Відповідальність сторін за порушення зобов\’язань за договором підряду та порядок

Відповідальність сторін за порушення зобов\'язань за договором підряду та порядок 
урегулювання спорів
110. Порушення зобов\'язань за договором підряду є підставою
для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським
кодексом України, іншими законами або договором
підряду.
111. Застосування господарських санкцій до сторони, яка
порушила зобов\'язання за договором підряду, не звільняє її від
виконання зобов\'язань, крім випадків, коли інше передбачено
законом або договором підряду, чи управнена сторона відмовилася
від прийняття виконання зобов\'язань.
112. У разі порушення зобов\'язань за договором підряду можуть
настати такі правові наслідки:
припинення виконання зобов\'язань за договором підряду
внаслідок односторонньої відмови від нього, якщо це встановлено
договором підряду або законом, чи розірвання договору підряду;
зміна умов договору підряду;
сплата неустойки;
відшкодування збитків та моральної шкоди.
113. Якщо договором підряду за невиконання зобов\'язань
встановлено розмір неустойки, вона підлягає стягненню у повному
розмірі незалежно від відшкодування збитків.
Сторони зобов\'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних
ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.
Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди,
сторони можуть залучати професійних експертів.
114. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси
іншої сторони, зобов\'язана поновити їх, не чекаючи пред\'явлення їй
претензії чи звернення до суду.
115. У разі необхідності відшкодування збитків або
застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси
якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до
порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено
законом.
Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання,
якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані
вимоги заявника порушник зобов\'язаний задовольнити.
У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні
інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на
претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити,
сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право
звернутися з відповідним позовом до суду.
116. Якщо роботи виконуються із залученням бюджетних коштів,
коштів державних і комунальних підприємств, установ та
організацій, відповідальність сторін за порушення зобов\'язань за
договором підряду та порядок урегулювання спорів визначаються з
дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code