Обов\’язки та права підприємств транспорту

Обов\’язки та права підприємств транспорту 
     Підприємства транспорту зобов\’язані забезпечувати:
     потреби громадян, підприємств і організацій у перевезеннях;
     обслуговування пасажирів  під  час  довготривалих  перевезень 
доброякісною питною  водою,  харчуванням,  можливість  задоволення 
інших біологічних потреб;
     якісне  і  своєчасне перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 
пошти;
     виконання державних  завдань  (контрактів)  щодо забезпечення 
потреб оборони і безпеки України;
     безпеку перевезень;
     безпечні умови  перевезень;
     запобігання аваріям  і  нещасним  випадкам,  усунення  причин 
виробничого травматизму;
     охорону навколишнього  природного  середовища  від шкідливого 
впливу транспорту;
     права на пільги громадян щодо користування транспортом.
     Підприємства транспорту мають право:
     визначати термін і графік перевезень;
     призначати   регулярні   та   додаткові   рейси   і  маршрути 
перевезень;
     пропонувати рівень комфорту на вибір самих пасажирів;
     вимагати від  пасажирів,  відправників і одержувачів вантажів 
виконання вимог цього Закону,  кодексів (статутів)  окремих  видів 
транспорту та   інших  нормативних  актів  України,  що  регулюють 
діяльність транспорту. 
     Стаття 13. Відповідальність підприємств транспорту 
     Відповідальність підприємств транспорту  за  невиконання  або 
неналежне   виконання   зобов\’язань  щодо  перевезення  пасажирів, 
багажу,  а також відповідальність перед пасажиром  за  несвоєчасне 
подання  транспорту  визначається  кодексами  (статутами)  окремих 
видів транспорту та іншими законодавчими актами України.
     Підприємство транспорту,   діяльність   якого   пов\’язана   з 
підвищеною небезпекою, несе матеріальну відповідальність за шкоду, 
заподіяну  внаслідок загибелі або ушкодження здоров\’я пасажира під 
час користування  транспортом,  у  порядку,  встановленому  чинним 
законодавством України.
     Підприємства транспорту  відповідають  за  втрату,   нестачу, 
псування  і пошкодження прийнятих для перевезення вантажу, багажу, 
пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо вони не доведуть, що втрата, 
нестача,  псування або пошкодження сталися не з їх вини. { Частина 
третя  статті  13  із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V 
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Підприємства транспорту  несуть  відповідальність  за  шкоду, 
заподіяну  навколишньому  природному  середовищу,  згідно з чинним 
законодавством України. 
     Стаття 14. Охорона вантажів і об\’єктів транспорту 
     Підприємства транспорту забезпечують збереження  вантажів  та 
багажу з  часу  їх  прийняття  для  перевезення  і  до  видачі  їх 
одержувачам, якщо інше не передбачено договором.
     Охорона вантажів  і  об\’єктів транспорту,  а також проведення 
протипожежної профілактичної  роботи  та  контроль  за  виконанням 
встановлених   вимог   пожежної   безпеки,   ліквідація  пожеж  на 
транспорті  здійснюються  працівниками  підприємств  транспорту  у 
встановленому порядку.
     Перелік вантажів,  що  підлягають  спеціальній   охороні   та 
супроводу,  затверджується  Кабінетом  Міністрів України.  Порядок 
охорони  та  супроводу  таких  вантажів встановлюється центральним 
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує 
державну  політику  у  сфері  транспорту, дорожнього господарства, 
туризму та інфраструктури.
     Перелік військових вантажів,  порядок охорони і супроводу  їх 
караулами   встановлюються   Міністерством   оборони   України  за 
погодженням  з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері транспорту, 
дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
     Перелік   вантажів,  які  повинні  супроводжуватися  особовим 
складом  відомчої  воєнізованої охорони на залізничному транспорті 
на  всьому  шляху  прямування  залізницями України, затверджується 
центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту.
{  Статтю  14 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 }
     Охорона та   супровід   небезпечних   і  цінних  вантажів  за 
переліком,    затвердженим    Кабінетом     Міністрів     України, 
забезпечуються  відправниками  або  одержувачами вантажів протягом 
усього шляху руху.
     Порядок охорони  та  супроводу вантажів,  що швидко псуються, 
визначається відправниками (одержувачами)  вантажів  самостійно  і 
погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері транспорту, 
дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
     Охорона громадського порядку,  забезпечення особистої безпеки 
громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання 
правопорушенням та їх припинення,  виявлення і розкриття злочинів, 
розшук  осіб,  які  їх  вчинили,  захист  власності  від злочинних 
посягань,  державний пожежний нагляд на транспорті  забезпечуються 
органами   Міністерства  внутрішніх  справ  України  при  сприянні 
підприємств транспорту. 
     Стаття 15. Організація роботи транспорту 
                у надзвичайних умовах 
     Підприємства і  організації  транспорту вживають невідкладних 
заходів для ліквідації наслідків стихійного лиха (повінь,  пожежа, 
замети  тощо),  аварій  та  катастроф,  які  призвели до порушення 
роботи транспорту.
     Центральні та  місцеві  органи  виконавчої   влади  і  органи 
місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ на транспорті та 
інші   підрозділи   Міністерства   внутрішніх    справ    України, 
Цивільної  оборони  України,  Збройних Сил України подають негайну 
допомогу   у  ліквідації  наслідків  стихійного  лиха,  аварій  та 
катастроф  на  транспорті та припиненні протизаконного втручання у 
діяльність  транспорту,  яке  загрожує  безпеці життя або здоров\’ю 
людей,  безпеці  експлуатації  транспортних  засобів  і збереженню 
вантажів.  (  Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )
     Збитки, заподіяні транспорту внаслідок навмисного  блокування 
транспортних  комунікацій та інших незаконних дій,  спрямованих на 
порушення  безперешкодної  та  безперервної  роботи   транспортних 
засобів,  відшкодовуються транспортним підприємствам,  установам і 
організаціям винними особами у встановленому законом порядку. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code