У дослідницькій частині висновку експерта описуються процес дослідження

 У дослідницькій частині  висновку  експерта  описуються 
процес дослідження та його результати, а також дається
обґрунтування висновків з поставлених питань.
Дослідницька частина повинна включати:
- відомості про стан об\'єктів дослідження, застосовані методи
(методики) дослідження, їх реєстраційний номер, умови їх
використання;
- посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз\'яснення
до них;
- експертну оцінку результатів дослідження.
Опис процесу застосування інструментальних методів
дослідження та проведення експертних експериментів можуть
обмежуватись викладенням кінцевих результатів. У зазначених
випадках графіки, діаграми, таблиці, матеріали експертних
експериментів мають зберігатись у наглядових експертних
провадженнях і на вимогу осіб, які призначили експертизу
(дослідження), можуть надаватись їм для ознайомлення.
За наявності в постанові (ухвалі) про призначення експертизи
питань, які не належать до предмета експертизи або не входять до
компетенції експерта, указуються причини, з яких ці питання не
можуть бути вирішені. { Пункт 4.14 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 965/5 ( z0493-09 ) від 01.06.2009 }
Узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень, які є
підставою для формулювання висновків, можуть викладатися у
синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експерта.
У дослідницькій частині висновку експерта при проведенні
повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками
попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце.

4.15. У заключній частині викладаються висновки за
результатами дослідження у вигляді відповідей на поставлені
питання в послідовності, що визначена у вступній частині.
На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь по суті
або вказано, з яких причин неможливо його вирішити.
У разі якщо заключний висновок не може бути сформульований у
стислій формі, допускається посилання на результати досліджень,
викладених у дослідницькій частині.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code