Оренда землі – господарська операція, яка передбачає

Оренда землі - господарська операція,  яка передбачає 
надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або
фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за
орендну плату. Порядок здійснення оренди землі встановлюється
відповідним законодавством.
1.18.5. Оренда жилих приміщень - господарська операція, яка
передбачає надання жилого будинку або квартири її власником у
користування іншій фізичній чи юридичній особі на визначений
строк, для цільового використання та за орендну плату. Максимальний розмір орендної плати, що сплачується фізичними
особами за оренду жилого приміщення для його використання як місця
постійного проживання, підлягає регулюванню у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України. Величина орендної плати, що сплачується фізичними особами за
оренду жилого приміщення для його використання в інших цілях, ніж
як місце постійного проживання, а також величина орендної плати,
яка сплачується юридичними особами, регулюванню не підлягають. Порядок здійснення операцій з оренди жилих приміщень
встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до положень
Житлового кодексу України. Лізинг (оренда) інших споруд і будівель здійснюється на
умовах, що визначені договорами лізингу (оренди).
1.19. Бартер (товарний обмін) - господарська операція, яка
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у
будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види
заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не
передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для
компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).
1.20. Звичайна ціна
1.20.1. Якщо цим пунктом не встановлено інше, звичайною
вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами
договору. Якщо не доведене зворотне, вважається, що така звичайна
ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін.
Справедлива ринкова ціна - це ціна, за якою товари (роботи,
послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає
передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх
отримати за відсутності будь-якого примусу, обидві сторони є
взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою
інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які
склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних)
товарів (робіт, послуг).
Ринок товарів (робіт, послуг) - сфера обігу товарів (робіт,
послуг), яка визначається виходячи з можливості покупця (продавця)
реально і без значних додаткових витрат придбати (продати) товар
(роботу, послугу) на найближчій стосовно будь-якої із сторін
договору території.
Ідентичні товари (роботи, послуги) - товари (роботи,
послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки. Під
час визначення ідентичності товарів беруться до уваги, зокрема, їх
фізичні характеристики, які не впливають на їх якісні
характеристики і не мають суттєвого значення для визначення ознак
товару, якість і репутація на ринку, країна походження та
виробник. Незначні відмінності в їх зовнішньому вигляді можуть не
враховуватися.
Однорідні товари (роботи, послуги) - товари (роботи,
послуги), які не є ідентичними, мають подібні характеристики і
складаються зі схожих компонентів, що дозволяє їм виконувати
однакові функції та (або) бути взаємозамінними. Під час визначення
однорідності товарів (робіт, послуг) беруться до уваги, зокрема,
їх якість, наявність товарного знака, репутація на ринку, країна
походження та виробник.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code