АВТОМОБІЛЬНИЙ ПЕРЕВІЗНИК

АВТОМОБІЛЬНИЙ ПЕРЕВІЗНИК 
     Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника, що 
                здійснює перевезення пасажирів на договірних 
                умовах
{  Назва  статті  29  в  редакції  Закону  N 586-VI ( 586-17 ) від 
24.09.2008 } 
     Автомобільним перевізником  та   автомобільним   самозайнятим 
перевізником,  які  здійснюють перевезення пасажирів на договірних 
умовах, є суб\’єкти господарювання, які відповідно до законодавства 
та  одержаної  ліцензії  надають  послуги за договором перевезення 
пасажирів  транспортним  засобом,  що  використовується  ними   на 
законних  підставах.  {  Частина перша статті 29 в редакції Закону 
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Органи виконавчої влади та  органи  місцевого  самоврядування 
зобов\’язані   надати   перевізникам,   які   здійснюють   пільгові 
перевезення пасажирів та перевезення  пасажирів  за  регульованими 
тарифами, компенсацію відповідно до закону. 
     Стаття 30. Основні права та обов\’язки автомобільного 
                перевізника та автомобільного самозайнятого 
                перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів 
                на договірних умовах 
     Автомобільний перевізник   та   автомобільний    самозайнятий 
перевізник,  які  здійснюють  перевезення  пасажирів на договірних 
умовах, мають право: 
     відміняти рейси своїх транспортних засобів за  обставин,  які 
він  не  міг  передбачити  і  яким  не  міг запобігти,  повернувши 
пасажирам  (або  замовнику  послуг)  кошти,   сплачені   ними   за 
перевезення; 
     обмежувати або  припиняти перевезення в разі стихійного лиха, 
епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації; 
     відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення  загрози 
життю пасажирів чи безпеці вантажів; 
     зазначати в  багажній квитанції стан багажу,  що має зовнішні 
пошкодження,  або  відмовлятися  від  його  перевезення   в   разі 
заперечення пасажира щодо такого зазначення. 
     Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів 
на договірних умовах, зобов\’язаний: 
     забезпечувати дотримання персоналом вимог  законодавства  про 
автомобільний транспорт; 
     забезпечувати   перед   початком  пасажирського  міжнародного 
автомобільного   перевезення   перевірку   наявності  у  пасажирів 
документів, необхідних для в\’їзду до держави прямування, держав за 
маршрутом  слідування,  та  відмовляти  у міжнародному перевезенні 
пасажирам,  які не пред\’явили необхідні документи; { Частину другу 
статті  30  доповнено  новим  абзацом  згідно із Законом N 2753-VI 
( 2753-17 ) від 02.12.2010 } 
     забезпечувати контроль   технічного   та   санітарного  стану 
автобусів чи таксі перед початком роботи; 
     забезпечувати проведення   щозмінного    передрейсового    та 
післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів; 
     забезпечувати водіїв необхідною документацією; 
     утримувати транспортні   засоби  в  належному  технічному  та 
санітарному стані,  забезпечувати їх своєчасне подання для посадки 
пасажирів та відправлення; 
     забезпечувати проїзд    пасажирів   до   зупинки   чи   місця 
призначення за маршрутом без додаткових витрат у  разі  припинення 
поїздки через технічну несправність транспортного засобу. 
     Автомобільний самозайнятий    перевізник,    який    здійснює 
перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов\’язаний: 
     утримувати транспортні  засоби  в  належному  технічному   та 
санітарному стані,  забезпечувати їх своєчасне подання для посадки 
пасажирів та відправлення; 
     забезпечувати проїзд   пасажирів   до   зупинки   чи    місця 
призначення  за  маршрутом без додаткових витрат у разі припинення 
поїздки через технічну несправність транспортного засобу; 
     забезпечувати   перед   початком  пасажирського  міжнародного 
автомобільного   перевезення   перевірку   наявності   у  пасажира 
документів, необхідних для в\’їзду до держави прямування, держав за 
маршрутом  слідування,  та  відмовляти  у міжнародному перевезенні 
пасажирам,  які  на його вимогу не пред\’явили необхідні документи; 
{  Частину  третю  статті  30  доповнено  новим  абзацом згідно із 
Законом N 2753-VI ( 2753-17 ) від 02.12.2010 } 
     проходити   обов\’язковий   технічний  контроль  транспортного 
засобу   в   установленому  порядку  з  обов\’язковою  відміткою  в 
сервісній  книжці;  {  Абзац  п\’ятий  частини третьої статті 30 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 
05.07.2011 } 
     щорічно проходити  медичний  огляд   з   отриманням   довідки 
встановленого зразка.
{ Стаття 30 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Стаття 31. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює 
                перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
                загального користування, із органами виконавчої 
                влади та органами місцевого самоврядування 
     Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міських, 
приміських та  міжміських,  які  не  виходять  за  межі  території 
області (внутрішньообласні маршрути), із органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування  визначаються  договором  про 
організацію   перевезень   пасажирів   на   автобусному   маршруті 
загального користування, у якому встановлюються: перелік маршрутів 
загального  користування,  які  буде  обслуговувати  автомобільний 
перевізник,  умови  організації   перевезень,   показники   якості 
транспортного     обслуговування    населення,    термін    роботи 
автомобільного перевізника,  зобов\’язання органів виконавчої влади 
та  органів  місцевого  самоврядування щодо облаштування маршруту, 
підтримки  проїзної  частини  автомобільної  дороги  та  під\’їзних 
шляхів   у   належному   стані   (тільки  для  міських  автобусних 
маршрутів),  розмір  компенсації витрат автомобільного перевізника 
внаслідок  перевезення пільгових пасажирів та регулювання тарифів, 
механізм їх виплати. 
     Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення 
пасажирів   на   автобусних   маршрутах   загального  користування 
приміських та міжміських,  які виходять за межі території  області 
(міжобласні  маршрути),  із  органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування визначаються дозволом органів  виконавчої 
влади   та  органів  місцевого  самоврядування  на  обслуговування 
автобусних маршрутів,  у якому встановлюються:  перелік  маршрутів 
загального   користування   (рейсів),   які   буде   обслуговувати 
автомобільний перевізник,  умови організації перевезень, показники 
якості   транспортного  обслуговування  населення,  термін  роботи 
автомобільного перевізника. 
     Форму дозволу,  порядок його видачі  та  анулювання  визначає 
центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту. 
     У договір можуть бути включені інші питання за згодою сторін. 
     Стаття 32. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює 
                перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
                загального користування, із власниками 
                автостанцій 
     Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення 
пасажирів на  автобусних  маршрутах  загального  користування,  із 
власниками автостанцій визначаються договором. 
     Предметом договору  автомобільного  перевізника,  що здійснює 
перевезення   пасажирів   на   автобусних   маршрутах   загального 
користування,   з  власниками  автостанцій  є  надання  послуг  та 
виконання робіт, пов\’язаних з відправленням і прибуттям пасажирів. 
     Власники автостанцій   зобов\’язані    укласти    договір    з 
автомобільним  перевізником,  що здійснює перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування,  тільки за наявності 
в   нього  договору  із  органами  виконавчої  влади  та  органами 
місцевого самоврядування про організацію перевезення на автобусних 
маршрутах  загального  користування  чи дозволу органів виконавчої 
влади  та  органів  місцевого  самоврядування  на   обслуговування 
маршрутів   загального   користування,   що  пролягають  через  цю 
автостанцію. 
     Відправлення чи прибуття автобусів приміських,  міжміських та 
міжнародних    автобусних    маршрутів   загального   користування 
здійснюється тільки з автостанцій,  а в разі їх відсутності  –  із 
зупинок, передбачених розкладом руху. 
     Стаття 33. Засади діяльності автомобільного перевізника, що 
                здійснює перевезення вантажів на договірних умовах 
     Автомобільним  перевізником, що здійснює перевезення вантажів 
на договірних умовах, є суб\’єкт господарювання, який відповідно до 
законодавства  надає  послугу  згідно  з договором про перевезення 
вантажу  транспортним  засобом,  що  використовується  на законних 
підставах. 
     Для  виконання  перевезень небезпечних вантажів автомобільний 
перевізник повинен одержати відповідну ліцензію.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code