СЛУЖБА РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН

СЛУЖБА РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН 
     Стаття 110. Поняття служби регулювання руху суден 
     У районах інтенсивного судноплавства  (портові  та  узбережні 
води,  вузькості,  перетин  морських шляхів) рішенням центрального 
органу   виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної 
політики  у  сфері транспорту, створюються служби регулювання руху 
суден, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суден.
{  Зміни  до  частини  першої  статті  110 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Зона дії і порядок руху суден в зоні встановлюються Правилами 
плавання   у  цій  зоні,  що  затверджуються  центральним  органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері транспорту.
{  Зміни  до  частини  другої  статті  110 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Під радіолокаційним обслуговуванням мається на увазі контроль 
за безпекою судноплавства, регулювання руху суден,  радіолокаційне 
проведення, подання допомоги суднам під  час  аварійно-рятувальних 
операцій, інформування про рух суден, стан  засобів  навігаційного 
облаштування,  гідрометеорологічні  умови  та  інші  фактори,   що 
впливають на безпеку плавання. 
     Перелік послуг, що надаються конкретною  службою  регулювання 
руху суден, ступінь обов\’язковості окремих видів  радіолокаційного 
обслуговування  повідомляються  в обов\’язковій постанові по порту, 
лоціях і Повідомленнях мореплавцям. 
     За межами територіального  моря  України  служба  регулювання 
руху суден обслуговує судна тільки за заявкою капітана судна.
{  Стаття  110  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 111. Правовий статус служби регулювання руху суден 
     Служба регулювання руху  суден  діє  відповідно  до  Типового 
положення про службу регулювання  руху  суден,  що  затверджується 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері транспорту.
{  Зміни  до  частини  першої  статті  111 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Якщо зона дії служби регулювання руху суден охоплює акваторії 
кількох портів або узбережні води і вузькості (регіональна  служба 
регулювання руху суден),  порядок  створення  і  підпорядкованість 
служби  регулювання  руху  суден  визначаються центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері транспорту.
{  Зміни  до  частини  другої  статті  111 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
{  Стаття  111  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 112. Лоцман-оператор служби регулювання руху суден 
     Лоцманами-операторами служби регулювання  руху  суден  можуть 
бути громадяни України,  які  відповідають  вимогам,  встановленим 
Положенням  про  лоцмана-оператора  служби регулювання руху суден, 
що   затверджується   центральним  органом  виконавчої  влади,  що 
забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.
{  Зміни  до  статті  112  див. в Законі N 5502-VI ( 5502-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Стаття 113. Відмова служби регулювання руху суден від 
                 надання послуг судну 
     Якщо  капітан  судна,  що  проводиться  за  допомогою  служби 
регулювання    руху    суден,    не    дотримується   рекомендацій 
лоцмана-оператора  служби  регулювання  руху  суден, то лоцман має 
право  відмовитися  від  продовження  радіолокаційного  проведення 
судна,  що  обов\’язково фіксується за допомогою технічних засобів. 
Проте  і  після  відмови  від  радіолокаційного  проведення  судна 
лоцман-оператор   служби   регулювання   руху  суден  зобов\’язаний 
залишитися  на  зв\’язку  з судном, і якщо капітану будуть потрібні 
відомості,  необхідні  для  безпечного  плавання,  лоцман-оператор 
служби регулювання руху суден зобов\’язаний подати їх. 
     Якщо капітан зажадає, щоб лоцман-оператор служби  регулювання 
руху суден поновив радіолокаційне проведення  судна,  його  вимога 
має задовольнитися. 
     Стаття 114. Відповідальність служби регулювання руху 
                 суден за аварії 
     Відповідальність  за    аварії,    що    сталися    з    вини 
лоцмана-оператора  служби  регулювання руху суден, несе відповідна 
організація,  у  підпорядкуванні якої перебуває служба регулювання 
руху суден. 
     Ця відповідальність  обмежується  розміром  аварійного  фонду 
служби регулювання руху  суден,  що  утворюється  з  10  відсотків 
відрахувань від сум зборів, що надійшли в календарному році,  який 
передував аварії.
{  Стаття  114  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 115. Оплата послуг служби регулювання руху суден 
     Із  суден,  що користуються послугами служби регулювання руху 
суден,  справляється  збір,  порядок  справляння  і  розмір  якого 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням з 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики економічного розвитку. 
     Капітан судна, який  звернувся  до  служби  регулювання  руху 
суден за послугами,  а  потім  відмовився  від  них,  зобов\’язаний 
повністю сплатити належний за затребувані послуги збір.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code