Наслідки виконання основного зобов\’язання до моменту реалізації предмета іпотеки

Наслідки виконання основного зобов\’язання до моменту реалізації предмета іпотеки 
     Боржник вправі  до  дня продажу предмета іпотеки на прилюдних 
торгах виконати вимогу за основним зобов\’язанням чи ту її частину, 
виконання якої прострочено, разом з    відшкодуванням    будь-яких 
витрат та збитків, завданих іпотекодержателю,     включаючи судові 
витрати, витрати  на   оплату   винагороди   залученим   експертам 
(оцінювачам,   юристам),   витрати  на  підготовку  до  проведення 
прилюдних торгів тощо.  Таке виконання є підставою для  припинення 
реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.  Умови договорів, 
що обмежують це право боржника, є недійсними. 
     Якщо інше  не  встановлено  іпотечним договором,  у разі коли 
основне зобов\’язання підлягає виконанню  частинами,  боржник  може 
скористатися  правом,  встановленим  частиною  першою цієї статті, 
один  раз  на  рік  або  двічі  протягом  строку   дії   основного 
зобов\’язання.  В разі перевищення цих показників боржник має право 
припинити реалізацію предмета іпотеки лише  шляхом  повної  сплати 
решти суми за основним зобов\’язанням. 
     Майновий поручитель   чи   наступний   іпотекодержатель  може 
виконати  основне   зобов\’язання   за   боржника   з   наслідками, 
аналогічними    вищенаведеним,   і   попередній   іпотекодержатель 
зобов\’язаний прийняти таке виконання.  Наступний іпотекодержатель, 
який   сплачує  повну  суму  основного  зобов\’язання  попередньому 
іпотекодержателю,  вважається особою,  на користь  якої  здійснене 
відступлення   прав  попереднього  іпотекодержателя  за  іпотечним 
договором.  Майновий поручитель, який виконав основне зобов\’язання 
повністю   або   в   частині,  має  право  вимагати  від  боржника 
відшкодування сплаченої майновим поручителем суми. 
     Стаття 43. Підготовка до проведення прилюдних торгів 
     Прилюдні торги  проводяться  в  двомісячний   строк   з   дня 
одержання   організатором   прилюдних   торгів  заявки  державного 
виконавця на їх проведення. 
     Початкова   ціна   продажу  предмета  іпотеки  встановлюється 
рішенням    суду    або    за    згодою   між   іпотекодавцем   та 
іпотекодержателем,  а  якщо  вони  не досягли згоди, – на підставі 
оцінки,  проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і 
майнових   прав  та  професійну  оціночну  діяльність,  при  цьому 
початкова  ціна  продажу майна не може бути нижчою за 90 відсотків 
його  вартості,  визначеної  шляхом  його  оцінки. ( Частина друга 
статті 43 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Організатор прилюдних торгів не пізніше ніж за 15 днів до дня 
початку  прилюдних  торгів  публікує за місцезнаходженням предмета 
іпотеки  принаймні  в  двох  місцевих  друкованих  засобах масової 
інформації   повідомлення   про  проведення  прилюдних  торгів.  У 
повідомленні   зазначається   інформація   про  день,  час,  місце 
проведення  прилюдних  торгів,  опис предмета іпотеки, що підлягає 
продажу,  місце,  де можна отримати додаткову інформацію про умови 
проведення прилюдних торгів та іншу необхідну інформацію. 
     Організатор    прилюдних    торгів    забезпечує    будь-якій 
зацікавленій  особі  доступ  до  інформації  про  умови проведення 
прилюдних торгів та про предмет іпотеки, що підлягає продажу. 
     Не пізніше  дня  публікації   повідомлення   про   проведення 
прилюдних   торгів   у   засобах  масової  інформації  організатор 
прилюдних   торгів   письмово   сповіщає   державного   виконавця, 
іпотекодавця,    іпотекодержателя   та   всіх   осіб,   що   мають 
зареєстровані  у  встановленому законом порядку права та вимоги на 
предмет іпотеки, про день, час і місце проведення прилюдних торгів 
та про початкову ціну реалізації майна.
{  Стаття  43  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2677-VI 
( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code