Наслідки переходу права власності на предмет іпотеки до третьої особи

Наслідки переходу права власності на предмет іпотеки до третьої особи 
     У разі   переходу   права   власності  (права  господарського 
відання) на предмет іпотеки від іпотекодавця  до  іншої  особи,  у 
тому  числі в порядку спадкування чи правонаступництва,  іпотека є 
дійсною для набувача відповідного нерухомого майна,  навіть у тому 
випадку,  якщо до його відома не доведена інформація про обтяження 
майна іпотекою. 
     Особа, до якої перейшло право власності на  предмет  іпотеки, 
набуває  статус  іпотекодавця і має всі його права і несе всі його 
обов\’язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що 
існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки. 
     Якщо право   власності   на  предмет  іпотеки  переходить  до 
спадкоємця фізичної особи –  іпотекодавця,  такий  спадкоємець  не 
несе   відповідальність   перед   іпотекодержателем  за  виконання 
основного зобов\’язання,  але в разі його порушення  боржником  він 
відповідає за задоволення вимоги іпотекодержателя в межах вартості 
предмета іпотеки. 
     У  разі  видачі  заставної перехід права власності на предмет 
іпотеки   не   допускається   до  повного  задоволення  вимоги  за 
заставною,  крім  переходу  права  власності  на предмет іпотеки в 
порядку  спадкування  чи  правонаступництва.  (  Частина  четверта 
статті  23  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Стаття 24. Відступлення прав за іпотечним договором 
     Відступлення прав  за  іпотечним  договором  здійснюється без 
необхідності  отримання   згоди   іпотекодавця,   якщо   інше   не 
встановлено   іпотечним   договором,  і  за  умови,  що  одночасно 
здійснюється відступлення права вимоги за основним  зобов\’язанням. 
Якщо  не  буде  доведено  інше,  відступлення  прав  за  іпотечним 
договором свідчить  про  відступлення  права  вимоги  за  основним 
зобов\’язанням. 
     Іпотекодержатель зобов\’язаний  письмово  у  п\’ятиденний строк 
повідомити боржника про відступлення прав за іпотечним договором і 
права вимоги за основним зобов\’язанням. 
     Правочин про   відступлення   прав   за  іпотечним  договором 
підлягає   нотаріальному   посвідченню.   Відомості    про    таке 
відступлення   підлягають  державній  реєстрації  у  встановленому 
законодавством  порядку.  (  Частина  третя  статті 24 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 ) 
     Відступлення прав  за   іпотечним   договором   та   основним 
зобов\’язанням  не  допускається  у  разі видачі заставної.  Після 
видачі  заставної  перехід  прав  іпотекодержателя  за  іпотечним 
договором  та  основним  зобов\’язанням до іншої особи здійснюється 
шляхом  передачі  заставної  у  встановленому цим Законом порядку. 
(  Частина  четверта  статті  24  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Стаття 25. Передача заставної 
     Передача заставної  здійснюється  шляхом  виконання  на   ній 
особою, якій належить заставна (індосантом), передавального напису 
(індосаменту)  на  користь  іншої  особи  (індосата)  та  передачі 
оригіналу   заставної.   Передача   заставної  не  потребує  згоди 
іпотекодавця або боржника, якщо він є відмінним від іпотекодавця. 
     У передавальному  написі  зазначаються  прізвище,  ім\’я,   по 
батькові  та  адреса  фізичної  особи  або  найменування та адреса 
юридичної особи,  якій передається заставна.  Передавальний  напис 
підписується зазначеним у заставній іпотекодержателем,  а якщо цей 
напис не перший – власником заставної,  зазначеним у  попередньому 
індосаменті.   Індосант   –   юридична   особа   засвідчує  підпис 
уповноваженої особи печаткою. 
     У тексті передавального напису можуть вказуватися  умови,  за 
яких  здійснюється  передача  заставної.  Написи на заставній,  що 
забороняють її наступну передачу, є недійсними. 
     У разі недостатності на  заставній  місця  для  передавальних 
написів  або інших необхідних відміток до заставної прикріплюється 
додатковий лист, написи на якому виконуються таким чином, щоб вони 
починалися на заставній і закінчувалися на цьому листі. Всі аркуші 
заставної складають єдине ціле,  вони повинні бути пронумеровані і 
скріплені  печаткою  нотаріуса.  Окремі  аркуші заставної не мають 
юридичної сили. 
     Індосант зобов\’язаний у п\’ятиденний строк письмово повідомити 
боржника  про  передачу  заставної  індосату  та  всіма доступними 
засобами  не припустити виконання основного зобов\’язання боржником 
на  свою  користь.  У  разі невиконання цього обов\’язку індосантом 
передача  заставної  є  дійсною,  а індосат має право вимагати від 
індосанта  відшкодування  завданих збитків. ( Частина п\’ята статті 
25  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3273-IV ( 3273-15 ) 
від 22.12.2005 ) 
     Якщо основне   зобов\’язання   підлягає  виконанню  частинами, 
індосант  зобов\’язаний  передати  індосату  копії  документів,  що 
підтверджують  отримані  платежі  та  реєстр отриманих платежів за 
заставною.  ( Частина шоста статті 25 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 ) 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code