При проведенні експертиз експертами декількох експертних

 При проведенні  експертиз  експертами  декількох   експертних 
установ наглядові провадження оформлюються у кількості, яка
відповідає числу установ, що були зайняті в її проведенні.
Висновки експерта (експертів) з додатками направляються особі
або органу, яка призначила експертизу, керівником експертної
установи (керівником провідної експертної установи).

4.20. Висновок експерта при проведенні експертизи під час
судового розгляду складається за правилами цього розділу
Інструкції, з урахуванням таких винятків:
- у вступній частині висновку не вказується запис щодо
попередження експерта про відповідальність за надання завідомо
неправдивого висновку (такий запис робиться в протоколі судового
засідання);
- якщо з питань, які вирішувались під час судового розгляду,
експертом проводилась експертиза на попередніх стадіях процесу,
він має право послатись на її результати.
Другий примірник висновку експерта при проведенні експертизи
під час судового розгляду і копія ухвали суду (постанови судді)
про її призначення подається експертом до експертної установи.

4.21. Повідомлення про неможливість подання висновку
складається з трьох частин: вступної, мотивувальної та заключної.
У вступній частині викладаються відомості, указані в пункті
4.12 цієї Інструкції. У повідомленні про неможливість надання
висновку експерт попереджається про кримінальну відповідальність
за ст. 385 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
У мотивувальній частині викладаються причини, які обумовили
неможливість надання висновку.
У заключній частині вказується про неможливість надання
висновку.
Повідомлення про неможливість надання висновку оформлюється
на бланку експертної установи, підписується експертом; підпис у
заключній частині засвідчується відбитком печатки експертної
установи.
Повідомлення про неможливість надання висновку складається у
двох примірниках. Один примірник керівник експертної установи
надсилає особі або органу, яка призначила експертизу, а другий -
оформлюється як наглядове провадження і залишається в архіві
експертної установи.
Якщо таке повідомлення надається під час судового розгляду,
воно складається і підписується експертом у двох примірниках, один
з яких подається до суду, а другий - керівникові експертної
установи.
Якщо з одних питань експерт може дати відповідь, а з інших є
підстави для повідомлення про неможливість надання висновку,
складається один документ - висновок експерта.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code