Морехідний стан судна

Морехідний стан судна 
     Перевізник зобов\’язаний до початку перевезення привести судно 
у стан, придатний для плавання і безпечного перевезення пасажирів, 
завчасно  належним  чином  спорядити  його  і  забезпечити    всім 
необхідним для  плавання,  укомплектувати  екіпажем  і  утримувати 
судно в такому стані протягом усього  часу  морського  перевезення 
пасажирів. 
     Стаття 193. Відповідальність перевізника 
     Перевізник відповідає за шкоду,  заподіяну  внаслідок  смерті 
пасажира або ушкодження його здоров\’я, а також в результаті втрати 
або пошкодження багажу, якщо подія, внаслідок якої було  заподіяно 
шкоду, сталася під час  перевезення  і  була  наслідком  вини  або 
недбалості перевізника, його працівників,  агентів,  які  діють  у 
межах своїх службових обов\’язків.
     Перевізник відповідає за нестачу або  пошкодження  прийнятого 
до перевезення багажу, а також за прострочення  в  його  доставці, 
якщо  не  доведе,  що  нестача,  пошкодження  або  прострочення  в 
доставці сталися не з його вини.
     Перевізник   зобов\’язаний   забезпечити   схоронність  валізи 
(сумки),   особистих   речей  пасажира  (крім  дорогоцінностей  та 
грошей), які пасажир перевозить у відведеному місці.
     Перевізник не відповідає за  втрату  чи  пошкодження  грошей, 
цінних  паперів,  дорогоцінних  металів  і    виробів    з    них, 
коштовностей, прикрас, виробів мистецтва або інших  цінностей,  за 
винятком випадків, коли такі цінності  були  здані  на  збереження 
перевізнику, який погодився їх зберігати в безпеці.  В  останньому 
випадку перевізник відповідає не вище межі, передбаченої  частиною 
четвертою статті 194 цього Кодексу.
     Якщо перевізник доведе, що вина або недбалість пасажира стали 
причиною або сприяли його смерті або ушкодженню  здоров\’я,  втраті 
або пошкодженню  його  багажу,  суд,  що  розглядає  справу,  може 
звільнити перевізника від відповідальності повністю чи частково.
     За    невиконання   обов\’язку   перевірити   перед   початком 
міжнародного  морського  перевезення  пасажира  наявність  у нього 
документів, необхідних для в\’їзду до держави прямування, транзиту, 
що  призвело  до  перевезення чи спроби перевезення пасажира через 
державний  кордон  України  без  необхідних документів, перевізник 
несе відповідальність, передбачену законом.
{  Стаття  193  із  змінами,  внесеними згідно із Законами N 997-V 
( 997-16 ) від 27.04.2007, N 2753-VI ( 2753-17 ) від 02.12.2010 } 
     Стаття 194. Межі відповідальності перевізника 
     У  випадку  смерті  пасажира  або  ушкодження  його  здоров\’я 
відповідальність перевізника ні в якому разі не  перевищує  175000 
розрахункових одиниць у відношенні перевезення в цілому.
     Відповідальність  перевізника  за  втрату  або    пошкодження 
каютного багажу ні в якому разі не  перевищує  1800  розрахункових 
одиниць на пасажира у відношенні перевезення в цілому.
     Відповідальність  перевізника  за  втрату  або    пошкодження 
автомашини, включаючи весь багаж, що перевозиться в автомашині  чи 
на ній, ні в якому разі не перевищує 10000  розрахункових  одиниць 
за автомашину щодо  перевезення в цілому.
     Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження іншого 
багажу, ніж той, що зазначено в  частинах  другій  і  третій  цієї 
статті, ні в якому разі не перевищує 2700 розрахункових одиниць на 
пасажира у відношенні перевезення в цілому.
     Перевізник і пасажир можуть шляхом точно вираженої  письмової 
угоди встановити більш високі межі відповідальності,  ніж  ті,  що 
передбачені частинами 1-4 цієї статті.
     Перевізник,  працівник  або  агент  перевізника  не    вправі 
скористатися межами відповідальності, встановленими в цій  статті, 
якщо буде доведено, що збиток заподіяно внаслідок дій або  упущень 
перевізника, працівника або  агента  перевізника,  скоєних  або  з 
наміром  заподіяти  цей  збиток,  або  через  самовпевненість    з 
усвідомленням можливого заподіяння збитку. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code