Оформлення права користування землею

Оформлення права користування землею

 

 

Стаття 26. Вирішення майново-правових питань при наданні земельної ділянки у користування

 

Майново-правові питання при наданні земельної ділянки у користування вирішується в порядку, встановленому законодавством України, рішеннями Київської міської ради та на підставі зобов’язань зацікавленої особи, взятих на себе при отриманні земельної ділянки у користування.

До майново-правових питань належить:

   

 • вирішення майнових питань, в тому числі відшкодування збитків, із землекористувачами або землевласниками, за рахунок яких надається земельна ділянка у користування;

   

   

 • відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

   

   

 • вирішення інших майнових питань, пов’язаних з наданням земельної ділянки у користування.

   

 

 

Стаття 27. Документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою

 

1. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом.

 

2. Право оренди земельної ділянки оформляється договором, який реєструється відповідно до закону.

 

 

Стаття 28. Виникнення права користування земельною ділянкою

 

1. Право постійного користування земельною ділянкою виникає після одержання землекористувачем державного акта, що посвідчує таке право, та його державної реєстрації.

 

2. Право оренди земельної ділянки виникає після укладення договору оренди та його державної реєстрації.

 

3. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації забороняється.

 

4. Зацікавлена особа в місячний термін з моменту набрання чинності рішенням Київської міської ради про передачу земельної ділянки у користування зобов’язана звернутись до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для організації робіт із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та підготовки документа, що посвідчує право на земельну ділянку. У разі передачі земельної ділянки в оренду, зацікавлена особа зобов’язана в чотирьохмісячний термін, з моменту звернення до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), укласти договір оренди землі.

 

5. На підставі технічного завдання Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) землевпорядна організація забезпечує встановлення і передачу у встановленому порядку межових знаків землекористувачу, виготовляє документ, що посвідчує право на земельну ділянку та подає до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для перевірки. Сукупний термін перевірки зазначених документів Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) не може перевищувати двох місяців.

 

6. Виконання робіт зі встановлення межових знаків та виготовлення документа, що посвідчує право на земельну ділянку здійснюються землевпорядними організаціями в термін, що не може перевищувати двох місяців.

 

7. Якщо договір оренди землі не підписаний зацікавленою особою в установленому законодавством порядку протягом п’яти місяців з моменту набрання чинності рішення Київської міської ради про передачу відповідної земельної ділянки в оренду, розмір орендної плати на період, аналогічний терміну прострочення укладання договору оренди землі, встановлюється у п’ятикратному розмірі, але не більше десяти відсотків від грошової оцінки земельної ділянки.

 

8. Рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки в оренду вважається таким, що втратило чинність, через дев’ять місяців після набрання ним чинності, якщо відповідний договір оренди землі не укладено.

 

Розділ V. Прикінцеві положення

 

1. Рішення Київської міської ради, розпорядження Київського міського голови, розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), прийняті до набрання чинності цим Регламентом, діють у частині, що не суперечить цьому Регламенту.

 

2. Відмова Київської міської ради у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання (заяви) без розгляду може бути оскаржена в судовому порядку.

 

3. Термін розгляду питань про надання земельної ділянки у користування на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування, президії Київради та на пленарних засіданнях Київської міської ради відповідно до розділу ІІI цього Регламенту у міжсесійний період та з інших підстав неможливості розгляду цих питань, визначених Регламентом Київської міської ради, продовжується на відповідний термін.

 

4. Надання земельних ділянок в користування іноземним юридичним особам допускається за умови легалізації (реєстрації) іноземної юридичної особи на території України відповідно до законодавства України.

 

5. Посадові особи, винні в порушенні вимог цього Регламенту шляхом дій або бездіяльності, несуть відповідальність згідно з законодавством та за рекомендацією постійної комісії Київради можуть заслуховуватись на пленарному засіданні Київради.

 

Розділ VI. Перехідні положення

 

1. Документація із землеустрою, яка не передана на момент офіційного оприлюднення цього Регламенту на розгляд та затвердження до Київської міської ради для прийняття відповідних рішень, підлягає приведенню у відповідність до вимог цього Регламенту і розглядається та погоджується в порядку, встановленому цим Регламентом.

 

2. Дія цього Регламенту поширюється на всі землі на території м. Києва до розмежування земель державної і комунальної власності в установленому порядку.

 

3. Всі доручення Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), щодо розгляду клопотань (заяв) про надання земельних ділянок у користування підписані уповноваженими на це особами, в яких відсутні вимоги до термінів підготовки документації із землеустрою, втрачають чинність через чотири місяці з моменту офіційного оприлюднення цього Регламенту. До моменту закінчення зазначеного терміну зацікавлена особа має право забезпечити розробку документації із землеустрою на підставі виданих доручень та передати її на розгляд та затвердження до Київської міської ради для прийняття на її основі відповідних рішень.

 

4. Рішення Київської міської ради, прийняті до набрання чинності цим Регламентом, відповідно до яких зацікавлені особи мають право укласти договори оренди землі, вважаються такими, що втратили чинність, через дев’ять місяців після офіційного оприлюднення цього Регламенту, якщо відповідні договори оренди землі на підставі таких рішень не будуть укладені протягом цього терміну.

 

5. Укладення договорів оренди землі на підставі рішень Київської міської ради, прийнятих після офіційного оприлюднення цього Регламенту, здійснюється відповідно до вимог статті 28 цього Регламенту.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code