Науково-технологічні дослідження

Науково-технологічні дослідження
3.5.1 Науково-технологічні дослідження об\’єктів та споруд пам\’ятки слід проводити за спеціальною програмою (завданням) з метою визначення загального стану конструкцій, оздоблення і матеріалів пам\’ятки, визначення кількісного та якісного складу ремонтно-реставраційних матеріалів, розробки технології реставрації, виявлення невідкладних завдань та почерговості виконання реставраційних робіт.

3.5.2 Науково-технологічні дослідження пам\’ятки рекомендується здійснювати за два етапи:
– перший етап – в обсягах, що забезпечують складання науково-обгрунтованих рішень для реставрації або для розробки ескізного проекту;
– другий етап – у процесі виконання реставраційних робіт.

3.5.3 При виконанні робіт першого етапу завданнями науково-технологічних дослід-жень є:
– визначення загального стану пам\’ятки;
– визначення природи, складу та стану будівельних матеріалів на даній пам\’ятці, моделювання їх поведінки в умовах, що склалися;
– визначення вологісного стану елементів і конструкцій та характеру замокань;
– дослідження стану навколишнього середовища пам\’ятки (температура, вологість, повітрообмін, хімічний склад повітря тощо);
– виявлення джерел і механізмів можливих впливів на пам\’ятку та її окремі елементи;
– визначення завдань консервації та реставрації пам\’ятки;
– визначення черговості виконання реставраційних робіт на пам\’ятці;
– розробка рекомендацій із проведення робіт.

3.5.4 При виконанні робіт другого етапу науково-технологічні обстеження потрібно проводити в процесі виконання реставраційних робіт і вирішувати конкретні завдання з дослідження та реставрації або консервації конструкцій, окремих частин або елементів пам\’ятки та вносити необхідні корективи та доповнення до процесів реставрації.

3.5.5 У завданні на проведення науково-технологічних досліджень потрібно перед-бачати визначення стану:
– фундаментів та мурування;
– матеріалів мурування (цегли, каменю, розчину тощо);
– штукатурки та оздоблення на фасадах і в інтер\’єрах;
– покрівлі та її матеріалів;
– деревини в архітектурних елементах та конструкціях;
– творів монументального мистецтва та їх матеріалів;
– металевих конструкцій та декору з металу.

Завданням також потрібно передбачати проведення комплексних лабораторних досліджень-визначення фізико-хімічних характеристик будівельних матеріалів та їх петрографічного аналізу, стратиграфічний аналіз пофарбувань, визначення вологісного стану пам\’ятки та її елементів, біологічні дослідження на наявність та активність грибів, жуків, комах тощо.

3.5.6 Місця відбору проб для лабораторних аналізів, а також місця проведення будь-яких замірів та вимірів потрібно фіксувати і наносити на схеми.

3.5.7 Відбір проб повинен здійснюватися за узгодженням із власником пам\’ятки, представниками генпроектувальника, головним архітектором проекту, інженером-конструктором та технологом (для творів монументального мистецтва – художником) і оформлятися відповідним актом.

3.5.8 За результатами науково-технологічних обстежень пам\’ятки повинен бути складений науково-технологічний звіт, в якому потрібно відображати такі розділи:
– загальні відомості про пам\’ятку;
– результати обстежень пам\’ятки в цілому та зокрема кожного елемента;
– висновки за результатами науково-технологічного обстеження і лабораторних досліджень матеріалів;
– рекомендації з виконання першочергових ремонтно-реставраційних робіт;
– рекомендації щодо влаштування (за необхідності) шурфів, зондажів, проведенню археологічних розкопів тощо;
– пропозиції відносно плану проведення подальших науково-технологічних обстежень та досліджень;
– додатки фотофіксації, схем, креслень, результатів вимірів, замірів, аналізів тощо;
– рекомендації щодо проведення консерваційних і реставраційних робіт та проектні пропозиції;
– технологічна схема проведення реставраційних робіт (розділ пояснювальної записки при розробці проекту реставрації);
– технологія проведення консерваційних і реставраційних робіт (розділ пояснювальної записки при розробці проекту реставрації).

3.5.9 Для складання висновків про стан пам\’ятки обстеженню підлягають послідовно всі її елементи і конструкції. Порядок проведення науково-технологічного обстеження повинен бути викладений у методичних рекомендаціях з їх проведення.

3.5.10 Науково-технологічне обстеження стану окремих конструкцій споруди і її елементів потрібно виконувати на основі відповідних методик. Це стосується усіх конст-рукцій: покрівель, фасадів, інтер\’єрів, фундаментів, стін тощо.

3.5.11 При проведенні науково-технологічного обстеження покрівлі потрібно передбачати:
– визначення стану покрівлі (ступінь пошкодження матеріалу, герметичність фальців, водостоків, примикань покрівельного матеріалу до димарів, цегляних фронтонів та інших виступних конструкцій);
– визначення стану дерев\’яних конструкцій даху – вузлів крокв, мауерлату, кроквин, дранкування з нанесенням картограми ділянок пошкоджень, дефектів, деформацій деревини і причин їх виникнення;
– відбір зразків деревини для проведення мікробіологічних аналізів у лабораторії з метою визначення типу деревини та виду руйнівників.

3.5.12 При проведенні науково-технологічного обстеження фасадів потрібно пе-редбачати:
– визначення стану мурування – наявність тріщин, втрати та міцність мурувального розчину, міцність або крихкість цегли, міцність каменю, глибина деструкції мурувального розчину, відхилення стін від вертикалі;
– визначення ступеня руйнування штукатурки, наявність біоуражень, висолів і плям від замокання;
– аналіз стану оздоблювальних нашарувань, штукатурних покриттів, пофарбувань, декоративних покриттів, ліпнини, облицювання;
– обстеження стану цоколя та фундаментів пам\’ятки.
При цьому потрібно звернути увагу на стан вимощення, настінних жолобів, приярків та благоустрій території біля пам\’ятки – наявність стоків дощових вод, кущової рослинності тощо.

3.5.13 При проведенні науково-технологічних обстежень потрібно відбирати проби будівельних матеріалів (мурувального розчину, цегли, каменю, штукатурки і оздоб-лювальних нашарувань) для лабораторного визначення їх складу, міцності; уточнення періодів будівництва окремих частин пам\’ятки, визначення первісного вигляду фасадів;
виявлення біоушкоджень, встановлення причин і ступеня зволоження мурування, шту-катурки, дерев\’яних конструкцій.

3.5.14 При проведенні науково-технологічного обстеження інтер\’єрів потрібно передбачати:
– визначення стану і складу штукатурного та декоративного опорядження інтер\’єру, його первісного вигляду, якості та матеріалів оздоблювальних фарбувань;
– обстеження дерев\’яних деталей інтер\’єру;
– визначення стану архітектурно-конструктивних та декоративних елементів з металу, наявності забруднень, корозійних і механічних пошкоджень;
– визначення стану монументального живопису, скульптури, різьби по дереву і каменю, позолоти тощо.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code