ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
     Стаття 40. Фінансування будівництва, реконструкції, 
                ремонту та утримання автомобільних доріг 
                загального користування 
     Джерела фінансування будівництва,  реконструкції,  ремонту та 
утримання автомобільних доріг загального користування визначаються 
згідно  із  законами  України  про  Державний  бюджет  України  на 
відповідний  рік,  законами  України  \”Про  джерела   фінансування 
дорожнього  господарства  України\”  (  1562-12  ),  \”Про податок з 
власників  транспортних  засобів  та  інших  самохідних  машин   і 
механізмів\”   (   1963-12  ),  \”Про  концесії  на  будівництво  та 
експлуатацію автомобільних доріг\” (  1286-14  ),  а  також  іншими 
нормативно-правовими актами. 
     Розподіл коштів  на  будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та 
утримання автомобільних доріг загального користування здійснюється 
з  метою  забезпечення  сталого  функціонування  та збалансованого 
розвитку мережі  автомобільних  доріг  загального  користування  в 
регіонах   відповідно   до   пріоритетів,   визначених   державною 
стратегією та  державними  програмами,  з  урахуванням  фактичного 
стану автомобільних доріг. 
     У першу  чергу  кошти спрямовуються на розбудову національної 
мережі міжнародних автомобільних  доріг,  збереження  та  розвиток 
автомобільних   доріг,   що   забезпечують   транспортний  зв\’язок 
сільських  населених  пунктів,  забезпечення   безпеки   руху   та 
екологічного  стану  доріг,  ремонт  та  реконструкцію  мостів  та 
шляхопроводів,  ремонт проїзної частини вулиць  і  доріг  міст  та 
інших населених пунктів,  що суміщаються з автомобільними дорогами 
загального користування державного значення та входять  до  Єдиної 
транспортної  системи  України,  а  також  на будівництво доріг на 
обходах міст та інших населених пунктів. 
     Фінансування будівництва та реконструкції об\’єктів дорожнього 
господарства,  що  мають загальнодержавне значення та забезпечують 
функціонування   Єдиної   транспортної   системи   України,   може 
здійснюватися  із  загального  фонду  державного бюджету, про що у 
законі  про  державний  бюджет  робиться  окремий запис. { Частина 
четверта  статті  40  в  редакції  Закону  N 309-VI ( 309-17 ) від 
03.06.2008  }
{  Щодо  дії  частини  четвертої  статті  40 див. Закони N 3235-IV 
( 3235-15  )  від  20.12.2005,  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, 
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007 – пункт про зупинення дії 
визнано  неконституційним  згідно  з Рішенням Конституційного Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
     Стаття 41. Фінансування будівництва, реконструкції, 
                ремонту та утримання вулиць і доріг міст 
                та інших населених пунктів 
     Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
вулиць  і  доріг  міст  та інших населених пунктів здійснюється за 
рахунок бюджетів міст та інших населених пунктів,  а  також  інших 
джерел фінансування, визначених законодавством. 
     Розподіл коштів  на  будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та 
утримання  вулиць  і  доріг  міст  та  інших   населених   пунктів 
здійснюється  відповідними  органами  місцевого самоврядування,  у 
віданні яких вони знаходяться,  з  метою  збереження  та  розвитку 
вулично-дорожньої  мережі  відповідно  до пріоритетів,  визначених 
державними   програмами   та   перспективними   планами   розвитку 
транспортної   системи   міст   та   інших  населених  пунктів,  з 
урахуванням фактичного стану вулично-дорожньої мережі. 
     У першу чергу кошти спрямовуються на реконструкцію та  ремонт 
вулиць  і доріг міст та інших населених пунктів,  що суміщаються з 
автомобільними   дорогами   загального   користування   державного 
значення  та  входять  до  Єдиної  транспортної  системи  України, 
забезпечення безпеки руху та екологічного  стану  вулиць  і  доріг 
міст та інших населених пунктів,  ремонт і реконструкцію мостів та 
шляхопроводів. 
     Стаття 42. Фінансування будівництва, реконструкції, 
                ремонту та утримання відомчих (технологічних) 
                та автомобільних доріг на приватних територіях 
     Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
відомчих  (технологічних)  та  автомобільних  доріг  на  приватних 
територіях здійснюється за рахунок юридичних або фізичних осіб,  у 
власності яких вони знаходяться. 
                          Р о з д і л  IX 
        СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ 
                 ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
     Стаття 43. Стандарти та норми з будівництва, 
                реконструкції, ремонту та утримання 
                автомобільних доріг 
     Стандартизація будівництва,    реконструкції,    ремонту   та 
утримання автомобільних доріг спрямовується на: 
     здійснення єдиної державної технічної політики; 
     захист інтересів держави і користувачів  автомобільних  доріг 
стосовно   дотримання   будівельних   норм   і  правил  у  процесі 
будівництва,  реконструкції,  ремонту та  утримання  автомобільних 
доріг; 
     забезпечення безпеки  дорожнього руху та зменшення шкідливого 
впливу на довкілля,  а також функціонування автомобільних доріг  з 
урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та 
інших надзвичайних ситуацій; 
     удосконалення нормативно-правової бази функціонування  мережі 
автомобільних доріг, виконання робіт та надання послуг; 
     забезпечення обороноздатності  та  мобілізаційної  готовності 
держави. 
     Стаття 44. Розробка та затвердження стандартів і норм 
     Розробка стандартів  і  норм  з  будівництва,  реконструкції, 
ремонту  та  утримання  автомобільних  доріг  проводиться  органом 
державного управління автомобільними  дорогами  за  погодженням  з 
відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху. 
     Затвердження державних      стандартів     з     будівництва, 
реконструкції,   ремонту   та   утримання   автомобільних    доріг 
здійснюється  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері технічного регулювання.
{  Частина друга статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
                          Р о з д і л  X 
      ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ У ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, 
             РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
     Стаття 45. Охорона довкілля на автомобільних дорогах 
     У процесі будівництва,  реконструкції,  ремонту та  утримання 
автомобільних  доріг  повинні виконуватися вимоги та передбачатися 
заходи   щодо   охорони   довкілля   згідно   з   природоохоронним 
законодавством. 
     Земельні ділянки,   що   тимчасово  були  зайняті  у  процесі 
будівництва,  реконструкції  та   ремонту   автомобільних   доріг, 
підлягають рекультивації згідно з природоохоронним законодавством. 
     Стаття 46. Захист атмосферного повітря 
     Захист атмосферного  повітря  повинен  здійснюватися згідно з 
природоохоронним законодавством. 
     Проектні рішення  щодо  будівництва,  реконструкції,  ремонту 
автомобільних  доріг  та методи їх утримання повинні забезпечувати 
мінімізацію шкідливих викидів в атмосферу  транспортними  засобами 
та дорожніми виробничими базами. 
     Забороняється експлуатація дорожньої техніки, в якої шкідливі 
викиди в атмосферу перевищують допустимі норми. 
     Забороняється використання  дорожньо-будівельних  матеріалів, 
які забруднюють атмосферне повітря понад допустимі норми. 
     Стаття 47. Захист водних ресурсів 
     Захист водних   ресурсів   повинен   здійснюватися  згідно  з 
природоохоронним законодавством. 
     Забороняється використовувати дорожньо-будівельні  матеріали, 
які забруднюють водні ресурси понад допустимі норми. 
     При організації    поверхневого   водовідводу   на   ділянках 
будівництва,  реконструкції та ремонту доріг і мостів,  а також на 
майданчиках   зберігання  дорожньо-будівельних  та  протиожеледних 
матеріалів   необхідно   передбачати   заходи,   що    запобігають 
забрудненню водоймищ та ґрунтових вод шкідливими речовинами. 
     Стаття 48. Захист зелених насаджень 
     Захист зелених   насаджень  повинен  здійснюватися  згідно  з 
природоохоронним законодавством. 
     Не допускається  проводити  рубки   дерев   у   снігозахисних 
лісосмугах  та у межах смуги відведення автомобільної дороги,  які 
не  пов\’язані  із забезпеченням безпеки дорожнього руху відповідно 
до   вимог   нормативно-правових   актів  та  виконанням  робіт  з 
розширення  доріг. { Частина друга статті 48 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code