Статус і завдання регіональних ландшафтних парків

Статус і завдання регіональних ландшафтних парків 
Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними
рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що
створюються з метою збереження в природному стані типових або
унікальних природних комплексів та об\'єктів, а також забезпечення
умов для організованого відпочинку населення. Регіональні ландшафтні парки організовуються, як правило, без
вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об\'єктів у
їх власників або користувачів. В разі необхідності вилучення земельних ділянок, водних та
інших природних об\'єктів для потреб регіональних ландшафтних
парків провадиться в порядку, встановленому законодавством
України. На регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких
завдань: збереження цінних природних та історико-культурних комплексів
та об\'єктів; створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших
видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням
режиму охорони заповідних природних комплексів і об\'єктів; сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.
Стаття 24. Структура території та вимоги щодо охорони
природних комплексів та об\'єктів регіональних
ландшафтних парків
На території регіональних ландшафтних парків з урахуванням
природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної,
історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та
об\'єктів, їх особливостей може проводитися зонування з
урахуванням вимог, встановлених для територій національних
природних парків. Проект організації території регіонального ландшафтного
парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його
природних комплексів та об\'єктів і порядок його реалізації
затверджуються державним органом, який прийняв рішення про
організацію парку.
ГЛАВА 5. ЗАКАЗНИКИ
Стаття 25. Статус і завдання заказників
Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з
метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих
компонентів. Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних
ділянок, водних та інших природних об\'єктів у їх власників або
користувачів.
Стаття 26. Основні вимоги щодо режиму заказників
На території заказника обмежується або забороняється
діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим
положенням про заказник. Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить
цілям і завданням заказника, проводиться з додержанням загальних
вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об\'єктів, оголошених заказником, беруть на себе
зобов\'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
ГЛАВА 6. ПАМ\'ЯТКИ ПРИРОДИ
Стаття 27. Статус та завдання пам\'яток природи
Пам\'ятками природи оголошуються окремі унікальні природні
утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і
пізнавальне значення, з метою збереження їх у природному стані. Оголошення пам\'яток природи провадиться без вилучення
земельних ділянок, водних та інших природних об\'єктів у їх
власників або користувачів.
Стаття 28. Основні вимоги щодо режиму пам\'яток природи
На території пам\'яток природи забороняється будь-яка
діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації
чи зміни первісного їх стану. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об\'єктів, оголошених пам\'ятками природи, беруть на себе
зобов\'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
ГЛАВА 7. ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА
Стаття 29. Статус і завдання заповідних урочищ
Заповідними урочищами оголошуються лісові, степові, болотні
та інші відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове,
природоохоронне і естетичне значення, з метою збереження їх у
природному стані. Оголошення заповідних урочищ провадиться без вилучення
земельних ділянок, водних та інших природних об\'єктів у їх
власників або користувачів.
Стаття 30. Основні вимоги щодо режиму заповідних урочищ
На території заповідних урочищ забороняється будь-яка
діяльність, що порушує природні процеси, які відбуваються у
природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до
вимог, встановлених для природних заповідників. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об\'єктів, оголошених заповідними урочищами, беруть на
себе зобов\'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та
збереження.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code