Висновок експерта (експертів) оформлюється на бланку

Висновок  експерта  (експертів)  оформлюється на бланку 
експертної установи і підписується експертом (експертами), який
проводив дослідження. Підписи у заключній частині засвідчуються
відбитком печатки експертної установи на кожній сторінці тексту
заключних висновків.
Якщо до висновку експерта додаються фототаблиці, креслення,
схеми, діаграми тощо, вони також підписуються експертом
(експертами); підписи засвідчуються відбитком печатки експертної
установи.
Якщо експерт не є працівником державної спеціалізованої
установи і працює на професійній основі самостійно, він засвідчує
наданий ним висновок своїм підписом і печаткою із зазначенням
ідентифікаційного номеру. Якщо експерт працює у складі юридичної
особи, його висновок також засвідчується підписом керівника та
печаткою юридичної особи. { Абзац третій пункту розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 126/5
( z1393-06 ) від 29.12.2006 }

4.17. Висновок експертів при проведенні комплексної
експертизи складається за правилами, викладеними в пунктах
4.11-4.15 цієї Інструкції, з урахуванням таких особливостей:
- у вступній частині додатково зазначаються дані про інші
експертизи, якщо їх результати використовувались для вирішення
питань, поставлених перед комплексною експертизою;
- дослідження, які проводились окремими експертами,
описуються у відповідних розділах дослідницької частини із
зазначенням прізвищ експертів;
- узагальнення та оцінка результатів досліджень фіксуються у
синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експертів.
( Пункт розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 59/5 ( z0648-05 ) від 10.06.2005 )

4.18. Спільний висновок комісії експертів підписується
експертами, які брали участь у сукупній оцінці результатів усіх
досліджень і дійшли згоди.
У разі якщо згоди між ними не було досягнуто, складається
декілька висновків експертів (за кількістю точок зору) або один, у
якому вступна і дослідницька частини підписуються всіма
експертами, а заключна - окремими, під відповідними висновками або
згідно з проведеними ними дослідженнями.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code