Порядок проведення підготовчих

 Порядок проведення  підготовчих
заходів щодо проведення конкурсу

  2.1.  Організатор для проведення конкурсу визначає:
 – місцезнаходження водного об’єкту,   його площу та об\’єм при НПР;
 – розмір початкової (стартової) орендної плати;
 – термін оренди водного об’єкту;
 – перелік критеріїв в аспекті задоволення потреб територіальних громад, за якими будуть оцінювати пропозиції Учасників з набуття права оренди;
 – дату, час та місце проведення конкурсу;
–  поштову адресу для  надання пропозицій Учасниками  конкурсу.
 У разі, якщо здійснюється надання в оренду водосховищ області та водойм, розташованих на території міст обласного значення, то вищезазначені дані облдержадміністрація оприлюднює на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. У разі, якщо здійснюється надання в оренду ставків, розташованих на території районів області, то відповідна райдержадміністрація оприлюднює ці дані в місцевих засобах масової інформації, які мають найбільший тираж в населеному пункті, на території якого знаходиться водний об’єкт (при можливості у декількох засобах масової інформації), на веб-сайті райдержадміністрації та іншим шляхом.

3

2.2. Умови набуття права оренди водних об’єктів загальнодержавного значення, оголошені перед проведенням конкурсу, не можуть змінюватись до набуття чинності договору оренди даних об’єктів.
2.3. Оголошення (повідомлення) про проведення конкурсу та умови конкурсу оприлюднюються не пізніше як за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу.
 2.4. Після оприлюднення оголошення Організатор організовує обстеження водних об’єктів загальнодержавного значення.

3. Повноваження Комісії з проведення конкурсу

 3.1. До компетенції  Комісії  відноситься:
 а)  збір матеріалів для прийняття Організатором  рішення щодо надання водного об’єкту загальнодержавного значення в оренду;
б)  приймання і реєстрація заяв на участь в конкурсі;
в)  допуск Учасників до участі в конкурсі;
г) організація  проведення конкурсу щодо набуття права оренди;
д) забезпечення за результатами конкурсу оформлення та підписання підсумкового протоколу;
є) призупинення проведення конкурсу у випадках порушення правил, встановлених цим Положенням;
ж)  надання консультацій з питань проведення конкурсу.
3.2 Робота Комісії проводиться у формі засідань. Засідання Комісії є правомочним, якщо на йому присутні не менше 2/3 її складу. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів та при прийнятті рішень по спірним питанням процедурного характеру, що виникають в ході проведення конкурсів щодо набуття права оренди на водні об’єкти,   голос голови Комісії є вирішальним. Організатором мають бути вжиті заходи щодо забезпечення роботи Комісії за участю представників інших компетентних органів з правом дорадчого голосу.
3.3 Рішення Комісії оформляються протоколами, які підписуються всіма членами Комісії, що прийняли участь в її роботі. У разі незгоди одного або декількох членів  Комісії з рішенням, вони викладають свою  думку окремо в письмовому вигляді, про що робиться відповідна позначка в протоколі. Окрема думка членів Комісії долучається до протоколу.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code