МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ 
     Стаття 53. Організація міжнародних перевезень пасажирів 
                і вантажів 
     Організацію міжнародних  перевезень  пасажирів   і   вантажів 
здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України 
з питань міжнародних автомобільних перевезень. 
     До  міжнародних  перевезень пасажирів та небезпечних вантажів 
допускаються   резиденти  України,  які  мають  досвід  роботи  на 
внутрішніх  перевезеннях  на  договірних  умовах  не менше ніж три 
роки.
{  Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
     При виконанні  міжнародних  перевезень   вантажів   резиденти 
України повинні мати: 
     дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися 
перевезення; 
     ліцензійну  картку  в разі здійснення перевезення небезпечних 
вантажів;  {  Абзац  третій  частини  третьої статті 53 в редакції 
Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
     дозвіл  щодо  узгодження  умов  та режимів перевезення в разі 
перевищення  вагових  або  габаритних  обмежень  чи  документ  про 
внесення   плати   за   проїзд   великовагових  (великогабаритних) 
транспортних   засобів,   якщо  перевищення  вагових  (габаритних) 
обмежень  над  визначеними  законодавством  становить  менше  семи 
відсотків;  { Абзац четвертий частини третьої статті 53 в редакції 
Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
     свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; 
     сертифікат  відповідності  транспортного  засобу щодо безпеки 
руху  та  екологічної  безпеки вимогам країн, територією яких буде 
здійснюватися  перевезення,  якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами  України;  {  Абзац  шостий частини третьої статті 53 в 
редакції Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
     документи  на  вантаж.  {  Частину  третю статті 53 доповнено 
абзацом  сьомим  згідно  із  Законом  N  4621-VI  (  4621-17 ) від 
22.03.2012 } 
     При виконанні   міжнародних  перевезень  пасажирів  резиденти 
України повинні мати: 
     дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися 
перевезення; 
     ліцензійну картку на транспортний засіб; 
     свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; 
 
     {  Абзац  п\’ятий  частини  четвертої  статті  53 виключено на 
підставі Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
 
     список пасажирів    (при    нерегулярних    та    маятникових 
перевезеннях); 
     білетно-облікову документацію; 
     схему маршруту. 
     При виконанні  міжнародних  перевезень  вантажів  нерезиденти 
України повинні мати: 
     дозвіл України; 
     дозвіл  щодо  узгодження  умов  та режимів перевезення в разі 
перевищення  вагових  або  габаритних  обмежень  чи  документ  про 
внесення   плати   за   проїзд   великовагових  (великогабаритних) 
транспортних   засобів,   якщо  перевищення  вагових  (габаритних) 
обмежень  над  визначеними  законодавством  становить  менше  семи 
відсотків;  {  Абзац  третій  частини  п\’ятої статті 53 в редакції 
Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
     свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; 
     сертифікат   відповідності   транспортного   засобу   вимогам 
законодавства  України  щодо  безпеки руху та екологічної безпеки, 
якщо  інше не передбачено міжнародними договорами України; { Абзац 
п\’ятий  частини  п\’ятої  статті  53  в  редакції  Закону N 4621-VI 
( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
     документи  на  вантаж.  {  Частину  п\’яту статті 53 доповнено 
абзацом  шостим  згідно  із  Законом  N  4621-VI  (  4621-17 ) від 
22.03.2012 } 
     При виконанні міжнародних  перевезень  пасажирів  нерезиденти 
повинні мати: 
     дозвіл України; 
     свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; 
 
     {  Абзац  четвертий  частини  шостої  статті  53 виключено на 
підставі Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
 
     список пасажирів    (для    нерегулярних    та    маятникових 
перевезень); 
     білетно-облікову документацію. 
     У  транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення 
пасажирів   та/або  вантажів,  установлюються  і  використовуються 
контрольні пристрої – тахографи.
{  Статтю 53 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 4621-VI 
( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
     Водії   транспортних  засобів,  що  належать  резидентам  або 
нерезидентам   України,   зобов\’язані   допускати   до   перевірки 
тахографів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань  безпеки на 
наземному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці 
та  відпочинку  водіїв  –  тахокарти,  а  також,  у  разі  якщо  у 
транспортному    засобі    використовуються   цифрові   тахографи, 
роздруковувати  на  паперовому  носії  інформацію  про  роботу  та 
відпочинок водіїв.
{ Статтю 53 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 4621-VI 
( 4621-17 ) від 22.03.2012 } 
     Стаття 54. Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних 
                перевезень пасажирів і вантажів 
     Державну  політику  у  сфері  міжнародного  співробітництва з 
питань автомобільного транспорту розробляє та реалізує центральний 
орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та реалізує 
державну політику у сфері транспорту.
{  Статтю  54  доповнено  новою  частиною першою згідно із Законом 
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Міжнародне  співробітництво  у  сфері  міжнародних перевезень 
пасажирів  і  вантажів  забезпечує  центральний  орган  виконавчої 
влади,  що  забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань 
безпеки на наземному транспорті, який у межах своїх повноважень: 
{  Абзац  перший  частини  другої  статті  54  в  редакції  Закону 
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     організовує  виконання міжнародних договорів України з питань 
міжнародних  перевезень  пасажирів  і  вантажів;  {  Абзац  другий 
частини  другої  статті 54 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) 
від 20.11.2012 } 
     організовує контроль   за  виконанням  міжнародних  договорів 
України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів; 
     розробляє пропозиції     щодо      розвитку      міжнародного 
співробітництва   у   сфері  міжнародних  перевезень  пасажирів  і 
вантажів; 
     бере участь у проведенні заходів щодо  укладання  міжнародних 
договорів з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів; 
     бере участь  у  роботі міжнародних організацій автомобільного 
транспорту; 
     забезпечує видачу   дозвільних   документів   на   міжнародні 
перевезення пасажирів і вантажів. 
     Стаття 55. Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення 
     Види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та 
використання  українськими  перевізниками   при   перевезенні   по 
території   іноземних   країн   визначаються  центральним  органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну 
політику  у  сфері  транспорту,  з урахуванням вимог законодавства 
України   та   законодавства   країни,   по  території  якої  буде 
здійснюватися перевезення. 
     Міжнародні автомобільні перевезення іноземними  перевізниками 
по  території  України  здійснюються  за  наявності  в перевізника 
українського дозволу або інших дозвільних документів, якщо інше не 
передбачено законодавством України. 
     Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях 
іноземних держав при виконанні  перевезень  пасажирів  і  вантажів 
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні,  їх обліку та 
обміну  (  z1075-04 ) визначає центральний орган виконавчої влади, 
що  забезпечує  формування  та  реалізує державну політику у сфері 
транспорту. 
     Дозвільні документи    Європейської   Конференції   Міністрів 
Транспорту розподіляють на конкурсних засадах з урахуванням  рівня 
безпеки   руху   й   екологічної   безпеки  транспортних  засобів, 
запроваджених   у   європейських    країнах,    ефективності    їх 
використання. 
     Порядок проведення  конкурсу  та видачі дозвільних документів 
Європейської Конференції Міністрів Транспорту визначає центральний 
орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та реалізує 
державну політику у сфері транспорту. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code