ПРОТОКОЛ про адміністративне правопорушення

 

Додаток 4

до Порядку прийняття в
експлуатацію

індивідуальних (садибних)
житлових

будинків, садових, дачних
будинків,

господарських (присадибних)
будівель

і споруд, прибудов до них,
громадських

будинків та будівель і споруд

сільськогосподарського призначення
I

та II категорій складності, які
збудовані

без дозволу на виконання
будівельних

робіт, і проведення технічного

обстеження їх будівельних
конструкцій

та інженерних мереж

 

 

____________________________________________________________________

(найменування
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

__________________ _____________________________
 (дата складання протоколу) (місце складання протоколу)
 
 
 Мною, _______________________________________________________,
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові особи, яка склала протокол)

у присутності ________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________________________
відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та статей 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено цей протокол стосовно _______________________________________:
 (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка 

________________________________________________________________________________________________ притягається до адміністративної відповідальності)

1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання_________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____, №__________________,
виданий_________________________________________________________________________


7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________ 
8. Інші відомості _____________________________________________________________
про те, що на підставі _______________________, поданих _________________ 
(назва документів) (прізвище, ім’я, по батькові 

____________________ про прийняття в експлуатацію ____________________________
 особи) (назва та 

_______________________________________________________________________________________________ ,
 місцезнаходження об’єкта) 

виявлено порушення ______________________________________________________________________
 (час, місце та суть правопорушень із посиланням на

________________________________________________________________________________________________ структурні одиниці нормативно-правових актів, будівельних норм, 
_______________________________________________________________________________________________.
державних стандартів і правил, які порушено)
 Відповідальність за правопорушення передбачена статтею 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
 Інші відомості: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Пояснення особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності:
_____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

Особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності, роз\’яснено її права та
обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами
справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді
справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі
права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити
постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під
час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є
дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї
не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), зміст частини першої
статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати
показання або пояснення щодо себе, членів сім\’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом) та частини третьої статті 10 Конституції України (в
Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших
мов національних меншин України).


 Підпис___________________


Особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про
адміністративне правопорушення відбудеться о ___ год. ___ хв. \”___\”
__________ 20___ року
у приміщенні _______________________________________________________________
(повне найменування органу, у якому буде розглядатися
справа)

 

за адресою:________________________________________________________________.

(повна
поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

 

Підпис особи, яка склала протокол:

_______________(_________________________)

 

Підпис особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності:

_____________________(__________________)

 

У разі відмови особи від
підписання протоколу робиться відмітка ____________________________________________________________________

Свідки правопорушення (за наявності):

 

1. ______________________________________________________
підпис _________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який проживає за адресою: ________________________________________________________.

2.
______________________________________________________ підпис _________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який проживає за адресою: ________________________________________________________.

3.
______________________________________________________ підпис
_________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

який приживає за адресою
________________________________________________________.

4.
______________________________________________________ підпис
_________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

який проживає за
адресою
________________________________________________________. Додатки (за наявності):
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
 
 Другий примірник протоколу отримав
_____________ ________________ _________________________________
 (дата) (підпис) (ініціали та прізвище особи, яка
 притягається до адміністративної
 відповідальності)

 У разі відмови особи в отриманні примірника робиться відмітка
_________________________________________________________________.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code