СУДНОВІ ДОКУМЕНТИ

СУДНОВІ ДОКУМЕНТИ 
     Стаття 35. Суднові документи 
     Судно повинно мати такі основні суднові документи:
     свідоцтво про право плавання під Державним  прапором  України 
(судновий патент);
     свідоцтво про право власності на судно;
     класифікаційне свідоцтво;
     обмірне  свідоцтво  (для  суден,  що  підлягають   технічному 
нагляду класифікаційного товариства);
     свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;
     список осіб суднового екіпажу (суднова роль);
     список пасажирів, що перебувають на судні;
     судновий журнал;
     машинний журнал (для суден з механічним двигуном);
     санітарний журнал;
     суднове санітарне свідоцтво;
     пасажирське  свідоцтво,  якщо  судно  перевозить  більше   12 
пасажирів;
     дозвіл  на  право користування судновою радіостанцією, журнал 
(щоденник  радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту 
радіозв\’язку;
     свідоцтво про вантажну марку, якщо судно використовується для 
цілей, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 15  цього 
Кодексу;
     журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря. 
     Список  осіб  суднового  екіпажу  (суднова   роль),    список 
пасажирів, судновий радіо- і машинний журнали ведуться за формою і 
правилами,  встановленими центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує  формування державної політики у сфері транспорту, а на 
риболовних  суднах  –  центральним  органом  виконавчої  влади, що 
забезпечує   формування   державної   політики   у  сфері  безпеки 
мореплавства суден флоту рибного господарства.
{  Зміни  до  частини  другої  статті  35  див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Санітарний   журнал   ведеться   за   формою   і   правилами, 
встановленими  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням з 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров\’я.
{  Зміни  до  частини  третьої  статті  35 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Судна,  зареєстровані  в  Судновій  книзі  України,   замість 
документів,  зазначених  у  абзацах  другому  і  третьому  частини 
першої цієї статті, повинні мати судновий білет. 
     Судно, що плаває за кордон,  повинно  також  мати  документи, 
передбачені міжнародними договорами України.
{  Стаття  35  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV 
( 3370-15 ) від 19.01.2006, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 36. Винятки щодо наявності суднових документів 
     Судно, що несе спеціальну державну службу, а також  спортивне 
судно можуть не мати обмірного свідоцтва. Однак  місткість  судна, 
що несе спеціальну державну службу, може бути визначена  спрощеним 
способом з видачею відповідного посвідчення.
     Судно, що плаває в портових або прибережних  водах,  може  не 
мати машинного і санітарного журналів, якщо  інше  не  встановлено 
правилами ведення цих журналів. 
     Стаття 37. Документи риболовних суден 
     Риболовне   судно,   що   підлягає  нагляду  класифікаційного 
товариства, крім документів, зазначених у статті 35 цього Кодексу, 
повинно мати міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна. 
{  Текст  статті  37  в  редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Стаття 38. Органи, що видають суднові документи 
     Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України і 
свідоцтво про право власності на судно видаються капітаном  порту, 
в  якому  судно  зареєстроване  у  Державному  судновому   реєстрі 
України. Судновий білет  видає  орган,  що  зареєстрував  судно  у 
Судновій книзі України.
     Свідоцтво про придатність  до  плавання,  обмірне  свідоцтво, 
пасажирське свідоцтво, свідоцтво про вантажну марку, свідоцтво про 
відповідність   спеціальним   вимогам  для  суден,  що  перевозять 
небезпечні вантажі, а також інші суднові документи, що передбачені 
міжнародними  договорами  України  з  питань безпеки мореплавства, 
видає  класифікаційне товариство за дорученням центрального органу 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері транспорту.
{  Зміни  до  частини  другої  статті  38  див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 }
     З дозволу класифікаційного товариства окремі категорії  суден 
можуть не мати обмірного  свідоцтва  або  свідоцтва  про  вантажну 
марку.
     Дозвіл  на право експлуатації суднової радіостанції видається 
національною  комісією,  що  здійснює державне регулювання у сфері 
зв\’язку та інформатизації.
{   Частина  четверта  статті  38  в  редакції  Закону  N  5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 }
     За  видачу  суднових документів, зазначених у статтях 35 і 37 
цього   Кодексу,   справляються  збори,  порядок  та  розмір  яких 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням з 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики економічного розвитку.
{  Зміни  до  частини  п\’ятої  статті  38  див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
{  Стаття  38  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV 
( 3370-15 ) від 19.01.2006, N 2189-VI ( 2189-17 ) від 13.05.2010 } 
     Стаття 39. Дійсність суднових документів 
     Документи, зазначені  у  статті  35  цього  Кодексу,  повинні 
зберігатися на судні в оригіналах, за винятком свідоцтва про право 
власності  на  судно  і  суднового  білета,  що  можуть  бути    в 
нотаріально засвідченій копії. 
     Стаття 40. Визнання суднових документів іноземних суден 
     Визнання  обмірного  свідоцтва,   пасажирського    свідоцтва, 
дозволу  на  право  користування судновою радіостанцією, свідоцтва 
про  відповідність  спеціальним  вимогам  для суден, що перевозять 
небезпечні  вантажі, свідоцтва про вантажну марку судна, що плаває 
під іноземним прапором і заходить в порти України, здійснюється на 
підставі міжнародних договорів України.
     Судно, що плаває під прапором іноземної держави і не має  при 
заходженні в порти України документів, вказаних у  частині  першій 
цієї  статті,  підлягає  обов\’язковому  огляду    з    визначенням 
місткості, пасажиромісткості, найменшої висоти надводного борту та 
огляду його радіостанції на тих же підставах,  що  й  судна,  які 
плавають під Державним прапором України.
     У  разі  виникнення  сумніву  щодо  виконання  вимог  безпеки 
плавання будь-яким судном, що плаває під іноземним  прапором,  при 
заходженні в порти України, незалежно  від  наявності  відповідних 
документів, воно може бути піддано  огляду  в  порядку  технічного 
нагляду на  тих  же  підставах,  що  й  судна,  які  плавають  під 
Державним прапором України.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code