Основні права та обов\’язки водія транспортного засобу

Основні права та обов\’язки водія транспортного засобу 
     Водій має право:
     керувати транспортним  засобом  і  перевозити  пасажирів  або 
вантажі на дорогах, вулицях та в інших місцях, де  рух  транспорту 
не заборонено у встановленому порядку;
     довіряти  у  встановленому  порядку  право  користування    і 
розпорядження приватним транспортним засобом іншій особі, яка  має 
відповідне право на керування;
     знати причину зупинки транспортного засобу  посадовою  особою 
державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а  також 
прізвище і посаду цієї особи;
     відступати від  вимог  цього  розділу  Закону  в  умовах  дії 
непереборної сили або коли  іншими  засобами  неможливо  запобігти 
власній загибелі чи каліцтву громадян;
     на відшкодування витрат у разі надання  транспортного  засобу 
працівникам міліції та охорони здоров\’я у  випадках,  передбачених 
цим Законом;
     на відшкодування збитків, завданих внаслідок  невідповідності 
стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних  переїздів  вимогам 
безпеки руху;
     одержувати  необхідну   допомогу    від    посадових    осіб, 
організацій, що беруть  участь у забезпеченні  безпеки  дорожнього 
руху. 
     Водій зобов\’язаний:
     мати  при  собі  та  на  вимогу  працівників міліції, а водії 
військових   транспортних  засобів  –  на  вимогу  посадових  осіб 
військової  інспекції  безпеки  дорожнього  руху Військової служби 
правопорядку  у  Збройних Силах України, пред\’являти для перевірки 
посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а 
у   випадках,   передбачених  законодавством,  –  страховий  поліс 
(сертифікат)  про  укладення  договору  обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів,  ліцензійну  картку на автомобільний транспортний засіб у 
разі   надання   послуг  з  перевезення  пасажирів  і  небезпечних 
вантажів;  {  Абзац  другий  частини  другої статті 16 із змінами, 
внесеними  згідно  із Законами N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, 
N  1961-IV  (  1961-15 ) від 01.07.2004, N 3370-IV ( 3370-15 ) від 
19.01.2006,  N  3565-VI  (  3565-17  )  від 05.07.2011; в редакції 
Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }
     виконувати   розпорядження   працівників   міліції,  а  водії 
військових   транспортних  засобів  –  посадових  осіб  військової 
інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у 
Збройних  Силах  України,  що  даються  в  межах  їх  компетенції, 
передбаченої  чинним  законодавством, Правилами дорожнього руху та 
іншими  нормативними  актами; ( Абзац третій частини другої статті 
16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 743-IV ( 743-15 ) від 
15.05.2003 )
     вживати всіх можливих заходів до забезпечення безпечних  умов 
для пересування найбільш уразливих  учасників  дорожнього  руху  – 
дітей, інвалідів, велосипедистів і людей похилого віку;
     не  допускати випадків керування транспортним засобом у стані 
алкогольного,  наркотичного  чи  іншого  сп\’яніння або під впливом 
лікарських  препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, 
а  також  не  передавати керування транспортним засобом особі, яка 
перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів; { Абзац 
п\’ятий  частини  другої  статті 16 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }
     перевірити  перед  вирушенням  у  дорогу    технічний    стан 
транспортного засобу та стежити за ним у дорозі;
     своєчасно    подавати   транспортний   засіб,   що   підлягає 
обов\’язковому  технічному  контролю,  на  такий  контроль; { Абзац 
сьомий  частини  другої  статті  16  в  редакції  Закону N 3565-VI 
( 3565-17 ) від 05.07.2011 }
     під час руху на  автомобілі,  обладнаному  ременями  безпеки, 
бути пристебнутим, а на мотоциклі – в застебнутому мотошоломі;
     надавати переважне право для проїзду транспортним засобам  із 
включеними  синіми  або  червоними  проблисковими   маячками    та 
спеціальними звуковими сигналами;
     сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно 
з Податковим кодексом України ( 2755-17 ); { Абзац десятий частини 
другої  статті  16  в  редакції  Закону  N 2756-VI ( 2756-17 ) від 
02.12.2010 }
     надавати переважне право руху пішоходу, який  знаходиться  на 
пішохідній доріжці (зебрі). У цьому разі водій зобов\’язаний надати 
можливість пішоходу безпечно  перейти дорогу, вулицю;
     вживати заходів щодо збереження чистоти автомобільних  доріг, 
вулиць, залізничних переїздів та смуги відчуження, у тому числі  з 
боку пасажирів. 
     Надавати транспортний засіб:
     а) працівникам міліції та охорони  здоров\’я  для  доставки  у 
найближчий  медичний  заклад  осіб,  які  потребують  невідкладної 
медичної допомоги, а водії військових транспортних засобів також і 
посадовим  особам  Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України;  (  Пункт  \”а\”  частини  третьої  статті  16  із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003 )
     б)  працівникам  міліції,  а  водії  військових  транспортних 
засобів  також і посадовим особам Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України для виконання непередбачених і невідкладних 
службових  обов\’язків  по  затриманню  правопорушників.  При цьому 
водій   має   право  на  відшкодування  збитків  згідно  з  чинним 
законодавством.  ( Пункт \”б\” частини третьої статті 16 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003 ) 
 
     {  Частину  четверту  статті  16 виключено на підставі Закону 
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
 
     Стаття 17. Основні права і обов\’язки пішохода 
     Пішохід, тобто особа, яка бере участь у дорожньому русі  поза 
транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу  (до 
пішоходів  належать  також  особи,  які  рухаються  в   інвалідних 
колясках без двигунів, ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть 
санки, візок, дитячу або інвалідну коляску), має право:
     на  переважне перетинання проїзної частини   по    позначених 
пішохідних переходах;
     при відсутності  в  зоні  видимості  переходу  чи  перехрестя 
переходити дорогу, вулицю, залізничний переїзд під прямим кутом до 
краю проїзної частини на дільниці, де вона добре  проглядається  в 
обидві сторони;
     вимагати від державних та місцевих органів  влади,  власників 
автомобільних  доріг, вулиць та  залізничних  переїздів  створення 
необхідних умов для забезпечення безпеки руху. 
     Пішохід зобов\’язаний:
     рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних  доріжках, 
узбіччях, а в разі їх  відсутності  –  по  краю  проїзної  частини 
автомобільної дороги чи вулиці;
     перетинати проїзну частину автомобільної  дороги,  вулиці  по 
пішохідних переходах, а в разі їх відсутності – на перехрестях  по 
лінії тротуарів і узбіч;
     керуватися сигналами регулювальника та світлофора  в  місцях, 
де дорожній рух регулюється;
     не затримуватися і не зупинятися без необхідності на проїзній 
частині автомобільної дороги, вулиці і залізничному переїзді;
     не переходити проїзну частину  автомобільних  доріг,  вулиць, 
залізничних переїздів безпосередньо перед транспортними  засобами, 
що  наближаються,  поза  пішохідними  переходами  при    наявності 
роздільної смуги, а також у місцях, де  встановлені  пішохідні  чи 
дорожні огородження;
     стримуватися від переходу  проїзної  частини  при  наближенні 
транспортного  засобу  з  включеними  проблисковим   маячком    та 
спеціальним звуковим сигналом;
     не виходити на проїзну частину із-за нерухомого транспортного 
засобу або іншої перешкоди, що обмежує видимість, не переконавшись 
у відсутності транспортних засобів, що наближаються. 
     Стаття 18. Основні обов\’язки та права пасажира 
     Пасажир, тобто особа, яка користується транспортним  засобом, 
але не причетна до керування ним, зобов\’язаний:
     здійснювати посадку в транспортний засіб лише із спеціального 
майданчика, а в разі його відсутності – з тротуару чи узбіччя;
     здійснювати посадку і висадку лише після  повного  припинення 
руху транспортного засобу;
     не  відволікати  увагу  водія  від  керування    транспортним 
засобом;
     під час руху на  автомобілі,  обладнаному  ременями  безпеки, 
бути пристебнутим, а на мотоциклі – в застебнутому мотошоломі.
     Пасажир при користуванні транспортним засобом має право на:
     безпечне перевезення себе і багажу;
     відшкодування заподіяних збитків;
     своєчасну  і  точну інформацію про умови і порядок руху. 
 
     Стаття 19. Основні права і обов\’язки велосипедистів 
                і погоничів тварин 
     Особи, які керують велосипедами без двигунів, мають право:
     їздити по спеціальних велосипедних  доріжках,  а  в  разі  їх 
відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.
     Вони зобов\’язані:
     використовувати технічно справні та належним чином  обладнані 
велосипеди;
     не перевозити вантажів, що заважають керуванню;
     не перевозити пасажирів, за  винятком  дітей  віком  до  семи 
років, на спеціально обладнаному сидінні.
     Погоничі тварин зобов\’язані:
     не залишати  тварин  на  проїзній  частині  без  догляду,  не 
переганяти тварин через залізничні колії та  дороги,  вулиці  поза 
спеціально відведеними місцями, а також через  проїзну  частину  в 
темний час доби і в умовах недостатньої видимості.
     Візки  (сани)   повинні   бути   обладнані   світловідбивними 
пристроями, а в темний час доби – і ліхтарями. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code