Порядок надання дозволу (відмови у його наданні)

Порядок надання дозволу (відмови у його наданні)
6.1. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає пропозиції та проект відповідного розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
6.2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п’яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
6.3. У разі видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий — залишається у робочого органу. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
6.4. У разі видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у наданні дозволу робочий орган письмово інформує про це заявника протягом п’яти робочих днів з дати видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із зазначенням його дати та номера.
6.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням РЗ.
6.6. Після встановлення РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний термін зобов’язаний подати до робочого органу фотографічний знімок місця, де розміщено рекламний засіб, про що робочий орган робить відмітку в обох примірниках дозволу, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи робочого органу та скріплюється печаткою цього органу.
6.7. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
7. Порядок внесення змін до дозволу при зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ
7.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін у дозвіл.
При цьому під зміною технологічної схеми РЗ розуміється зміна його зовнішнього вигляду (конструктивних елементів) без зміни місця розташування РЗ.
До заяви додається:
— технічна характеристика змін у технологічній схемі РЗ;
— фотографічний знімок РЗ;
— ескіз з конструктивним рішенням;
— оригінал примірника зареєстрованого дозволу.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code