації та ремонту будинків, будівель, споруд, на яких вони розташовуються, та вільного пересування пішоходів та транспортних засобів.2.1.1.1.    Встановлення та розміщення вивісок повинно забезпечувати безпеку експлуатації згідно з чинними державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам і вимогам пожежної, санітарної, електричної та екологічної безпеки.2.1.2.    Розміщення вивісок рекомендується здійснювати з врахуванням архітектурного вирішення, стилістичних особливостей, декоративних елементів та колористики фасаду.2.1.3.    Вивіска може бути розміщена:2.1.3.1.    Біля входу у приміщення (в тому числі у подвір\’ї), яке займає юридична або фізична особа, що розміщує вивіску.2.1.3.2.    Над вхідними дверима, над вітринами та над віконними прорізами.2.1.3.3.    У вікнах, вітринах та прозорій частині вхідних дверей, займаючи не більше 30% їх площі. В разі використання плівки чи інших матеріалів, що приклеюється до скла вікон, вітрин чи прозорої частини вхідних дверей, їх допустимо клеїти тільки з внутрішньої сторони скла.2.1.3.4.    Між дверними та віконними отворами (прорізами).2.1.3.5.    Між віконними отворами першого поверху будинку, будівлі, споруди.2.1.3.6.    Між віконними отворами першого та другого поверхів дво чи багатоповерхового будинку, будівлі, споруди при умові, що центральна горизонтальна вісь вивіски знаходиться не вище центральної міжвіконної горизонтальної вісі.2.1.3.7.    В існуючих, спеціально передбачених для вивісок у проекті будинку площинах, нішах, картушах тощо.2.1.4.    Якщо у будівлі знаходяться кілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (площею до 0,3 кв. м) та з однакового матеріалу виконання, розміщених праворуч чи ліворуч від входу (в\’їзду) у будівлю (приміщення). Окрім того, їхні вивіски можуть бути розташовані безпосередньо біля дверей належних їм приміщень.2.1.5.    Розміщення вивісок не допускається:2.1.5.1.    На фасаді вище першого поверху будинку, будівлі або споруди.2.1.5.2.    Вище центральної міжвіконної горизонтальної вісі фасаду першого поверху будинку, будівлі, споруди згідно з пунктом 1.7.2 цього Порядку.2.1.5.3.    З закриттям огорож балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів, цінної пластики та ліпнини. Не допускається розміщувати вивіски на балконах, закривати решітки, перила, балюстради, підтримуючі консолі.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code