Схематичний обмір об\’єкта виконується на стадії його попереднього обстеження

Схематичний обмір об\’єкта виконується на стадії його попереднього обстеження, коли детальніші обміри передбачено на наступних етапах робіт.

3.3.8 Архітектурний обмір об\’єкта застосовується тоді, коли виготовляється про-ектно-кошторисна документація тільки на консервацію елементів пам\’ятки, стан збереженості якої задовільний за відсутності значних переробок. При таких обмірах усі кути об\’єкта приймаються прямими, а розміри елементів, що повторюються, – однаковими.

3.3.9 Архітектурно-археологічний обмір – це детальний і точний специфічний вид дослідницької фіксації пам\’ятки, який виконується з метою розроблення проекту її реставрації (консервації, пристосування). Цей вид обміру потрібно застосовувати при фіксації об\’єктів до XVIII ст. включно і для складних за абрисом та архітектурними формами пізніших за часом будівництва споруд. Цей вид обміру є невід\’ємною частиною досліджень. Він виконується з обноскою, в фіксованому рівні, з застосуванням методу тріангуляції і є найдосконалішим видом професійної фіксації пам\’ятки архітектури, оскільки дає можливість зафіксувати всі відхилення від ідеальної геометричної схеми незалежно від причин цих відхилень.

3.3.10 Архітектурно-археологічний обмір повинен фіксувати усі особливості роз-планування об\’єкта та його деталі з точним дотриманням відхилень контурів плану від геометричної схеми, фіксувати непрямі кути, потовщення, відхилення від вертикалі, зміщення осей тощо.
При виконанні обмірів на потрібних рівнях слід користуватися умовними відмітками з наступною прив\’язкою їх до абсолютних відміток від єдиних державних реперів. У процесі архітектурно-археологічного обміру підлягають фіксації характер мурування (або інші типи стінових конструкцій), типи та стан збереженості склепінь, типи розпалубок, точний рисунок декоративних елементів, різноманітні сліди переробок, візуально прочитувані межі стиків різночасових частин споруди, саморозкриті зондажі, характер примикання мурів (наявність або відсутність перев\’язей), гнізда від втрачених елементів та зрубаних деталей, штраби, відбитки первинних примикань конструкцій, замурування з обов\’язковими замірами їх меж та габаритів.
Обміри архітектурних деталей, що мають профілювання або складний різьблений декор та інскрипції, слід проводити методом знімання шаблонів. Якщо цього вимагають обставини, повний архітектурно-археологічний обмір може бути виконаний за допомогою встановлених на об\’єкті риштувань. У разі, якщо архітектурно-археологічний обмір потрібно виконувати одночасно з дослідженням об\’єкта, в ньому фіксуються основні результати досліджень.

3.3.11 Архітектурно-археологічний обмір потрібно документувати з розробкою крес-лень: генплану (М1:500; М1:200); плану підвалів (М1:50), планів поверхів (М1:50), планів перекриттів або їх залишків (М1:50), плану конструкцій даху (М1:50), плану даху (М1:50), усіх фасадів (М1:50), перерізів (не менше двох, М1:50), фрагментів (М1:20), деталей (М1:10; М1:5), шаблонів (М1:1).

3.3.12 Фотограмметричний обмір, обмір за допомогою геодезичних приладів, лазерного сканування, комбінований – це обміри, які базуються на дистанційній фіксації об\’єкта інструментальним способом. Такий обмір виконується за умови, коли проведення архітектурно-археологічних обмірів споруди або її окремих частин зробити неможливо через важкодоступність об\’єкта та складність влаштування риштувань для проведення обмірів вручну. Інструментальні обміри потрібно документувати кресленнями згідно з вимогами до архітектурно-археологічного обміру.

3.3.13 Даними нормами встановлюється, що результатами архітектурних досліджень повинні бути:
– архітектурно-археологічний обмір, креслення, плани, графічні зображення;
– науковий звіт із відповідними кресленнями, картограмами та фотофіксацією за розділами;
– креслення обмірної фіксації зондажів з описаннями;
– креслення обмірної фіксації шурфів з описаннями;
– креслення обмірної фіксації технічного стану з описами.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code