ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Стаття 23. Організація використання повітряного простору України та відповідальність за порушення порядку його використання
1. Організація використання повітряного простору України – комплекс заходів, який вживається для забезпечення безпечного, економічного та регулярного повітряного руху, а також будь-якої іншої діяльності, пов\’язаної з використанням повітряного простору України. Положення про використання повітряного простору України затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Організація використання повітряного простору України передбачає:
1) визначення структури та класифікації повітряного простору України;
2) планування та координацію діяльності з використання повітряного простору України відповідно до державних пріоритетів;
3) забезпечення дозвільного порядку використання повітряного простору України та/або забезпечення інформацією щодо використання повітряного простору України;
4) організацію повітряного руху, що включає:
а) обслуговування повітряного руху;
б) управління використанням повітряного простору України;
в) організацію потоків повітряного руху;
5) забезпечення контролю за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору України у певних районах;
6) обслуговування аеронавігаційною інформацією;
7) аварійне сповіщення;
8) метеорологічне обслуговування;
9) забезпечення зв\’язку, навігації, спостереження.
3. Порушенням порядку використання повітряного простору України вважаються дії або бездіяльність юридичних чи фізичних осіб, що призвели до порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок використання повітряного простору України.
4. Перелік порушень порядку використання повітряного простору України визначається Положенням про використання повітряного простору України.
Стаття 24. Державні пріоритети у використанні повітряного простору України
1. Повітряний простір України є єдиним, без розподілу за відомчою належністю, та доступним усім користувачам повітряного простору України з рівними правами щодо його використання.
2. У разі виникнення необхідності використання повітряного простору України одночасно двома або більше користувачами першочергове право на його використання надається користувачам згідно з державними пріоритетами у такій послідовності:
1) відбиття повітряного нападу на територію України або запобігання та припинення порушень державного кордону і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
2) припинення протиправних дій повітряного судна, яке може використовуватися для вчинення терористичних актів у повітряному просторі України;
3) польоти повітряних суден для проведення всіх видів рятувальних робіт, спрямованих на збереження життя та здоров\’я людей;
4) надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
5) запобігання та припинення порушень порядку і правил використання повітряного простору України;
6) польоти повітряних суден, що виконуються з метою перевезення вищих посадових осіб України та інших держав;
7) польоти повітряних суден, які виконують спеціальні завдання в інтересах державної безпеки;
8) польоти, що виконуються відповідно до міжнародних договорів України;
9) виконання регулярних повітряних перевезень пасажирів, вантажів та пошти;
10) виконання нерегулярних повітряних перевезень пасажирів, вантажів та пошти;
11) провадження спеціальної діяльності, пов\’язаної із здійсненням активного впливу на атмосферні процеси (боротьба з градом тощо);
12) виконання випробувальних польотів повітряних суден;
13) виконання польотів державних повітряних суден за планами навчально-бойової підготовки;
14) виконання польотів в інтересах національної економіки, проведення авіаційних робіт цивільними повітряними суднами;
15) навчальні і тренувальні польоти цивільної авіації;
16) навчальні стрільби та пуски ракет;
17) проведення вибухових робіт;
18) запуск метеорологічних радіозондів;
19) провадження іншої діяльності, пов\’язаної з використанням повітряного простору України.
Стаття 25. Структура повітряного простору України
1. Структура повітряного простору України розробляється та затверджується уповноваженим органом з питань цивільної авіації за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України, а в разі потреби – із заінтересованими державними органами, підприємствами, установами, організаціями відповідно до стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, документів Євроконтролю та вимог авіаційних правил України.
2. Зміни до структури повітряного простору України вносяться на підставі пропозицій заінтересованих державних органів, підприємств, установ, організацій. Усі зміни затверджуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України, а в разі потреби – з відповідними державними органами, підприємствами, установами, організаціями та публікуються в документах аеронавігаційної інформації.
Стаття 26. Класифікація повітряного простору України
1. Повітряний простір України, доступний для виконання польотів загального повітряного руху, поділяється на:
1) контрольований повітряний простір України обслуговування повітряного руху, в межах якого можуть надаватися в установленому порядку всі види обслуговування повітряного руху (диспетчерське, польотно-інформаційне, аварійне);
2) повітряний простір України поза межами контрольованого повітряного простору обслуговування повітряного руху, де в установленому порядку забезпечуються польотно-інформаційне та аварійне обслуговування.
2. Класифікація повітряного простору України обслуговування повітряного руху визначається уповноваженим органом з питань цивільної авіації виходячи з потреб користувачів повітряного простору України, необхідності забезпечення безпеки польотів, їх економічної ефективності та публікується в документах аеронавігаційної інформації.
Стаття 27. Використання міжнародного повітряного простору
1. Використання повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну, здійснюється відповідно до норм міжнародного права.
Стаття 28. Об\’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху
1. Об\’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху забезпечує виконання завдань щодо організації використання повітряного простору України, безпечного і регулярного повітряного руху в повітряному просторі України та в повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну.
2. Структура, завдання та порядок функціонування об\’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 29. Дозвільний порядок використання повітряного простору України
1. Використання повітряного простору України здійснюється на підставі дозволів, що надаються органами об\’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху відповідно до порядку, визначеного Положенням про використання повітряного простору України, крім випадків, передбачених пунктами 1-5 частини другої статті 24 цього Кодексу.
2. У разі виконання польотів цивільних повітряних суден та літальних апаратів поза межами контрольованого повітряного простору України заявка на використання повітряного простору України не подається, за винятком випадків, зазначених у Положенні про використання повітряного простору України.
3. Вибуття повітряного судна чи літального апарата з території України (прибуття на територію України) дозволяється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані органи доходів і зборів та органи охорони державного кордону України.
Вибуття повітряного судна чи літального апарата з території України (прибуття на територію України) через інші аеропорти та поза місцем розташування органів доходів і зборів та органів охорони державного кордону України допускається у виняткових випадках з дозволу Кабінету Міністрів України або в разі вимушеної посадки повітряного судна (літального апарата).
Стаття 30. Заборони та обмеження використання повітряного простору України
1. Використання повітряного простору України або його окремої частини може бути частково або повністю обмежено уповноваженим органом з питань цивільної авіації та органами об\’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху відповідно до порядку, визначеного Положенням про використання повітряного простору України.
Стаття 31. Контроль за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору України
1. Контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору України під час планування, координації та використання повітряного простору України, обслуговування та управління повітряним рухом у районах польотної інформації, диспетчерських районах та зонах і на маршрутах обслуговування повітряного руху здійснюється органами об\’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху.
2. Контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору України під час охорони державного кордону України, управління польотами державних повітряних суден, контролю польотів повітряних суден та переміщення інших об\’єктів, що перетинають державний кордон України або виконують польоти в межах зон з особливим режимом використання та у спеціальних зонах повітряного простору України, здійснюється підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.
3. Підрозділами обслуговування повітряного руху державних органів, органів місцевого самоврядування контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору України здійснюється під час обслуговування повітряного руху в зонах їхньої відповідальності.
4. Порядок взаємодії органів об\’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, органів управління Повітряних Сил Збройних Сил України та інших органів, які здійснюють контроль за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору України, визначається Положенням про використання повітряного простору України.
Стаття 32. Перетинання повітряними суднами державного кордону України
1. Повітряні судна перетинають державний кордон України згідно з порядком, встановленим Положенням про використання повітряного простору України, у спеціально виділених маршрутах обслуговування повітряного руху, відомості про які публікуються в документах аеронавігаційної інформації.
2. Перелік маршрутів обслуговування повітряного руху для перетинання державного кордону України затверджується уповноваженим органом з питань цивільної авіації за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України.
3. Перетинання державного кордону України поза маршрутами обслуговування повітряного руху забороняється, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Перетинання державного кордону України поза маршрутами дозволяється:
а) з дозволу Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби України;
б) аварійно-рятувальним та аварійно-відбудовним службам під час виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом за поданням Міністерства закордонних справ України з дозволу Генерального штабу Збройних Сил України.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code