Статус та завдання природних заповідників

Статус та завдання природних заповідників 
Природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні
установи загальнодержавного значення, що створюються з метою
збереження в природному стані типових або унікальних для даної
ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх
компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в
них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного
середовища, ефективного використання природних ресурсів та
екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору з усіма природними
ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і
надаються заповідникам у порядку, встановленому цим Законом та
іншими актами законодавства України. Основними завданнями природних заповідників є збереження
природних комплексів та об\'єктів на їх території, проведення
наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього
природного середовища, розробка на їх основі природоохоронних
рекомендацій, поширення екологічних знань, сприяння у підготовці
наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього
природного середовища та заповідної справи. На природні заповідники покладається також координація і
проведення наукових досліджень на територіях заказників, пам\'яток
природи, заповідних урочищ у регіоні.
Стаття 16. Вимоги щодо охорони природних комплексів
та об\'єктів природних заповідників
На території природних заповідників забороняється будь-яка
господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому
призначенню заповідника, порушує природний розвиток процесів та
явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні
комплекси та об\'єкти, а саме: будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об\'єктів
транспорту і зв\'язку, не пов\'язаних з діяльністю природних
заповідників, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку
населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх
осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних
засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав,
проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею,
подолання літаками звукового бар\'єру над територією заповідника
та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені
нормативи; геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин,
порущення грунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного
режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних
засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових
трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету,
випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов
їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і
тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів; мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і
рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих
видів тварин понад допустиму науково обгрунтовану ємкість угідь,
збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів,
необхідних для виконання наукових досліджень. Для збереження і відтворення корінних природних комплексів,
проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у
природному заповіднику відповідно до проекту організації його
території та охорони природних комплексів допускається: виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними
корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо
запобігання змінам природних комплексів заповідника внаслідок
антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму,
збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично
склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо; здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не
порушують режиму заповідника; спорудження у встановленому порядку
будівель та інших об\'єктів, необхідних для виконання поставлених
перед заповідником завдань; збір колекційних та інших матеріалів,
виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних
наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної
роботи. Проектом організації території природного заповідника та
охорони його природних комплексів може бути передбачено виділення
земельних ділянок для задоволення господарських потреб
заповідника та його працівників у сінокосах, випасах, городах та
паливі відповідно до встановлених нормативів. Проекти організації території природних заповідників та
охорони їх природних комплексів розробляються спеціалізованими
проектними організаціями і затверджуються центральним органом
виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного
середовища. В разі термінової необхідності за клопотанням
науково-технічної ради природного заповідника з дозволу
центрального органу виконавчої влади в галузі охрони навколишнього
природного середовища на території природного заповідника можуть
проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів,
ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не
передбачені Проектом організації території природного заповідника
та охорони його природних комплексів. Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в
результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення
заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи
здійснюються за рішенням дирекції природного заповідника.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code