ПОРЯДОК проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, крім газо- та електропостачання (далі – конкурс), у житлових будинках державної та комунальної власності (далі – житлові будинки).
2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:
конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;
конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;
організатор конкурсу – власник чи балансоутримувач житлових будинків або уповноважена ним особа;
учасник конкурсу – суб\’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.
Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України \”Про житлово-комунальні послуги\”.
3. Конкурс проводиться за умови:
включення органом місцевого самоврядування послуги до Переліку житлово-комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;
закінчення строку дії або розірвання договору на надання послуг;
прийняття судом рішення щодо проведення конкурсу.
Підготовка конкурсу
4. Для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:
1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
2) перелік послуг;
3) підстава для проведення конкурсу;
4) прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв\’язок з учасниками конкурсу;
5) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:
матеріально-технічної бази;
працівників відповідної кваліфікації;
досвіду роботи з надання певних послуг;
відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг;
6) критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;
7) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
8) обсяг послуг;
9) вимоги щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;
10) кількість житлових будинків, площа житлових будинків та прибудинкових територій;
11) місцезнаходження житлових будинків;
12) технічний стан житлових будинків та рівень упорядження прибудинкових територій;
13) проект договору про надання послуг;
14) вимоги до конкурсних пропозицій;
15) розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються;
16) критерії оцінки конкурсних пропозицій:
вартість послуг;
рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;
кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);
фінансова спроможність учасника конкурсу;
строки надання послуг;
наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;
підвищення якості послуг та зниження їх вартості;
17) можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз\’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;
18) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;
19) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
5. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) представники територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та споживачі, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.
Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.
До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки).
6. Склад конкурсної комісії затверджує його організатор.
7. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов\’язкові для конкурсної комісії та його учасників.
8. Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 4, 18 і 19 пункту 4 цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації, розмір плати за участь у конкурсі (у разі його визначення організатором конкурсу) і перелік житлових будинків та прибудинкових територій.
9. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.
10. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання конкурсної пропозиції.
Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок його організатора.
11. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. У разі встановлення плати за участь у конкурсі конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою на підставі документа про внесення такої плати.
12. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз\’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов\’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.
13. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
14. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз\’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
15. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз\’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.
ПОРЯДОК проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, крім газо- та електропостачання (далі – конкурс), у житлових будинках державної та комунальної власності (далі – житлові будинки).
2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:
конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;
конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;
організатор конкурсу – власник чи балансоутримувач житлових будинків або уповноважена ним особа;
учасник конкурсу – суб\’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.
Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України \”Про житлово-комунальні послуги\”.
3. Конкурс проводиться за умови:
включення органом місцевого самоврядування послуги до Переліку житлово-комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;
закінчення строку дії або розірвання договору на надання послуг;
прийняття судом рішення щодо проведення конкурсу.
Підготовка конкурсу
4. Для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:
1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
2) перелік послуг;
3) підстава для проведення конкурсу;
4) прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв\’язок з учасниками конкурсу;
5) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:
матеріально-технічної бази;
працівників відповідної кваліфікації;
досвіду роботи з надання певних послуг;
відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг;
6) критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;
7) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
8) обсяг послуг;
9) вимоги щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;
10) кількість житлових будинків, площа житлових будинків та прибудинкових територій;
11) місцезнаходження житлових будинків;
12) технічний стан житлових будинків та рівень упорядження прибудинкових територій;
13) проект договору про надання послуг;
14) вимоги до конкурсних пропозицій;
15) розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються;
16) критерії оцінки конкурсних пропозицій:
вартість послуг;
рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;
кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);
фінансова спроможність учасника конкурсу;
строки надання послуг;
наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;
підвищення якості послуг та зниження їх вартості;
17) можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз\’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;
18) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;
19) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
5. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) представники територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та споживачі, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.
Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.
До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки).
6. Склад конкурсної комісії затверджує його організатор.
7. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов\’язкові для конкурсної комісії та його учасників.
8. Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 4, 18 і 19 пункту 4 цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації, розмір плати за участь у конкурсі (у разі його визначення організатором конкурсу) і перелік житлових будинків та прибудинкових територій.
9. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.
10. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання конкурсної пропозиції.
Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок його організатора.
11. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. У разі встановлення плати за участь у конкурсі конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою на підставі документа про внесення такої плати.
12. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз\’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов\’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.
13. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
14. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз\’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
15. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз\’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code