ЕКІПАЖ СУДНА

ЕКІПАЖ СУДНА 
                 ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
     Стаття 48. Правове становище екіпажу судна 
     Правове становище  екіпажу  судна,  що  плаває  під  прапором 
України, а також відносини між членами екіпажу, які беруть  участь 
в експлуатації цього судна, між  членами  екіпажу  цього  судна  і 
судновласником визначаються чинним законодавством України. 
     Відносини,  зазначені  у  частині  першій  цієї  статті,   що 
виникають на судні, яке  знаходиться  в  територіальному  морі  та 
внутрішніх водах України і  плаває  під  прапором  іншої  держави, 
регулюються  законодавством  держави,  під  прапором  якої  плаває 
судно, договорами між судновласником і членами екіпажу судна, якщо 
інше не передбачено міжнародним договором України. 
     Стаття 49. Склад екіпажу 
     До екіпажу  судна  входять  капітан,  інші  особи  командного 
складу і суднова команда. 
     До  командного  складу  судна,  крім   капітана,    належать: 
помічники    капітана,    суднові    механіки,    електромеханіки, 
радіоспеціалісти, судновий лікар,  боцман.  До  командного  складу 
судновласник може віднести інших суднових спеціалістів. 
     Суднова команда складається з осіб,  які  виконують  службові 
обов\’язки на судні та не належать до командного складу судна. 
     Стаття 50. Мінімальний склад екіпажу 
     Мінімальний склад екіпажу, при якому допускається вихід судна 
в  море,  встановлюється  центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  транспорту 
(центральним  органом  виконавчої  влади, що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері  безпеки  мореплавства  суден  флоту 
рибного   господарства),  залежно   від   типу,  району  плавання, 
призначення судна та відповідно до чинного законодавства України. 
{  Стаття  50  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
{  Зміни  до  статті  50  див.  в Законі N 5502-VI ( 5502-17 ) від 
20.11.2012 } 
     Стаття 51. Вимоги до кваліфікації членів екіпажу 
     До  зайняття  посад  капітана та інших осіб командного складу 
допускаються  особи,  які  мають  відповідні  звання,  встановлені 
Положенням  про  звання  осіб  командного  складу  морських  суден 
та   порядок   їх   присвоєння   (   38-2005-п,   z1466-13  ),  що 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  та  реалізує  державну  політику  у сферах морського і 
річкового транспорту.
{  Частина перша статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Присвоєння  звань  засвідчується   видачею    дипломів    або 
кваліфікаційних  свідоцтв  після  успішного  складання  іспитів  у 
державній кваліфікаційній комісії. 
     Позбавлення звання і вилучення диплома  або  кваліфікаційного 
свідоцтва допускається тільки за рішенням суду. 
     До  зайняття посад командного складу, для яких не передбачено 
присвоєння звання, а також членів  суднової  команди  допускаються 
особи,  які  мають  видані  у  встановленому  порядку   відповідні 
документи,  що  підтверджують  їх  кваліфікацію,  необхідну    для 
виконання обов\’язків на судні. 
     Стаття 52. Вимоги до стану здоров\’я членів екіпажу 
     До роботи на судні допускаються особи, визнані придатними для 
цього  за  станом  здоров’я.  Висновок  про  придатність особи для 
роботи на судні за станом здоров’я надається закладом центрального 
органу   виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної 
політики   у   сфері   охорони  здоров’я,  відповідно  до  правил, 
установлених цим органом.
{  Текст  статті  52  в  редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Стаття 53. Громадянство членів екіпажу 
     Члени екіпажу судна, зареєстрованого у  Державному  судновому 
реєстрі  України  або  Судновій  книзі  України,    можуть    бути 
громадянами будь-якої держави. Капітаном судна  може  бути  тільки 
громадянин України. 
     Стаття 54. Трудові відносини на судні 
     Порядок прийняття на роботу суднового  екіпажу,  їх  права  і 
обов\’язки,  умови  роботи    на    судні    та    оплати    праці, 
соціально-побутового обслуговування на морі і  в  порту,  а  також 
порядок і підстави звільнення регулюються законодавством  України, 
цим Кодексом, статутами служби на морських  і  риболовних  суднах, 
генеральними  та  галузевими  тарифними  угодами,  колективними  і 
трудовими договорами (контрактами). 
     Статут  служби  на морських суднах затверджується центральним 
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної 
політики  у сфері транспорту, Статут служби на риболовних суднах – 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері  безпеки  мореплавства  суден  флоту 
рибного господарства.
{  Стаття  54  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
{  Зміни  до  частини  другої  статті 54  див.  в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 55. Репатріація членів екіпажу 
     Репатріація за рахунок  судновласника  здійснюється  у  таких 
випадках :
     у разі звільнення з ініціативи  власника  або  уповноваженого 
ним органу;
     у разі захворювання і травми;
     у разі загибелі судна;
     якщо судновласник  не  може  виконувати  свої  обов\’язки,  що 
випливають з чинного законодавства України, договору (контракту). 
     Судновласник репатріює моряка в порт, зазначений у контракті, 
колективному договорі, а у разі їх відсутності – в порт  прийняття 
на роботу. Судновласник несе  відповідальність  за  організацію  і 
витрати на репатріацію в обсязі  затрат  на  проїзд  (як  правило, 
літаком), оплату проживання і харчування, оплату праці і допомогу, 
перевезення  багажу   в    кількості,    передбаченій    договором 
(контрактом),  лікування  (до  тих  пір,  коли  моряк   не    буде 
транспортабельним). 
     Якщо судновласник не може організувати репатріацію і оплатити 
витрати, ці  обов\’язки  виконують  уповноважені  на  те  Кабінетом 
Міністрів  України  органи  з  подальшим   стягненням    ними    з 
судновласника понесених затрат в безакцептному порядку. 
     Стаття 56. Особисте майно членів суднового екіпажу 
     Член суднового екіпажу має право перевозити на  судні  майно, 
призначене для особистого користування. 
     У  разі  втрати  або  пошкодження  цього  майна    внаслідок 
аварійної  морської  події  судновласник  повинен    відшкодувати 
членові суднового екіпажу заподіяні збитки  виходячи з діючих  цін 
на майно такого ж роду і якості. 
     Не підлягає відшкодуванню вартість майна членів екіпажу,  які 
винні в аварійній морській події. 
     Перевезення на судні майна, не  призначеного  для  особистого 
користування, без  дозволу  судновласника  не  допускається.  Член 
екіпажу,  який  перевозить  таке  майно,   повинен    відшкодувати 
судновласникові заподіяні у зв\’язку з цим збитки. 
     Стаття 57. Обов\’язки судновласника 
     Судновласник  судна  відповідно  до правил, що затверджуються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері  транспорту,  і  центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері  безпеки  мореплавства суден флоту рибного господарства (для 
риболовного  судна), забезпечує: { Зміни до абзацу першого частини 
першої  статті  57  див.  в  Законі  N  5502-VI  (  5502-17  ) від 
20.11.2012 }
     1) безпечні умови і режим праці на судні;
     2) охорону здоров\’я членів екіпажу і обладнання  судна  всіма 
необхідними для цього засобами і устаткуванням;
     3) постачання продовольства і води в  достатній  кількості  і 
належної якості;
     4) належні суднові приміщення. 
     Мінімальні  норми,  що  забезпечують  власники   торговельних 
суден, не можуть  бути  нижче  рівня,  встановленого  міжнародними 
договорами, в яких бере участь Україна.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code