Порядок розміщення малих архітектурних форм

Порядок розміщення малих архітектурних форм
3. Розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а для власників земельних ділянок на підставі рішення виконавчого комітету відповідної місцевої ради.
Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.
4. Сільська, селищна, міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:
поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми. Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення малої архітектурної форми у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору особистого строкового сервітуту, укладеного суб\’єктом господарювання безпосередньо з відповідною сільською, селищною, міською радою;
у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня пересувних малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в установленому відповідною сільською, селищною, міською радою порядку.
5. Суб\’єкт господарювання подає відповідній сільській, селищній, міській раді заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначається бажане місце та строк розміщення малої архітектурної форми, її призначення і загальний опис.
До заяви додаються:
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди (за наявності).
У разі коли мала архітектурна форма розміщується понад три роки на земельній ділянці комунальної чи державної форми власності, строк дії договору оренди якої закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до заяви додатково додаються:
копія договору оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився;
довідка ДПА про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди;
схема прив\’язки малої архітектурної форми.
Подання зазначених документів дає можливість продовжити право на розміщення малої архітектурної форми у порядку, визначеному пунктом 10 цього Порядку.
Вимагати подання інших документів забороняється.
6. Прийняття документів для розміщення малої архітектурної форми, їх оформлення і розгляд, а також оформлення договору сервітуту здійснюються безоплатно. Забороняється вимагати від суб\’єктів господарювання сплату благодійних внесків та інших платежів.
7. Сільська, селищна, міська рада реєструє подану заяву про розміщення малої архітектурної форми і в місячний строк приймає рішення щодо попереднього погодження місця розташування малої архітектурної форми та уповноважує виконавчий орган або посадову особу сільської, селищної, міської ради (далі – уповноважений представник) передати суб\’єктові господарювання перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.
Забороняється делегування зазначених повноважень комунальним та приватним підприємствам.
8. Документи згідно з переліком, зазначеним у пункті 7 цього Порядку, видаються суб\’єктові господарювання протягом двох тижнів з дня реєстрації заяви уповноваженим дозвільним органом з дотриманням Закону України \”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\” та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 \”Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності\” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350).
9. Уповноважений представник на підставі поданих суб\’єктом господарювання документів готує проект рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.
10. Сільська, селищна, міська рада протягом місяця після реєстрації документів приймає рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.
У разі коли рішення щодо розміщення малої архітектурної форми не прийняте протягом місяця після подання суб\’єктом господарювання визначених уповноваженим представником документів, вважається, що розміщення малої архітектурної форми дозволяється за принципом \”мовчазної згоди\”.
11. Після прийняття сільською, селищною, міською радою рішення щодо розміщення малої архітектурної форми уповноважений представник повертає у тижневий строк суб\’єктові господарювання подані раніше схему прив\’язки пересувної малої архітектурної форми або паспорт прив\’язки стаціонарної малої архітектурної форми, або паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм з паспортами прив\’язки кожної окремої малої архітектурної форми.
12. У разі відсутності у суб\’єкта господарювання державного акта на право власності на земельну ділянку чи на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди такої земельної ділянки сільська, селищна, міська рада укладає з таким суб\’єктом господарювання в десятиденний строк з дня прийняття передбаченого пунктом 10 цього Порядку рішення договір особистого строкового сервітуту в порядку, визначеному законодавством.
13. Строк розміщення малої архітектурної форми не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту. Для стаціонарної малої архітектурної форми зазначений строк становить більш як три роки.
14. Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються сільською, селищною, міською радою. Розмір плати за таким договором не може перевищувати розмір орендної плати для даної земельної ділянки.
15. Після розміщення стаціонарної малої архітектурної форми суб\’єкт господарювання подає уповноваженому представникові заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної форми.
16. На підставі заяви-декларації уповноважений представник реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.
Порядок розміщення малих архітектурних форм
3. Розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а для власників земельних ділянок на підставі рішення виконавчого комітету відповідної місцевої ради.
Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.
4. Сільська, селищна, міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:
поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми. Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення малої архітектурної форми у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору особистого строкового сервітуту, укладеного суб\’єктом господарювання безпосередньо з відповідною сільською, селищною, міською радою;
у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня пересувних малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в установленому відповідною сільською, селищною, міською радою порядку.
5. Суб\’єкт господарювання подає відповідній сільській, селищній, міській раді заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначається бажане місце та строк розміщення малої архітектурної форми, її призначення і загальний опис.
До заяви додаються:
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди (за наявності).
У разі коли мала архітектурна форма розміщується понад три роки на земельній ділянці комунальної чи державної форми власності, строк дії договору оренди якої закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до заяви додатково додаються:
копія договору оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився;
довідка ДПА про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди;
схема прив\’язки малої архітектурної форми.
Подання зазначених документів дає можливість продовжити право на розміщення малої архітектурної форми у порядку, визначеному пунктом 10 цього Порядку.
Вимагати подання інших документів забороняється.
6. Прийняття документів для розміщення малої архітектурної форми, їх оформлення і розгляд, а також оформлення договору сервітуту здійснюються безоплатно. Забороняється вимагати від суб\’єктів господарювання сплату благодійних внесків та інших платежів.
7. Сільська, селищна, міська рада реєструє подану заяву про розміщення малої архітектурної форми і в місячний строк приймає рішення щодо попереднього погодження місця розташування малої архітектурної форми та уповноважує виконавчий орган або посадову особу сільської, селищної, міської ради (далі – уповноважений представник) передати суб\’єктові господарювання перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.
Забороняється делегування зазначених повноважень комунальним та приватним підприємствам.
8. Документи згідно з переліком, зазначеним у пункті 7 цього Порядку, видаються суб\’єктові господарювання протягом двох тижнів з дня реєстрації заяви уповноваженим дозвільним органом з дотриманням Закону України \”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\” та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 \”Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності\” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350).
9. Уповноважений представник на підставі поданих суб\’єктом господарювання документів готує проект рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.
10. Сільська, селищна, міська рада протягом місяця після реєстрації документів приймає рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.
У разі коли рішення щодо розміщення малої архітектурної форми не прийняте протягом місяця після подання суб\’єктом господарювання визначених уповноваженим представником документів, вважається, що розміщення малої архітектурної форми дозволяється за принципом \”мовчазної згоди\”.
11. Після прийняття сільською, селищною, міською радою рішення щодо розміщення малої архітектурної форми уповноважений представник повертає у тижневий строк суб\’єктові господарювання подані раніше схему прив\’язки пересувної малої архітектурної форми або паспорт прив\’язки стаціонарної малої архітектурної форми, або паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм з паспортами прив\’язки кожної окремої малої архітектурної форми.
12. У разі відсутності у суб\’єкта господарювання державного акта на право власності на земельну ділянку чи на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди такої земельної ділянки сільська, селищна, міська рада укладає з таким суб\’єктом господарювання в десятиденний строк з дня прийняття передбаченого пунктом 10 цього Порядку рішення договір особистого строкового сервітуту в порядку, визначеному законодавством.
13. Строк розміщення малої архітектурної форми не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту. Для стаціонарної малої архітектурної форми зазначений строк становить більш як три роки.
14. Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються сільською, селищною, міською радою. Розмір плати за таким договором не може перевищувати розмір орендної плати для даної земельної ділянки.
15. Після розміщення стаціонарної малої архітектурної форми суб\’єкт господарювання подає уповноваженому представникові заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної форми.
16. На підставі заяви-декларації уповноважений представник реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code