ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 
     Стаття 304. Відповідальність власника судна за 
                 забруднення 
     Власник судна відповідає за шкоду від забруднення,  заподіяну 
внаслідок витоку з його судна або скиду з  нього  нафти  чи  інших 
речовин, шкідливих для здоров\’я  людей  або  живих  ресурсів  моря 
(далі- забруднюючі речовини), за винятком випадків, передбачених 
статтею  306 цього Кодексу.
     Шкода від забруднення – це шкода, заподіяна за  межами  судна 
забруднюючими  речовинами  морському  середовищу,  узбережжю   або 
будь-яким іншим об\’єктам (суднам, рибопромисловим знаряддям тощо). 
Вона включає також вартість  розумних  заходів,  вжитих  будь-якою 
особою після події, що могла спричинити або  спричинила  витік  чи 
скид забруднюючих речовин, для відвернення або зменшення шкоди від 
забруднення, а також  збитки,  заподіяні  внаслідок  вжиття  таких 
заходів. 
     Стаття 305. Звільнення від відповідальності 
     Власник судна не відповідає за шкоду  від  забруднення,  якщо 
доведе, що ця шкода трапилася внаслідок:
     1) дії непереборних сил;
     2) воєнних дій, ворожих дій або народних заворушень;
     3) поведінки третіх  осіб,  які  діяли  з  наміром  заподіяти 
шкоду;
     4) несправності вогнів  та  інших  навігаційних  засобів,  що 
сталася внаслідок недбалості або інших неправомірних дій  властей, 
які відповідають за підтримання цих засобів у порядку;
     5) аварійного скидання господарсько-фекальних вод або  сміття 
внаслідок  неприйняття  їх  портом  у  встановлений  термін  після 
своєчасного подання судном відповідної заяви;
     6)   подання   відправником   недостовірної   інформації  про 
небезпечний вантаж.
{  Стаття  305  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2189-VI 
( 2189-17 ) від 13.05.2010 } 
     Стаття 306. Забруднення внаслідок наміру або 
                 недбалості потерпілого 
     Якщо власник судна доведе,  що  шкода  від  забруднення  моря 
виникла повністю або  частково  внаслідок  наміру  або  недбалості 
потерпілого,  то  залежно  від  ступеня  вини  потерпілого  розмір 
відшкодування повинен бути  зменшений  чи  у  відшкодуванні  йому 
шкоди повинно бути відмовлено. 
     Стаття 307. Забруднення кількома суднами 
     Коли шкода від  забруднення  спричинена  витоком  або  скидом 
забруднюючих речовин з кількох суден,  власники  цих  суден  разом 
відповідають  за  весь   збиток,    якщо    неможливо    визначити 
відповідальність кожного судновласника окремо. 
     Стаття 308. Обмеження відповідальності 
     Відповідальність власника  судна  місткістю  не  більше  5000 
одиниць за  шкоду  від  забруднення  внаслідок  витоку  або  скиду 
забруднюючих речовин з  його  судна  обмежується  відносно  однієї 
події або декількох подій, викликаних однією і  тією  ж  причиною, 
загальною сумою три мільйони розрахункових одиниць, а  для  судна, 
місткість  якого  перевищує  зазначену   вище,    додається    420 
розрахункових одиниць за кожну наступну одиницю місткості.
     Під місткістю судна в  цій  статті  мається  на  увазі  чиста 
місткість з додаванням до неї об\’єму  машинного  відділення.  Якщо 
місткість судна неможливо визначити за звичними правилами  обміру, 
то місткість судна вважається тотожною сорока відсоткам  вираженої 
в тоннах ваги нафти та інших речовин, які судно може перевозити. 
     Стаття 309. Забезпечення відповідальності власника судна 
     Власник судна, що перевозить наливом  як  вантаж  понад  2000 
тонн нафти, повинен застрахувати або  іншим  способом  забезпечити 
(шляхом  отримання  банківської  або    іншої    гарантії)    свою 
відповідальність за шкоду, заподіяну від забруднення.
     Позов про відшкодування збитків від забруднення  нафтою  може 
бути вчинений безпосередньо страховику або іншій особі, яка надала 
забезпечення відповідальності власника судна. Особа,  якій  подано 
такий  позов,  вправі  відповідно  до  статті  308  цього  Кодексу 
обмежити свою  відповідальність,  якщо  відповідальність  власника 
згідно зі  статтею  350  цього  Кодексу  не  може  бути  обмежена. 
Відповідач  за  таким  позовом  вправі  висувати    проти    вимог 
потерпілого заперечення, на  які  міг  би  послатися  сам  власник 
судна, крім посилань  на  неплатоспроможність власника  судна  або 
ліквідацію  його  підприємства.  Відповідач    звільняється    від 
відповідальності також, якщо  доведе,  що  шкода  від  забруднення 
нафтою є результатом умисної вини самого власника судна. На вимогу 
відповідача власник судна повинен бути  притягнутий  до  участі  у 
справі як співвідповідач. 
     Стаття 310. Свідоцтво про забезпечення відповідальності 
     Судно, що перевозить  наливом  як  вантаж  більше  2000  тонн 
нафти, повинно мати відповідне дійсне свідоцтво, яке засвідчує, що 
відповідальність власника судна за заподіяну шкоду від забруднення 
нафтою забезпечена відповідно до статті 309 цього Кодексу. Умови і 
порядок    видачі,    перевірки   і   визнання   цього   свідоцтва 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  державної  політики  у сфері транспорту, відповідно до 
статті 3 цього Кодексу.
{  Зміни  до  статті  310  див. в Законі N 5502-VI ( 5502-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Стаття 311. Виключення обмеження відповідальності 
     До  відповідальності  за  заподіяну  шкоду  від  забруднення, 
передбаченої в цій главі, відповідно  застосовуються  статті  350, 
354, 355, 356, 357  цього Кодексу. 
     Стаття 312. Поняття нафти 
     Під нафтою у статтях 309 і 310 цього Кодексу мається на увазі 
будь-яка нафта, у тому числі сира  нафта,  мазут,  важке  дизельне 
паливо і мастила, а також китовий і риб\’ячий жир. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code