Складання державного акта на право власності на

Складання  державного  акта  на  право  власності  на 
земельну ділянку або право постійного користування земельною
ділянкою при передачі або наданні земельних ділянок громадянам,
підприємствам, установам, організаціям та об\'єднанням громадян
всіх видів проводиться після перенесення в натуру (на місцевість)
меж земельної ділянки та закріплення їх довгостроковими межовими
знаками встановленого зразка за затвердженим в установленому
порядку проектом відведення цієї ділянки.
1.13. Складання державного акта на право власності на
земельну ділянку та на право постійного користування земельною
ділянкою при передачі земельної ділянки, що була раніше надана
громадянам, підприємствам, установам, організаціям і об\'єднанням
громадян всіх видів, у постійне користування або при
переоформленні правоустановних документів на ці земельні ділянки,
проводиться після відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та закріплення їх довгостроковими межовими знаками
встановленого зразка за затвердженою відповідною технічною
документацією. 1.14. Довгострокові межові знаки передаються на зберігання
власнику або користувачу земельної ділянки, про що складається
відповідний акт. Акт складається у трьох примірниках, підписується
власником або користувачем земельної ділянки, виконавцем робіт і
представником районного (міського) відділу (управління) земельних
ресурсів Держкомзему України. Один примірник додається до
технічної документації зі складання відповідного державного акта,
другий - передається виконавцю робіт, третій - видається разом з
державним актом на землю власнику або користувачу земельної
ділянки. Власник або користувач земельної ділянки попереджається
про відповідальність за порушення чи знищення вказаних знаків.
1.15. Розробку технічної документації зі складання державного
акта на право власності на земельну ділянку або на право
постійного користування земельною ділянкою здійснюють суб\'єкти
господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської
діяльності щодо проведення землевпорядних робіт, або територіальні
органи земельних ресурсів. 1.16. Технічна документація зі складання державного акта на
право власності на земельну ділянку або на право постійного
користування земельною ділянкою включає: - виписку з рішення відповідної ради або державної
адміністрації про надання у постійне користування, передачу у
власність або продаж земельної ділянки, договір відчуження
земельної ділянки (договір купівлі-продажу, дарування, міни, інші
цивільно-правові угоди), рішення суду; - заяву власника землі або землекористувача про складання
державного акта; - технічне завдання на розробку технічної документації зі
складання державного акта; - висновок державного органу земельних ресурсів Держкомзему
України про наявні обмеження на використання земельної ділянки
(крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної
власності); - висновок органу у справах будівництва і архітектури про
наявні обмеження на використання земельної ділянки (крім випадків
відчуження земельної ділянки із земель приватної власності);
- журнал польових вимірювань (крім випадків відчуження
земельної ділянки із земель приватної власності); - кадастровий план земельної ділянки, складений за
результатами зйомки; - збірний кадастровий план суміжних землевласників і
землекористувачів; ( Абзац дев\'ятий пункту 1.16 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомзему N 27 - відомість обчислення площі земельної ділянки; - відомість обробки теодолітного ходу та вирахування
координат поворотних точок меж земельної ділянки; ( Абзац
одинадцятий пункту 1.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомзему N 27 - експлікація земельних угідь згідно з формою 6-зем.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code