Звітність з питань проведення державної експертизи

Звітність з питань проведення державної експертизи 
землевпорядної документації
5.1. Рескомзем АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське
міські головні управління земельних ресурсів щорічно (один раз на
рік) звітують перед Держкомземом України про підсумки проведення
ними державної експертизи землевпорядної документації. Звіти повинні подаватися до Держкомзему України не пізніше
20 січня наступного за звітним року.
5.2. Звіти складаються з таблиці (додаток 2 до цієї Методики)
та пояснювальної записки до неї.
5.3. У пояснювальній записці зазначаються: відомості про основні недоліки проекспертованої документації,
їх причини та шляхи усунення; зауваження до роботи конкретних розробників об\'єктів
експертизи; пояснення щодо позиції експертів стосовно форми та змісту
об\'єктів експертизи (найбільш типових, складних тощо), їх окремих
матеріалів та документів; пропозиції щодо удосконалення організації і проведення
державної експертизи землевпорядної документації, її
нормативно-правової та методичної бази.
5.4. Пояснювальна записка підписується керівником
структурного підрозділу Республіканського комітету по земельних
ресурсах Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та
Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів,
який проводить державну експертизу землевпорядної документації.
Начальник Управління державної
землевпорядної експертизи
нормування та ліцензування робіт О.І.Моцун
Додаток 1
до пункту 2.7 Методики
проведення державної
експертизи землевпорядної
документації
_____________________________________
Держкомзем України (____________ _____________________________________
обласне (Київське, Севастопольське, _____________________________________
міське) головне управління земельних
ресурсів) _____________________________________
(П.І.Б. (назва) замовника _____________________________________
експертизи та його адреса) _____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВА (для фізичної особи)
КЛОПОТАННЯ (для юридичної особи)

Прошу провести ______________________________________________
(обов\'язкову, добровільну) ____________________________________ державну експертизу _________
(первинну, повторну, додаткову) __________________________________________________________________
(назва документації) _________________________________________________________________.
Документація розроблена _____________________________________
(назва розробника документації) __________________________________________________________________
на замовлення ____________________________________________________
(назва замовника документації) на підставі договору ____________________________________________.
(дата та номер договору на виготовлення
відповідної документації)
Кошторисна вартість робіт за зазначеним договором складає ________ грн ___ коп., у тому числі ПДВ - _________ грн ___ коп.
Оплата за проведення державної експертизи гарантується.
Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___
аркуші(ах).
Замовник державної експертизи ________________________________
(прізвище та ініціали фізичної
особи або посада,
прізвище та ініціали керівника
юридичної особи)
___________________________ ________________________________
(дата подання заяви (підпис замовника експертизи)
(клопотання)

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code