Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів

Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів 
     До  компетенції  власників  автомобільних  доріг,  вулиць  та 
залізничних переїздів  або  уповноважених  ними  органів  у  сфері 
дорожнього руху належить:
     розробка  програм  та  здійснення  заходів  щодо    розвитку, 
удосконалення, ремонту та утримання у  безпечному  для  дорожнього 
руху стані доріг, вулиць та залізничних переїздів, зон відчуження;
     визначення структур управління, проектування, будівництва  та 
утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів;
     участь  у  розробці  положень  про    спеціальні    структури 
управління дорожнім рухом;
     компенсація  витрат  власникам  транспортних  засобів,   якщо 
дорожньо-транспортні   пригоди  сталися  з  причин  незадовільного 
експлуатаційного  утримання  автомобільних  доріг,    вулиць    та 
залізничних переїздів, за рішеннями судових органів;
     забезпечення  безпечних,  економічних  та  комфортних    умов 
дорожнього руху;
     організація  і  здійснення  заходів,  спрямованих  на  захист 
навколишнього природного середовища;
     забезпечення учасників дорожнього руху інформацією  з  питань 
стану аварійності та дорожнього покриття, гідрометеорологічних  та 
інших умов;
     вирішення питань експлуатації автомобільних доріг, вулиць  та 
залізничних переїздів у надзвичайних ситуаціях;
     передача права на експлуатаційне утримання доріг,  вулиць  та 
залізничних переїздів іншим юридичним особам;
     визначення  нормативів  та  виділення  необхідних  коштів  на 
будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та  утримання  автомобільних 
доріг, вулиць та залізничних переїздів;
     передача права на будівництво комунальних  та  інших  споруд, 
прокладання комунікацій, на захисні  роботи  і  споруди,  сервісні 
споруди та обладнання відповідно до чинного законодавства;
     проведення робіт по створенню і утриманню придорожніх зелених 
насаджень та інше;
     термінове  усунення  пошкоджень  на  автомобільних   дорогах, 
вулицях та залізничних переїздах;
     влаштування місць для зупинок транспортних засобів, стоянок і 
відпочинку учасників дорожнього руху та створення  інших  об\’єктів 
дорожнього сервісу;
     розробка  та  облаштування  автомобільних  доріг,  вулиць  та 
залізничних  переїздів  системами  термінового зв\’язку для виклику 
міліції,  екстреної  медичної  допомоги  та  технічної допомоги; 
{  Абзац  шістнадцятий  статті  9  із змінами, внесеними згідно із 
Законами N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 5081-VI ( 5081-17 ) 
від 05.07.2012 }
     обладнання доріг, вулиць та залізничних переїздів  технічними 
засобами регулювання дорожнього руху та їх утримання;
     проведення  лінійного  аналізу  аварійності  на   підвідомчих 
автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах;
     виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць  концентрації 
дорожньо-транспортних   пригод   і  впровадження  у  таких  місцях 
відповідних  заходів  щодо  удосконалення  організації  дорожнього 
руху;
     погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних і 
великовагових вантажів;
     забезпечення  роботи  спеціалізованих  служб  по   здійсненню 
заходів щодо організації дорожнього руху;
     своєчасне  виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, 
а  у разі неможливості – невідкладне позначення дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами;
     організація виконання  встановлених вимог  щодо  забезпечення 
безпеки дорожнього руху;
     вирішення  інших  питань  дорожнього  руху  згідно  з  чинним 
законодавством. 
     Стаття 10. Компетенція власників транспортних засобів 
     До компетенції власників транспортних засобів належить:
     здійснення заходів щодо розвитку, експлуатації  та  утримання 
у  справному технічному стані транспортних засобів; { Абзац другий 
статті  10  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3565-VI 
( 3565-17 ) від 05.07.2011 }
     розвиток  мережі  навчальних  закладів  по   підготовці    та 
підвищенню кваліфікації водіїв транспортних засобів;
     організація та здійснення заходів щодо медичного забезпечення 
безпеки дорожнього руху;
     організація та здійснення заходів щодо захисту  навколишнього 
природного середовища від шкідливого впливу транспорту;
     організація  та  фінансування    заходів,    пов\’язаних    із 
профілактикою дорожньо-транспортного травматизму;
     вирішення  питань  експлуатації  транспорту  у   надзвичайних 
ситуаціях;
     створення    за    наявності   більше   п\’ятнадцяти   одиниць 
транспортних  засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, 
автотранспортного   підприємства  з  відокремленою  територією  та 
комплексом відповідних умов, із введенням посад фахівців з безпеки 
дорожнього    руху,   відповідальних   за   зберігання,   технічне 
обслуговування  та  експлуатацію транспортних засобів. { Статтю 10 
доповнено  абзацом  восьмим  згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) 
від 24.09.2008 } 
     Стаття 11. Участь міністерств, інших центральних органів 
                виконавчої  влади та об\’єднань у 
                забезпеченні безпеки дорожнього руху 
     Міністерства,  інші  центральні  органи  виконавчої  влади та 
об\’єднання   у   межах   своєї  компетенції  забезпечують  безпеку 
дорожнього  руху, несуть відповідальність за виконання державних і 
галузевих програм у сфері дорожнього руху, видають нормативні акти 
про дорожній рух, що не суперечать законодавству про дорожній рух, 
сприяють  підприємствам,  установам та організаціям, що входять до 
їх  складу,  у  здійсненні  заходів,  спрямованих  на забезпечення 
безпеки дорожнього руху. 
 
     {  Частину  другу  статті  11  виключено  на  підставі Закону 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     У  міністерствах,  інших центральних органах виконавчої влади 
та   об\’єднаннях,   підприємствах   та   організаціях,   що  мають 
транспортні   засоби,   при   чисельності  зайнятих  експлуатацією 
транспортних  засобів понад 50 чоловік, вводиться посада фахівця з 
безпеки  дорожнього руху, а понад 500 чоловік – створюється служба 
безпеки  дорожнього  руху.  Положення  про  цю  службу  затверджує 
Кабінет Міністрів України. 
     Стаття 12. Участь підприємств, установ, організацій у 
                забезпеченні безпеки дорожнього руху, обов\’язки 
                посадових осіб у цій сфері 
     1. Підприємства, установи та організації незалежно  від  форм 
власності та господарювання розробляють і  здійснюють  заходи  для 
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  проводять  у    трудових 
колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог  законодавства 
про   дорожній   рух,   за   згодою  з  первинними  профспілковими 
організаціями  включають до колективних договорів вимоги щодо форм 
впливу  на  членів  трудового  колективу  у  разі  порушення  ними 
обов\’язків   учасників   дорожнього   руху,   встановлених  чинним 
законодавством про дорожній рух.
(  Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 ) 
     2.  Посадові  особи,  які  відповідають  за  експлуатацію   і 
технічний стан транспортних засобів, зобов\’язані:
     забезпечувати добір, підвищення кваліфікації та  професійного 
рівня  водіїв,  здійснювати  контроль  за  станом  їх  здоров\’я  і 
дотриманням режиму праці та відпочинку;
     забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та 
дотримання екологічних вимог їх експлуатації;
     не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не 
мають  права  на  керування  транспортним   засобом    відповідної 
категорії, не  пройшли  у  встановлений  строк  медичного  огляду, 
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп\’яніння 
або  під  впливом  лікарських  препаратів, що знижують їх увагу та 
швидкість  реакції;  { Абзац четвертий частини другої статті 12 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  586-VI ( 586-17 ) від 
24.09.2008 }
     не випускати на лінію транспортні засоби, технічний стан яких 
не відповідає  вимогам  державних  стандартів,  правил  дорожнього 
руху, а також якщо вони не зареєстровані у встановленому  порядку, 
переобладнані з порушенням  вимог  законодавства  або  не  пройшли 
обов\’язкового  технічного  контролю. { Абзац п\’ятий частини другої 
статті  12  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3565-VI 
( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     3.  Посадові  особи,  які  відповідають    за    будівництво, 
реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування  автомобільних 
доріг, вулиць та  залізничних  переїздів,  мостів,  шляхопроводів, 
інших споруд, зобов\’язані:
     забезпечувати  утримання  їх  у    стані,    що    відповідає 
встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
     при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці  дорожнього 
руху, здійснювати заходи для  своєчасної  заборони  або  обмеження 
руху ( 879-2007-п ), а також відновлення безпечних умов для руху;
     впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього 
руху при здійсненні будівництва, реконструкції та  ремонту  доріг, 
вулиць та залізничних переїздів;
     позначати  місця  виконання  робіт,  місця,  де  залишено  на 
дорозі,   вулиці,   залізничному   переїзді  машини  і  механізми, 
будівельні   матеріали   тощо,   відповідними  дорожніми  знаками, 
огороджувальними  і  направляючими засобами, а в темний час доби і 
при тумані – сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;
     по закінченні робіт на дорозі, вулиці, залізничному  переїзді 
негайно  привести  їх  у  стан,  що  забезпечує  безперешкодний  і 
безпечний рух транспортних засобів і  пішоходів,  та  впорядкувати 
зони відчуження;
     у  разі  забруднення  проїзної   частини    доріг,    вулиць, 
залізничних  переїздів  невідкладно  здійснювати  заходи  для   їх 
очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху  про 
загрозу безпеці руху, що виникла;
     обладнувати їх  технічними  засобами  регулювання  дорожнього 
руху;
     виявляти аварійно-небезпечні ділянки  та  місця  концентрації 
дорожньо-транспортних  пригод  та забезпечувати здійснення у таких 
місцях відповідних заходів щодо удосконалення умов та  організації 
дорожнього руху для забезпечення його безпеки;
     своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати 
їх  усунення,  а  у  разі  неможливості  –  невідкладно  позначати 
дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами;
     щомісяця проводити лінійний аналіз аварійності.
     4.  Особи,  які  відповідають  за  експлуатацію  під\’їзних  і 
грунтових доріг, а також власники транспортних засобів зобов\’язані 
виключати можливість виносу транспортними засобами землі,  каміння 
або інших матеріалів на автомобільні  дороги,  вулиці,  залізничні 
переїзди. 
     Стаття 13. Участь об\’єднань громадян і громадян у 
                здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху 
     Об\’єднання  громадян  і  громадяни  мають  сприяти  державним 
органам у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху. 
 
     {  Частину  другу  статті  13  виключено  на  підставі Закону 
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
 
     Міністерства,  інші  центральні  органи  виконавчої  влади та 
об\’єднання зобов\’язані враховувати пропозиції об\’єднань громадян і 
громадян з питань безпеки дорожнього руху. 
     Держава забезпечує проведення пільгової  податкової  політики 
щодо об\’єднань громадян, головною метою яких є проведення  заходів 
з безпеки дорожнього руху. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code