Продавці повинні дотримуватися вимог законодавства

Продавці повинні дотримуватися вимог законодавства, у тому числі цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 28.12.94 N 237 і зареєстрованих у Мін\’юсті України 17.01.95 за N 9/545, Правил продажу непродовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 27.05.96 N 294 і зареєстрованих у Мін\’юсті України 13.06.96 за N 298/1323, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом МЗЕЗ України від 08.07.96 N 369 і зареєстрованих у Мін\’юсті України 23.07.96 за N 372/1397, Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, Правил протипожежної безпеки, безпеки руху.
Усі продавці зобов\’язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, їм забороняється палити, розпивати спиртні напої і приймати їжу на торговельному місці. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку.
На вимогу покупців продавці зобов\’язані пред\’явити їм висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам.
27. Розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку.
На вимогу покупця продавець (суб\’єкт підприємницької діяльності; який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, у якому зазначаються: найменування суб\’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис.
28. Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця (суб\’єкта підприємницької діяльності) задоволення своїх вимог, передбачених Законом України \”Про захист прав споживачів\”.
У разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження продавцем, який не є суб\’єктом підприємницької діяльності, покупець має право замінити товар на якісний, повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або вимагати зниження ціни.
29. Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну пов\’язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м\’яса та інші), підлягають обов\’язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки встановленого зразка. Особи, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.
30. Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал, Книгу відгуків і пропозицій, яка має міститися у приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці, а також Журнал реєстрації перевірок установленого зразка.
31. Адміністрація ринку повинна забезпечити постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об\’єктів і торговельних місць на ринку. Поточне прибирання проводиться безперервно впродовж усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення та дотримання норм охорони праці.
32. Адміністрація ринку зобов\’язана забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).
Інформація про санітарні дні з прибирання території, приміщень, обладнання та інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок та в приміщенні адміністрації.
33. Адміністрація ринку зобов\’язана створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними і контрольними органами діяльності згідно з їх повноваженнями.
34. За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе.
35. Адміністрація ринку зобов\’язана:
• підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки;
• дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку;
• справляти ринковий збір, контролювати його оплату продавцями та перераховувати цей збір до місцевого бюджету в терміни та в обсягах, передбачених чинним законодавством;
• забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил;
• забезпечувати безпечний та безперешкодний рух людей та транспортних засобів, здійснювати контроль за дотриманням вимог паркування транспортних засобів;
• узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил;
• надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи пристосовані службові приміщення;
• не допускати продажу товарів, що заборонені, створювати належні умови для дотримання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці;
• надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, Правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки);
• установити на доступному місці достатню кількість контрольних вагів з відповідними інформаційними табличками та обов\’язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку;
• здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням;
• забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами.
36. Особи, які в порушили ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.
37. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах своєї компетенції.
За згодою контрольних органів проведення перевірок роботи суб\’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території ринку, відбувається в присутності представників адміністрації ринку.
Продавці повинні дотримуватися вимог законодавства, у тому числі цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 28.12.94 N 237 і зареєстрованих у Мін\’юсті України 17.01.95 за N 9/545, Правил продажу непродовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 27.05.96 N 294 і зареєстрованих у Мін\’юсті України 13.06.96 за N 298/1323, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом МЗЕЗ України від 08.07.96 N 369 і зареєстрованих у Мін\’юсті України 23.07.96 за N 372/1397, Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, Правил протипожежної безпеки, безпеки руху.
Усі продавці зобов\’язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, їм забороняється палити, розпивати спиртні напої і приймати їжу на торговельному місці. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку.
На вимогу покупців продавці зобов\’язані пред\’явити їм висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам.
27. Розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку.
На вимогу покупця продавець (суб\’єкт підприємницької діяльності; який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, у якому зазначаються: найменування суб\’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис.
28. Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця (суб\’єкта підприємницької діяльності) задоволення своїх вимог, передбачених Законом України \”Про захист прав споживачів\”.
У разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження продавцем, який не є суб\’єктом підприємницької діяльності, покупець має право замінити товар на якісний, повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або вимагати зниження ціни.
29. Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну пов\’язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м\’яса та інші), підлягають обов\’язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки встановленого зразка. Особи, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.
30. Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал, Книгу відгуків і пропозицій, яка має міститися у приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці, а також Журнал реєстрації перевірок установленого зразка.
31. Адміністрація ринку повинна забезпечити постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об\’єктів і торговельних місць на ринку. Поточне прибирання проводиться безперервно впродовж усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення та дотримання норм охорони праці.
32. Адміністрація ринку зобов\’язана забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).
Інформація про санітарні дні з прибирання території, приміщень, обладнання та інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок та в приміщенні адміністрації.
33. Адміністрація ринку зобов\’язана створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними і контрольними органами діяльності згідно з їх повноваженнями.
34. За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе.
35. Адміністрація ринку зобов\’язана:
• підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки;
• дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку;
• справляти ринковий збір, контролювати його оплату продавцями та перераховувати цей збір до місцевого бюджету в терміни та в обсягах, передбачених чинним законодавством;
• забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил;
• забезпечувати безпечний та безперешкодний рух людей та транспортних засобів, здійснювати контроль за дотриманням вимог паркування транспортних засобів;
• узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил;
• надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи пристосовані службові приміщення;
• не допускати продажу товарів, що заборонені, створювати належні умови для дотримання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці;
• надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, Правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки);
• установити на доступному місці достатню кількість контрольних вагів з відповідними інформаційними табличками та обов\’язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку;
• здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням;
• забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами.
36. Особи, які в порушили ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.
37. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах своєї компетенції.
За згодою контрольних органів проведення перевірок роботи суб\’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території ринку, відбувається в присутності представників адміністрації ринку.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code