У рядку \”Цільове призначення земельної ділянки\”

 У  рядку   \"Цільове   призначення   земельної   ділянки\" 
вказується цільове призначення земельної ділянки, що зазначене у
документації із землеустрою і відповідає Земельному кодексу
України та іншим нормативно-правовим актам.
2.8. У плані меж земельної ділянки у рядку \"Кадастровий номер
земельної ділянки ________\" зазначається кадастровий номер
земельної ділянки. Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці здійснюється
відповідно до вимог законодавства.
2.9. У рядку \"Опис меж\" зазначаються найменування суміжних
землевласників і землекористувачів. Опис меж може бути продовжено
у разі, якщо кількість суміжних землевласників та
землекористувачів більше чотирьох. У разі якщо суміжні землі є землями державної або комунальної
власності, вказуються відомості, що ідентифікують ці землі (землі
запасу, землі загального користування тощо).
2.10. План зовнішніх меж земельної ділянки у бланку
складається в масштабі, який забезпечує чітке зображення усіх
елементів і написів. План меж відображається з використанням комп\'ютерної техніки. При нестачі місця для написання даних допускається винесення
нумерації поворотних точок меж земельної ділянки та довжини ліній
на вільне місце.
2.11. На план наносяться: зовнішні межі земельної ділянки із позначенням меж суміжних
землевласників і землекористувачів (суцільна чорна лінія); усі поворотні точки меж земельної ділянки (коло з контурною
лінією чорного кольору); лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки
(прописуються цифрами із значенням до 0,01 метра); межі вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і
землекористувачів (штрих-пунктирна чорна лінія); зони обмежень (обтяжень) щодо використання земельної ділянки
(чорна пунктирна лінія) та їх порядкові номери.
2.12. У рядку \"Масштаб 1: ________\" зазначається масштаб, у
якому складено план меж земельної ділянки.
2.13. У полі \"Обмеження (обтяження) щодо використання
земельної ділянки або її частини\" зазначаються відомості про
наявні обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки
або її частини, визначені на підставі документації із землеустрою
відповідно до законодавства.
2.14. У рядку \"Державний акт складено у двох примірниках,
один з яких передано власникові земельної ділянки, другий
зберігається в\" зазначається назва територіального органу
Держкомзему, до якого передається на зберігання один із
примірників державного акта.
2.15. У рядку \"Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації
державних актів на право власності на землю та на право постійного
користування землею, договорів оренди землі за N _________\"
зазначається реєстраційний номер, присвоєний у встановленому
законодавством порядку та відображений у Книзі записів реєстрації
державних актів на право власності на землю та на право постійного
користування землею, договорів оренди землі. Реєстраційний номер зазначається за допомогою набірних
штампів або кульковою ручкою синього чи фіолетового кольору.
2.16. У рядку \"МП Голова (керівник)\" зазначаються
відповідно найменування органу місцевого самоврядування або органу
виконавчої влади, ініціали і прізвище голови (керівника), який має
право підписувати державні акти від імені цього органу, та
ставиться його підпис і печатка. Ініціали і прізвище голови
(керівника) органу місцевого самоврядування або органу виконавчої
влади зазначаються кульковою ручкою синього чи фіолетового
кольору. У разі набуття права власності на підставі рішення суду,
договору купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, інших
цивільно-правових угод, а також в інших випадках, передбачених
законодавством, державний акт на право власності на земельну
ділянку підписується відповідним начальником територіального
органу Держкомзему та органом виконавчої влади у разі, якщо така
земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, і
начальником територіального органу Держкомзему та органом
місцевого самоврядування, якщо така земельна ділянка знаходиться в
межах населеного пункту.
2.17. У рядку \"МП Начальник\" зазначаються найменування
відповідного територіального органу Держкомзему, а також ініціали
і прізвище начальника (у разі відсутності начальника - ініціали і
прізвище особи, яка виконує його обов\'язки), ставиться його
підпис, який засвідчується печаткою відповідного територіального
органу Держкомзему. Ініціали і прізвище начальника (уповноваженої
особи) зазначаються кульковою ручкою синього чи фіолетового
кольору.
2.18. У рядку \"найменування посади особи, що здійснила
реєстрацію акта\" зазначаються найменування посади особи, яка
здійснила реєстрацію державного акта, її ініціали та прізвище.
Ініціали і прізвище цієї посадової особи зазначаються кульковою
ручкою синього чи фіолетового кольору.
2.19. Якщо земельна ділянка знаходиться у спільній сумісній
чи спільній частковій власності, разом з бланком державного акта
на право власності на земельну ділянку заповнюється додаток до
нього.
2.20. У полі \"Додаток до державного акта на право власності
на земельну ділянку. Серія ___ N ___\" зазначаються серія та номер
бланка державного акта на право власності на земельну ділянку, до
якого додається список співвласників земельної ділянки.
2.21. У полі \"список співвласників земельної ділянки\"
зазначаються дані про усіх співвласників земельної ділянки. Якщо для складання списку співвласників земельної ділянки не
вистачає одного додатка до державного акта на право власності на
земельну ділянку, використовуються інші бланки додатків у
кількості, необхідній для визначення усього списку співвласників
земельної ділянки. При цьому нумерація записів у списку
співвласників земельної ділянки у кожному наступному додатку до
державного акта на право власності на земельну ділянку починається
з номера, наступного після останнього номера запису в попередньому
додатку.
2.22. У рядку \"МП начальник\" зазначається найменування
відповідного територіального органу Держкомзему, а також ініціали
і прізвище начальника (у разі відсутності начальника - ініціали і
прізвище особи, яка виконує його обов\'язки), ставиться його
підпис, який засвідчується печаткою відповідного територіального
органу Держкомзему. Ініціали і прізвище начальника (уповноваженої
особи) зазначаються кульковою ручкою синього чи фіолетового
кольору.
2.23. Про складання додатків та їх кількість робиться
відмітка друкарським способом, яка зазначається в лівому верхньому
куті першої сторінки державного акта, такого змісту: \"До
державного акта додається ___ додатків\".

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code