Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань

Цей підклас включає:
– виробництво приладів, апаратів, устатковання та інструментів, які використовуються у загальній медичній, хірургічній, стоматологічній або ветеринарній практиці: електродіагностичних приладів, таких як електрокардіографи, ультразвукові діагностичні прилади, томографи, прилади, дія яких базується на явищі ядерного магнітного резонансу, бормашин, стерилізаторів, офтальмологічних приладів тощо
– виробництво шприців, медичних голок, дзеркал, рефлекторів, ендоскопів тощо
– виробництво приладів та апаратів, що засновані на використанні рентгенівського, альфа-, бета- та гамма-випромінювання та використовуються не тільки в медицині або ветеринарії: рентгенівських трубок, генераторів високого тиску, рентгенівських щитів та пультів керування, екранів тощо
– виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів: операційних столів, лікарняних ліжок з механічним пристосованням, зуболікарських крісел тощо
– виробництво фізіотерапевтичних апаратів, масажних апаратів, апаратів для психологічного тестування, для озонотерапії, кисневої терапії, штучного дихання, газових масок тощо
– виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-зубопротезистами, які самі їх не установлюють
– виробництво ортопедичних та інших пристосовань: милиць, хірургічних ременів та бандажів, шин, протезів кінцівок та інших протезів, ортопедичного взуття, слухових апаратів, кардіостимуляторів тощо

Цей підклас не включає:
– виробництво стоматологічного цементу (див. 24.42)
– виробництво термометрів (див. 33.20)
– виробництво лінз для окулярів чи до оптичних мікроскопів, оправ до лінз (див. 33.40)

33.10.2

Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань

33.10.3

Ремонт і технічне облуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань

33.2

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

331x
3312

33.20

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

3312

33.20.1

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

Цей підклас включає:
– виробництво високочутливих лабораторних ваг
– виробництво інструментів для креслення, розмічування та вимірювання: мірних рейок та стрічок, рулеток, мікрометрів, штангенциркулів, калібрів, шаблонів тощо
– виробництво мікроскопів (крім оптичних) та дифракційних апаратів, спектральних приладів
– виробництво приладів для контролю та вимірювання електричних величин та іонізуючих випромінювань: осцилографів, аналізаторів спектру, вимірювачів завад, приладів для вимірювання електричного струму, напруги, опору, лічильників Гейгера, детекторів іонізуючих випромінювань та дозиметрів тощо
– виробництво приладів та устатковання для навігації, метеорологічних, геофізичних та подібних досліджень: геодезичних приладів, океанографічних або гідрологічних приладів, сейсмометрів, далекомірів, автопілотів, секстантів, ультразвукових зондувальних приладів, авіаційних бортових приладів та систем повітряної навігації, радіолокаційного устатковання, приладів дистанційного керування, радіонавігаційного устатковання
– виробництво електричних лічильників та лічильників споживання води, газу, бензину тощо
– виробництво машин та устатковання для випробування механічних властивостей матеріалів
– виробництво приладів та апаратури для проведення фізичних та хімічних досліджень: газо- чи димоаналізаторів, поляриметрів, фотометрів, рефрактометрів, колориметрів, спектрометрів, рН-метрів, віскозиметрів, тензодатчиків тощо

– виробництво приладів та апаратури для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску та інших характеристик рідин і газів: витратомірів, рівнемірів, манометрів тощо
– виробництво інших контрольно-вимірювальних приладів та устатковання для випробування: ареометрів, термометрів, барометрів, тахометрів, крокомірів, таксометрів, балансувальних машин, випробних стендів, компараторів тощо
– виробництво вузлів та приладдя до контрольно-вимірювальних приладів

Цей підклас включає також:
– виробництво оптичних контрольно-вимірювальних приладів та устатковання

Цей підклас не включає:
– виробництво гідравлічних насосів, обладнаних вимірювальними приладами (див. 29.12)
– виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання (див. 33.10)
– виробництво оптичних приладів (див. 33.40)
– установлення лічильників споживання води, газу та електроенергії (див. 45.33)

33.20.2

Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів

33.20.3

Ремонт та технічне обслуговуванння контрольно-вимірювальних приладів

33.3

Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code