Організація проведення експертиз (досліджень) та оформлення їх результатів

Організація проведення експертиз (досліджень) та оформлення їх результатів 

4.1. Керівник експертної установи розглядає отримані
матеріали і доручає відповідному структурному підрозділу установи
організувати проведення експертизи.
При цьому він може безпосередньо призначити експерта та
встановити строк виконання експертизи відповідно до вимог цієї
Інструкції або передати вирішення цих питань заступнику керівника
установи чи керівникові підрозділу. Якщо в установі не проводяться
певні види експертиз та відсутні фахівці з певної галузі
спеціальних знань, керівник установи повідомляє про це орган
(особу), що призначив експертизу, та повертає матеріали справи без
виконання.
{ Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 126/5 ( z1393-06 ) від 29.12.2006 }

4.2. Якщо в одній постанові (ухвалі) про призначення
експертизи є питання, що стосуються предметів різних видів
експертиз, керівник установи визначає питання, які підлягають
вирішенню в кожному з підрозділів, кількість виконуваних при цьому
експертиз та послідовність їх виконання.

4.3. Якщо отримані матеріали оформлені з порушеннями, які
виключають можливість організації проведення експертизи (не
надійшла постанова або ухвала про призначення експертизи, не
надійшли об\'єкти досліджень тощо), керівник установи терміново у
письмовій формі повідомляє про це особу або орган, які призначили
експертизу.
Якщо особа або орган, які призначили експертизу, не вживають
належних заходів для усунення цих перешкод, керівник установи по
закінченні одного місяця з дня направлення повідомлення повертає
їм матеріали.

4.4. Організовуючи виконання комплексної експертизи, керівник
установи доручає проведення досліджень відповідним підрозділам
установи і визначає, який з них є провідним.
Керівник провідного підрозділу за погодженням з керівниками
інших підрозділів формує комісію експертів і призначає голову
експертної комісії.
Якщо комплексна експертиза виконується експертами кількох
установ, комісія експертів формується керівником провідної
установи разом з керівниками інших установ-співвиконавців. Голову
комісії призначає керівник провідної установи.

4.5. Експерт, призначений головою комісії, не має переваг
перед іншими співвиконавцями при вирішенні поставлених питань. Як
голова комісії він виконує лише організаційні функції, а саме:
- скликає нараду експертів, на якій ознайомлює їх з
постановою (ухвалою) про призначення експертизи та матеріалами,
які надійшли на дослідження;
- організовує розробку спільної програми досліджень, у тому
числі з визначенням послідовності та термінів виконання окремих
досліджень; у разі неузгодження дій комісії при виконанні
досліджень чи порушення їх послідовності повідомляє про це
керівника установи;
- організовує попереднє вивчення досліджуваних об\'єктів
членами комісії;
- здійснює зв\'язок з керівниками установ (підрозділів),
співробітники яких є членами комісії, контролює строки проведення
окремих досліджень і координує виконання всієї програми
досліджень;
- керує проміжними та підсумковими нарадами експертів;
- складає проект висновку (повідомлення про неможливість
надання висновку) або доручає будь-кому з членів комісії.

4.6. Якщо експертиза призначена не як комплексна, але при її
проведенні з\'ясується, що вирішення поставлених питань або деяких
з них потребує застосування спеціальних знань, що належать до
різних галузей знань, керівник експертної установи організовує її
виконання за правилами проведення комплексної експертизи.

4.7. Якщо проведення комплексної експертизи не може бути
здійснене силами експертів даної установи, її керівник повідомляє
про це особу або орган, яка призначила експертизу, та просить
залучити до проведення експертизи експерта відповідної
спеціалізації. Залучення такого експерта провадиться з дотриманням
вимог процесуального законодавства України.

4.8. Якщо протягом одного місяця робота комісії експертів
різних установ не була розпочата, керівник експертної установи, що
здійснював організацію роботи комісії, повідомляє про це орган, що
призначив експертизу. Після цього, якщо протягом місяця заходи з
організації роботи комісії не вживаються, матеріали повертаються
замовнику без виконання.
{ Розділ 4 доповнено пунктом 4.8 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1198/5 ( z0654-08 ) від 15.07.2008 }

4.9. Якщо експерт порушив клопотання про надання йому
додаткових матеріалів, але протягом місяця не отримав відповіді,
він письмово повідомляє особу або орган, яка призначила
експертизу, про неможливість надання висновку.
Якщо особа або орган, що призначили експертизу, звернулися до
експертної установи про продовження строків подання додаткових
матеріалів, керівник установи може призупинити строк проведення
досліджень на термін до 1 місяця.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code