Розрахунок часток у спільній власності на об\’єкти нерухомого майна та порядок виділу в натурі частки з нерухомого майна

Розрахунок часток у спільній власності на об\’єкти нерухомого майна та порядок виділу в натурі частки з нерухомого майна 
     3.1. Розрахунок   часток  у  спільній  власності  на  об\’єкти 
нерухомого  майна  виконується  за  заявами   всіх   співвласників 
об\’єктів нерухомого майна.
     У разі   невідповідності   розмірів   часток,   указаних    у 
правовстановлювальних документах,  реальним часткам за згодою всіх 
співвласників   здійснюється   розрахунок    відповідних    часток 
нерухомого     майна     з     метою     отримання     відповідних 
правовстановлювальних документів. 
     3.2. Право  кожного   співвласника   в   спільній   частковій 
власності   визначається   часткою,   яка  виражається  в  простих 
правильних дробах (1/2;  1/3;  3/5  тощо).  При  цьому  вказані  в 
правовстановлювальних  документах  розміри часток співвласників на 
об\’єкт нерухомого майна в сумі повинні становити одиницю. 
     3.3. За  відсутності  згоди  всіх  співвласників  щодо  зміни 
часток питання вирішується в судовому порядку. 
     3.4. При  розрахунку  частки  кожного  співвласника в будинку 
необхідно визначити всю внутрішню площу будинку,  а  також  площу, 
яка  належить кожному співвласнику окремо відповідно до Інструкції 
про   порядок   проведення   технічної   інвентаризації   об\’єктів 
нерухомого   майна,  затвердженої  наказом  Держбуду  України  від 
24.05.2001 N 127  (  z0582-01  ),  зареєстрованої  в  Міністерстві 
юстиції  України  10.07.2001  за N 582/5773 (із змінами).  Приклад 
розрахунку  часток  житлового  (садибного  чи   дачного)   будинку 
садибного типу наведено в додатку 3 до цієї Інструкції. 
     3.5. Визначення вартості малоповерхових будинків,  будівель і 
споруд  проводиться  згідно  із  Збірником  укрупнених  показників 
вартості  відтворення  функціональних об\’єктів-аналогів для оцінки 
малоповерхових  будинків,  будівель  та  споруд  (  v2929224-04  ) 
(додаток   до   наказу   Фонду   державного   майна   України   та 
Держжитлокомунгоспу України від 23.12.2004 N 2929/227 ( z0054-05 ) 
\”Про  затвердження  Порядку  визначення  вартості  відтворення  чи 
заміщення земельних  поліпшень  –  будинків,  будівель  та  споруд 
малоповерхового житлового будівництва\”, зареєстрованого у Мін\’юсті 
України 18.01.2005 за N 54/10334) з відповідною індексацією. 
     3.6. Зношеність будинків визначається за  їх  конструктивними 
елементами відповідно до вимог чинних нормативних документів з цих 
питань. 
     3.7. Розрахунок розміру часток у спільній частковій власності 
на квартири,   що   приватизуються,   провадиться   відповідно  до 
додатка 1 Положення про  порядок  передачі  квартир  (будинків)  у 
власність   громадян,  затвердженого  наказом  Держжитлокомунгоспу 
України від 15.09.92 N 56 ( v0056303-92 )  (із  змінами).  Приклад 
розрахунку  часток  у квартирі багатоквартирного житлового будинку 
наведено в додатку 4 до цієї Інструкції. 
     3.8. Розрахунок  розміру  часток  у  спільній  власності   на 
вбудовані   приміщення   в   житлових  будинках  та  приміщення  в 
громадських будинках провадиться пропорційно  до  загальної  площі 
приміщень. 
     3.9. Визначення  розміру часток у єдиному майновому комплексі 
провадиться з  урахуванням  вартості  всіх  будинків,  будівель  і 
споруд,   що  розташовані  за  однією  адресою  та  перебувають  у 
власності всіх співвласників.  Приклад розрахунку часток у єдиному 
майновому комплексі наведено в додатку 5 до цієї Інструкції. 
     3.10. БТІ  готує  Висновок щодо технічної можливості виділу в 
натурі частки з об\’єкта нерухомого майна (додаток 2) для укладення 
договору  про виділ в натурі частки з об\’єкта нерухомого майна або 
договору про виділ частки з об\’єктів  нерухомого  майна,  що  є  у 
спільній частковій власності. 
     3.11. За  наявності  самочинно  збудованих (реконструйованих, 
перепланованих) об\’єктів нерухомого майна  документи  щодо  виділу 
готуються  тільки після визнання права власності на них відповідно 
до закону.
     Самочинно збудовані об\’єкти нерухомого майна до розрахунку не 
включаються. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code