управління іпотечними активами (далі – управління активами)

управління іпотечними активами (далі – управління активами) – цивільно-правові відносини при здійсненні юридичних і фактичних дій щодо розпорядження платежами за іпотечними активами від свого імені, за рахунок та в інтересах установників управління майном;

іпотечний сертифікат (далі – сертифікат) – іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками;

(абзац третій частини першої статті 1 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

договір про іпотечний борг – цивільно-правова угода, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов\’язків, які виникають у кредитодавця та боржника з приводу іпотечного боргу;

(абзац четвертий частини першої статті 1

 у редакції Закону України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

іпотечний борг – основне зобов\’язання за будь-яким правочином, виконання якого забезпечене іпотекою;

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом п\’ятим

 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

іпотечне кредитування – правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами;

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом шостим

 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV,

 у зв\’язку з цим абзаци п\’ятий – одинадцятий вважати

 відповідно абзацами сьомим – тринадцятим)

іпотечний пул – об\’єднання іпотек за іпотечними договорами, що забезпечує виконання основних зобов\’язань, реформованих у консолідований іпотечний борг;

іпотечні активи – реформовані в консолідований іпотечний борг зобов\’язання за договорами про іпотечний кредит здійснювати платежі в рахунок погашення основного зобов\’язання протягом строку обігу сертифікатів. Іпотечні активи мають вартість, ціну придбання (ціну зобов\’язання) та строк існування;

(абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

керуючий іпотекою – банк, який здійснює обслуговування іпотечних активів;

консолідований іпотечний борг – зобов\’язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем;

управитель – фінансова установа, яка діє від свого імені, здійснюючи управління іпотечними активами в інтересах установника управління іпотечними активами та має відповідний дозвіл / ліцензію;

(абзац одинадцятий частини першої статті 1 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

установник – власник іпотечних активів, які він передає в управління управителю;

частки іпотечних активів – зобов\’язання за окремими договорами про іпотечний кредит, які входять до консолідованого іпотечного боргу.

Розділ I. ІПОТЕЧНИЙ БОРГ

(назва розділу I в редакції

 Закону України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

Стаття 2. Договір про іпотечний борг

(назва статті 2 в редакції

 Закону України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

Іпотечний борг виникає з цивільно-правових відносин між сторонами договору про іпотечний борг за умови дотримання встановлених цим Законом вимог. Основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу мають бути розкриті до укладання договору про іпотечний борг. Ця інформація має бути оприлюднена кредитодавцем у письмовій формі і містити:

(абзац перший частини першої статті 2 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

опис усіх грошових зборів і витрат, пов\’язаних з установленням іпотеки;

принципи визначення плати за договором про іпотечний борг;

положення про інфляційне застереження;

порядок дострокового виконання основного зобов\’язання у разі неплатоспроможності боржника або невиконання боржником своїх зобов\’язань за договором про іпотечний борг та юридичні наслідки цього невиконання;

право боржника попереджати кредитодавця про можливе невиконання основного зобов\’язання;

реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру фінансових установ чи Державного реєстру банків;

(частину першу статті 2 доповнено новим абзацом сьомим

 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV,

 у зв\’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

інші умови за рішенням кредитодавця.

Умови договору про іпотечний борг та іпотечного договору розробляє кредитодавець.

Кредитодавець може запроваджувати процедури щодо встановлення платоспроможності та ідентифікації боржника.

(частина третя статті 2 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

У договорі про іпотечний борг можуть бути зазначені:

вартість основного зобов\’язання, строки та розміри платежів з урахуванням інфляційного застереження або умови, що дозволять їх визначити;

(абзац другий частини четвертої статті 2 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

абзац третій частини четвертої статті 2 виключено 

(згідно із Законом України

 від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

згода боржника на приєднання його основного зобов\’язання до консолідованого іпотечного боргу та включення іпотеки до іпотечного пулу;

право кредитодавця відчужувати основне зобов\’язання або право отримання платежів за договором про іпотечний борг;

інфляційне застереження;

умови страхування фінансових ризиків щодо:

– невиконання основного зобов\’язання;

– неотримання платежів за цим договором;

– несвоєчасної реалізації предмета іпотеки;

– несвоєчасного отримання суми, вирученої від реалізації предмета іпотеки, або недостатнього її розміру для задоволення вимог кредитора.

Умови договору про іпотечний борг, включений до консолідованого іпотечного боргу, змінам не підлягають.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code