ОСНОВНІ НАПРЯМИ прискорення реформування житлово-комунального господарства

ОСНОВНІ НАПРЯМИ прискорення реформування житлово-комунального господарства 

 

      1. Стан реформування житлово-комунального господарства 

 

     Створення ефективного   ринкового   механізму  функціонування 

житлово-комунального  господарства  з   метою   підвищення   рівня 

обслуговування    споживачів   здійснюється   шляхом   поступового 

запровадження  економічно   обгрунтованих   цін   і   тарифів   на 

житлово-комунальні послуги  на базі реальної вартості цих послуг з 

одночасним реформуванням галузі. 

 

     Протягом 1992 – 1997 років  рівень  відшкодування  населенням 

вартості житлово-комунальних послуг був доведений до 80 відсотків. 

Проте через повільне реформування у галузі,  зниження курсу гривні 

в   умовах  незмінності  тарифів  цей  процес  не  супроводжувався 

підвищенням якості та зниженням вартості послуг. 

 

     Внаслідок цього  рівень  відшкодування  населенням   вартості 

послуг знову знизився до 60 відсотків.  Погіршився фінансовий стан 

підприємств галузі. 

 

     Все це зумовлює необхідність прискорення  ринкових  реформ  у 

житлово-комунальному господарстві, задіяння всіх можливих резервів 

здешевлення вартості послуг та підвищення їх якості. 

 

           2. Основні напрями прискорення реформування 

                житлово-комунального господарства 

 

     Основними напрямами          прискорення         реформування 

житлово-комунального господарства,  спрямованими  на   здешевлення 

вартості   та   підвищення   якості   житлово-комунальних  послуг, 

забезпечення  прозорості  встановлення  тарифів  на  ці   послуги, 

збільшення  джерел  їх  фінансування при забезпеченні гарантій для 

соціально незахищених верств населення, є: 

 

     поглиблення демонополізації   та    розвиток    конкурентного 

середовища; 

 

     удосконалення системи      управління     житлово-комунальним 

господарством  через  його   реструктуризацію   та   запровадження 

договірних  відносин  між  споживачами  і  виробниками  послуг  із 

забезпеченням їх правового захисту; 

 

     реформування системи    фінансування     житлово-комунального 

господарства. 

 

     Для реалізації      напрямів     прискорення     реформування 

житлово-комунального господарства необхідно: 

 

     у сфері демонополізації та розвитку конкурентного середовища: 

 

     запровадити протягом    першого    півріччя     2000     року 

обслуговування   об\’єктів   житлово-комунального   призначення  на 

договірних  засадах  із   застосуванням   санкцій   за   порушення 

договірних зобов\’язань; 

 

     внести пропозиції щодо посилення правового захисту виробників 

та споживачів житлово-комунальних послуг; 

 

     посилити роз\’яснювальну і організаційну роботу  із  створення 

органів   самоорганізації   населення  з  метою  залучення  їх  до 

управління житловим фондом; 

 

     запровадити з 1 січня 2000 року  конкурсний  порядок  відбору 

суб\’єктів  надання  житлово-комунальних послуг з числа підприємств 

різних форм власності; 

 

     вжити заходів до безумовного забезпечення прав споживачів  на 

встановлення  сертифікованих  в Україні приладів обліку споживання 

газу,  холодної та гарячої води,  приладів регулювання  та  обліку 

тепла; 

 

     у сфері  вдосконалення системи управління житлово-комунальним 

господарством: 

 

     здійснити реструктуризацію  підприємств  житлово-комунального 

господарства; 

 

     завершити передачу  в  комунальну власність відомчих об\’єктів 

житлово-комунального господарства; 

 

     розробити до 1 березня 2000 року пропозиції  з  удосконалення 

системи  управління житлово-комунальним господарством на місцевому 

рівні; 

 

     завершити протягом 2000 року формування нормативної бази  для 

переходу  до  економічно  обгрунтованих  тарифів  на  послуги,  що 

надаються   підприємствами   житлово-комунального    господарства, 

забезпечивши при цьому захист інтересів населення; 

 

     у сфері        реформування        системи       фінансування 

житлово-комунального господарства: 

 

     подати до  1  січня  2000  року   в   установленому   порядку 

пропозиції  щодо  оподаткування житлово-комунальних послуг з метою 

здешевлення їх вартості,  впорядкування надання  пільг  на  оплату 

житла  та  комунальних  послуг,  джерел  їх фінансування та внести 

відповідні зміни у нормативно-правові акти з цих питань; 

 

     розробити до  1  травня   2000   року   фінансові   механізми 

впровадження  ресурсозберігаючих  технологій  з  метою здешевлення 

вартості  житлово-комунальних  послуг  та  відповідного   зниження 

тарифів; 

 

     сприяти залученню   інвестицій  для  розвитку  організацій  з 

обслуговування    і    ремонту    об\’єктів    житлово-комунального 

господарства; 

 

     розробити до  1  травня  2000  року механізм реструктуризації 

заборгованості     бюджетів     усіх     рівнів      підприємствам 

житлово-комунального господарства з дотацій,  пільг та субсидій за 

попередні роки; 

 

     запровадити протягом   2000   року    систему    забезпечення 

житлово-комунального    господарства    технічними   засобами   на 

лізинговій основі; 

 

     запровадити протягом  2000  року  диференційовану  плату   за 

утримання  житла  та  надання  комунальних  послуг  з  урахуванням 

інженерного обладнання будинків; 

 

     удосконалити механізм    фінансування     та     кредитування 

житлово-комунального господарства   для   забезпечення   виконання 

цільових програм енергозбереження,  впровадження передової техніки 

та  технології,  санітарної  очистки населених пунктів,  створення 

централізованих комп\’ютерних  інформаційних  баз  даних,  а  також 

інших    програм,    що    забезпечують    розвиток    підприємств 

житлово-комунального господарства. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code