МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
                  ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
     Стаття 128. Організація морських перевезень вантажів 
     Умови морського перевезення вантажів визначаються договором. 
     Морські  перевезення  для  державних  потреб  здійснюються  у 
порядку, встановленому чинним законодавством України. 
     Перевізник і вантажовласник  у разі  необхідності  здійснення 
систематичних перевезень вантажів  можуть укладати  довготермінові 
договори про організацію морських перевезень. 
     Стаття 129. Морські перевезення транспортом загального 
                 користування 
     Морська транспортна організація загального користування: 
     а)  зобов\’язана  прийняти  будь-який    запропонований    для 
перевезення вантаж, якщо на судні є  вільні  приміщення,  придатні 
для перевезення, і вантаж може  бути  перевезений  без  шкоди  для 
раніше прийнятих до перевезення вантажів; 
     б) не вправі віддавати перевагу одному вантажовласнику  перед 
іншим стосовно приймання вантажів і умов перевезення, за  винятком 
випадків, передбачених чинним законодавством України; 
     в) зобов\’язана публікувати тарифи  та  умови перевезень. 
     Морська транспортна організація  загального  користування  не 
має права укладати договори з вантажовласниками про звільнення від 
відповідальності або її зменшення, яку відповідно до правил цього 
розділу  ця організація –  перевізник  повинна  нести  за  втрату, 
нестачу і пошкодження або прострочення у доставці вантажу. 
     Стаття 130. Заборона приймання вантажу до перевезення 
     Приймання вантажів до перевезення у визначених напрямках може 
бути  заборонено  тільки у виняткових випадках центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері   транспорту,   з   повідомленням   про  це  заінтересованих 
організацій і Уряду України.
{  Зміни  до  частини  першої  статті  130 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     У випадках явищ стихійного характеру, катастроф і аварій,  що 
викликали перерву в русі, а  також  у  разі  оголошення  карантину 
приймання вантажів може  бути  тимчасово  припинено  або  обмежено 
розпорядженням  начальника  порту  з негайним повідомленням про це 
центрального  органу  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної  політики у сфері транспорту, який встановлює термін дії 
заборони приймання вантажу і його обмеження та центрального органу 
виконавчої  влади,  що  забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
{  Зміни  до  частини  другої  статті  130 див. в Законі N 5502-VI 
(  5502-17  )  від  20.11.2012;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Заборона,  тимчасове  припинення  або  обмеження    приймання 
вантажу можуть бути введені  для  перевезень  у  певних напрямках, 
з визначених портів або у визначені порти. 
     Про заборону, тимчасове  припинення  чи  обмеження  приймання 
вантажу  капітан  морського  порту  негайно  сповіщає відправників 
вантажів,  а  при  перевезенні  вантажів  у  прямому змішаному або 
прямому  водному  сполученні  –  також  і  організації інших видів 
транспорту.
{  Стаття  130  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 131. Каботажні перевезення 
     Перевезення між  портами  України  здійснюються  суднами,  що 
плавають під Державним  прапором  України,  а  також  суднами,  що 
плавають під іноземним прапором за умови одержання на  це  дозволу 
центрального  органу  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері транспорту.
{  Зміни  до  статті  131  див. в Законі N 5502-VI ( 5502-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Стаття 132. Міжнародні перевезення 
     Перевезення між портами України й іноземними  портами  можуть 
здійснюватися як  суднами,  що  плавають  під  Державним  прапором 
України, так і  за  умови  взаємності  суднами,  що  плавають  під 
іноземним прапором. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code